+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sredstvo za izboljšavo tal.

Za izboljšano prodiranje, porazdelitev in odtekanje padavinske in vode za namakanje v zemljo. Vodi omogoči prodor skozi nepropustne in zgoščene sloje zemlje ter izboljša zračenje zemlje.

Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti roke. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/ nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Varnosti list na voljo na zahtevo. Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

LASTNOSTI

- Sredstvo za izboljšavo tal z »Orowet tehnologijo«, na osnovi naravnega alkohol etoksilata.

- Izboljšuje vpijanje vode v zgoščena in hidrofobna (vodo odbojna) tla. Učinek traja 6 mesecev po tretiranju.

- Zmanjšuje odpor pronicanja vode v zgoščena tla in spodbuja rast korenin.

- Izboljšuje horizontalno premeščanje vode pri kapljičnem namakanju, omogoča enakomernejše navlaženje tal.

- Izboljšuje rast korenin v območjih z omejitvami, kot so z vodo zasičena ali zbita tla.

- Z izboljšavo talnih razmer spodbuja razvoj mešičkov simbiotskih fiksatorjev dušika Rhizobium na koreninah metuljnic.

- Lahko biološko razgradljiv.

- Čisti napeljave zalivalnih sistemov.

Z uporabo močila TRANSFORMER® dosežemo zmanjšano površinsko napetost vode. Rezultat tega sta izboljšana pronicanje in porazdelitev namakalne vode in dežja v zemlji. Posledica izboljšanega odvodnjavanja je boljše zračenje zemlje. Med tem postopkom se zrak, nasičen z ogljikovim dioksidom, odstrani iz zemlje in nadomesti ga zrak, obogaten s kisikom, zaradi česar se izboljša zračnost prsti in s tem povezane prednosti, kot sta izboljšana rast in razvoj mikro- in makro organizmov v zemlji. Uporabi se pri zemlji s slabim odvodnjavanjem, zaradi česar v zemlji prihaja do prekomerne količine vlage po namakanju ali dežju, in pri zemlji z omejeno rastjo korenin in porazdelitvijo korenin zaradi zbitosti ali odvodnjavanjem zemlje. Izboljša lateralno gibanje vode in povzroči enakomernejše omočenje tal pri kapljičnem namakanju. Boljše lateralno gibanje vode izboljša koreninski sistem in s tem odpornost rastline proti neugodnim pogojem vlažnosti.

UPORABA

NAČIN IN ČASOVNI RAZPORED TRETIRANJA
Priporočamo, da močilo TRANSFORMER uporabite v namakalnem sistemu: kapljičnem, mikro razpršilnem ali oroševalnem. Nanesti ga je mogoče z usmerjenimi škropilnimi letvami okoli dreves v sadovnjaku, a ga je treba kmalu po uporabi sprati z mikro razpršilnim ali oroševalnim sistemom v zemljo. Pri kulturah, ki se jih ne namaka, na primer koruzi, krompirju itd., ga lahko nanesete neposredno v zemljo pred sajenjem ali po njem. Močilo mora dež sprati v zemljo kmalu po uporabi. Zato priporočamo, da ga uporabite takrat, ko so napovedane padavine.

Odmerek in način nanašanja
Močilo TRANSFORMER je najbolje vnesti v tla z namakalnim sistemom (kapljičnim, mikro razpršilnim, oroševalnim ali s sistemom pivot z vrtljivimi krili) v dveh ločenih tretiranjih po naslednjem časovnem razporedu:

New Column New Column New Column New Column New Column
Kultura / Čas uporabe

PRVO TRETIRANJE

FAZA RASTI RASTLINE+ODMEREK
INTERVAL MED TRETIRANJI

DRUGO TRETIRANJE

ODMEREK

SKUPNI ODMEREK (L/ha)

V ENI SEZONI

(VSAKO POMLAD JE POTREBNA OBNOVITEV)
ENOLETNE KULTURE (zelenjadnice in žitarice)

Na stopnji razvoja korenin 1-2 tednih po setvi ali presajanju

5 l/ha
2 tedna
5 l/ha
10 l/ha
TRAJNI NASADI (sadovnjaki)

Spomladi takoj pred novim ciklom rasti

5 l/ha
2 tedna
5 l/ha
10 l/ha
SADOVNJAKI

Ob 1. uporabi močila TRANSFORMER v sadovnjaku podvojite odmerek

(10 l/ha + 10 l/ha)
20 l/ha

ŠTEVILO TRETIRANJ
Odvisno od lastnosti zemlje in kmetijske prakse.

Več iz te zbirke...