+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Tripheron set, pasasti sadni lupinar Pandemis heparana

Tripheron® feromonske vabe so bile namensko razvite za ulov letečih razvojnih stopenj škodljivih insektov. Predstavljajo zanesljiv, zgoden opozorilni mehanizem za ugotavljanje populacijske dinamike škodljivih organizmov, zato jih štejemo kot prispevek za ohranjanje narave in zdravja ljudi pri izvajanju ukrepov varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Omogočajo natančnejše določanje ukrepov za zatiranje škodljivcev in tudi natančnejše določanje optimalnih terminov za izvedbo ukrepov.

Pričetek izobešanja feromonskih ali lepljivih vab se primarno določi na podlagi lastnega poznavanja specifičnih vremenskih in populacijskih razmer v nasadih in glede na razvoj kulture. Priporočamo, da se pridelovalci posvetujejo z regionalnimi svetovalci za varstvo rastlin ali strokovnjaki prognostične službe za varstvo rastlin.

V kolikor ni določeno drugače (glej KOPOP 2015-2020)*, za ugotavljanje populacijske dinamike škodljivih organizmov zadošča po 1 past/ha pridelovalne površine. Vabe se namešča v oddaljenosti ca. 50 m od roba parcele in z razmikom vsaj 100 m med posamičnimi vabami na parceli. V primeru spremljanja naleta različnih škodljivcev, naj znaša min. oddaljenost med posamičnimi vabami vsaj 10 m. Vabe se namestijo tako, da vhod v vabo ni zastrt z listi ali vejami.

Rokovanje s feromonskimi dispenzorji
Za ohranitev neokrnjenosti vonja feromonskih substanc pri rokovanju z dispenzorji nosite zaščitne rokavice ali uporabljajte pinceto. Dispenzorje do uporabe hranite v originalni embalaži na hladnem (pod 0 °C). Embalažo odprite neposredno pred nameščanjem.

Dolžina sproščanja feromonov 
Je načeloma 3 do 4 tedne, ko prične pojemati. Skupen čas sproščanja je močno pogojen s temperaturo. Za zanesljivost spremljanja naleta je zato neobhodna redna menjava dispenzorjev z novimi!

Posebnosti rabe v različnih kulturah 
Poljedelstvo 
Za spremljanje populacijske dinamike zadošča 1 past/ha*, nameščena 25 cm iznad višine rastlin. Na površinah pod grahom: po 1 past na vseh štirih vogalih, nameščena izven površine pod posevkom. Med posevki različnih terminov setev je priporočljiva namestitev dopolnilnih vab: 1 kom, v oddaljenosti 10-20 m od kasneje sejanega posevka.

Nasadi sadnega drevja, vinogradi in vrtovi (tudi gozdarstvo) 
Za spremljanje populacijske dinamike zadošča 1 past/ha*, nameščena na zunanjem obodu krošnje dreves ali trsov tako, da vhod v lovilno hišico ni zastrt z listi ali vejami.

Skladišča pridelkov (silosi, mlini …)

Za spremljanje populacijske dinamike zadošča 1 past/100 m 3 , nameščena v višini oči.

Več iz te zbirke...