+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Preventivni fungicid na trti in hmelju (glej »Uporaba«) za zatiranje oidija vinske trte in hmeljeve pepelovke.

Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Številka odločbe in pogoji uporabe/prodaje

Številka odločbe: UVHVVR, štev. 3433-214/07/13

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.z dnem 19.1.2016.

Uporaba:
1) GLAVNE UPORABE: Sredstvo VIVANDO je polsistemični fungicide s translaminarnim delovanjem, ki se uporablja preventivno na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator): - v fenološki fazi pojava kabrnikov (BBCH 53) v odmerku 0,16 L/ha; - v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) v odmerku 0,2 L/ha. Tretira se v časovnih razmikih 10 do 12 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni. OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.

2) MANJŠE UPORABE: Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva VIVANDO pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva VIVANDO na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Ta uporaba je: Sredstvo VIVANDO se uporablja na hmelju za zatiranje hmeljeve pepelovke (Sphaerotheca macularis): - od faze, ko so vitice dosegle 20% višine najvišje žice, do faze, ko so vitice dosegle 70% višine najvišje žice (BBCH 32-37), v odmerku 0,3 L/ha ter porabi 800-1500 L vode na ha, - od faze, ko so vitice dosegle 70% višine najvišje žice, do faze, ko so brsti socvetij povečani (BBCH 37-55), v odmerku 0,44 L/ha ter porabi 1500-2200 L vode na ha, - od faze, ko so brsti socvetij povečani, do začetka zorenja: 10% storžkov je kompaktnih (BBCH 55-81), v odmerku 0,66 L/ha ter porabi 2200-3300 L vode na ha. Tretira se, ko obstaja tveganje okužbe ali v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni.

OPOZORILO: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni dobi, v časovnih razmikih 7 do 12 dni.

 

Več iz te zbirke...