+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Močilo, dodatek škropilnim brozgam (fitofarmacevtskim sredstvom in listnim gnojilom)

Izboljšuje razporeditev, pokrovnost in penetracijo škropilne obloge na površini rastlin.

EKO certifikat.

Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti roke. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/ nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Varnosti list na voljo na zahtevo. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Močilo WETCIT je namenjeno za uporabo v kmetijstvu, urejanju okolice in trat, kot dodatek škropilnim brozgam sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil. Redna uporaba močila pri škropljenju bo preprečila kopičenje kemičnih ostankov v škropilnih rezervoarjih in mašenju šob.

Mešanica rastlinskih ekstraktov oranževcev z biorazgradljivimi močili, WETCIT razlikuje od vseh poznanih močil: nov način delovanja ter izrazito sposobnost porazdelitve in prodiranja, odvisno od uporabljene koncentracije.

NAČIN DELOVANJA
Močilo WETCIT z edinstveno kombinacijo sestavin:
- izjemno zmanjša površinsko napetost vode in ob nanosu mešanico razprši na enakomerne kapljice;
- izboljša omočljivost, porazdelitev ter pokritost listja s kombinacijo škropiv tudi na težko dostopnih mestih (pri rastlinah kjer je oprijemljivost zaradi površinske zgradbe listja zmanjšana ali kulturah z gostimi listi);
- izboljša delovanje pesticidov tako, da izboljša stik z voskastim slojem insektov in zunanjimi hidrofobnimi strukturami gliv.

pH-vrednost mešanice škropiv ne vpliva na učinkovitost močila WETCIT, prav tako WETCIT ne vpliva na pH-vrednost mešanice škropiv, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

NAČIN UPORABE

Foliarna uporaba.

Kulture Združljiva sredstva Največje število tretiranj Najkasnejši čas uporabe izdelka
Vse kulture

Registrirana farmacevtska sredstva

Foliarna gnojila

Pri mešanju upoštevajte navodila fitofarmacevtskega sredstva ali foliarnega gnojila, ki se mu pripravek dodaja. Pri mešanju upoštevajte navodila fitofarmacevtskega sredstva ali foliarnega gnojila, ki se mu pripravek dodaja.

ŠKROPILNA OPREMA

Primerno za uporabo pri različnih tehnikah škropljenja:
Traktorsko škropljenje s polnim prekrivanjem, koncentrirano v manjšem obsegu, škropljenje, krožno/pivotalno škropljenje, zračno škropljenje, škropljenje z nahrbtnimi škropilnicami itd.

ODMEREK

Kulture Združljiva sredstva Koncentracija močila Wetcit v končni škropilni raztopini (v/v)
Vse kulture herbicid 0,1 % do 1,0 %
defoliator 0,1 % do 0,25 %
insekticid, akarcid, fungicid 0,1 % do 0,3 %
regulatorji rasti rastlin 0,05 % do 0,1 %
foliarna gnojila 0,1 % do 0,3 %

 

 

Več iz te zbirke...