+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Talni herbicid v kulturnih rastlinah (glej »Uporaba«) za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

GLAVNE UPORABE
Sredstvo STOMP AQUA se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela: - v odmerku 2,9 L/ha (29 ml na 100 m2 ) v: a) ozimni pšenici, durum pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali se tretira od razvojne faze pred vznikom do fenološke faze začetek kolenčenja (BBCH 30), b) jarem ječmenu, grahu, sončnicah, korenju, pastinaku, čebuli in poru se tretira pred vznikom gojene rastline, c) krompirju se tretira pred vznikom, d) brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju in cvetači se tretira pred presajanjem, e) jagodah se tretira v jeseni ali zgodaj spomladi takoj po sajenju, pred vznikom plevelov, f) nasadih jablan, češenj, hrušk in sliv se tretira do brstenja dreves, g) nasadih črnega ribeza in kosmulj se tretira nezapleveljena tla, v času od jeseni do začetka brstenja rastlin spomladi, h) nasadih malin (vključno s hibridi) in robid se tretira nezapleveljena tla, v času od spravila pridelka do začetka brstenja rastlin spomladi. - v odmerku 3,3 L/ha (33 ml na 100 m2 ) v: a) koruzi se tretira do fenološke faze štirih listov koruze (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov.

Priporočena poraba vode je 100 – 200 L/ha. SPEKTER DELOVANJA: Učinkovito zatira naslednje plevele: enoletno latovko (Poa annua), navadno zvezdico (Stellaria media), navadno lobodo (Atriplex patula), poljski mak (Papaver rhoeas), belo metliko (Chenopodium album), njivsko spominčico (Myosotis arvensis), njivsko vijolico (Viola arvensis), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivno kurjo češnjico (Anagalis arvensis), jetičnik (Veronica spp.), pasje zelišče (Solanum nigrum) ter samoniklo oljno ogrščico (Brassica napus L.). Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko (Poa trivialis), navadno rosnico (Fumaria officinalis), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) ter kamilico (Matricaria spp.) – razen kamilice v jarem ječmenu.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Pri nekaterih herbicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe sredstva, uporabe neustreznih odmerkov ali prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti se priporoča uporaba pred vznikov plevela.

FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, v katerih je sredstvo registrirano, sredstvo ne povzroča fitotoksičnosti. Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na zelene dele sosednjih gojenih rastlin. Fitotoksičnost se lahko pojavi: - ob uporabi v čebuli na zelo lahkih tleh ali tleh z višjim deležem organske snovi; - ob pojavu močnih padavin po tretiranju, posebej na zelo lahkih ali težkih tleh; - če sredstvo zadelamo (inkorporiramo) v tla in pride v stik z koreninami gojenih rastlin.

KARENCA: za ozimno pšenico, ozimni ječmen, rž, durum pšenico, tritikalo, jari ječmen, krompir, grah, sončnice, silažno koruzo, čebulo, por, korenje, pastinak, brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetačo, črni ribez, kosmulje, jagode, jablane, češnje, hruške, slive, maline (vključno s hibridi) in robide je zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠE UPORABE

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva STOMP AQUA pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva STOMP AQUA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so: Sredstvo STOMP AQUA se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela:

- v odmerku 2,9 L/ha v: a) oljni repici se tretira pred vznikom gojene rastline; b šalotki in česnu se tretira pred vznikom gojene rastline; c) nasadih marelic in kutin se tretira do brstenja dreves; d) nasadih rdečega in belega ribeza, ameriških borovnic, ameriških brusnic, šipka, bezga in murv se tretira nezapleveljena tla, v času od jeseni do začetka brstenja rastlin spomladi; e) krmnem grahu se tretira pred vznikom gojene rastline; f) hrenu in črnem korenu se tretira pred vznikom gojene rastline; g) fižolu se tretira pred vznikom gojene rastline.

- v odmerku 3,3 L/ha v: a) sladki koruzi se tretira do fenološke faze štirih listov koruze (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov; b) prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih, kjer se pridelek hmelja ne pobira se tretira pozno jeseni ali pozimi, v času mirovanja hmelja; c) drevesnicah (razen enoletnih iglavcev) se tretira pozno jeseni ali pozimi, v času mirovanja sadik.

- v odmerku 2,5 L/ha v: a) sirku se tretira do fenološke faze štirih listov (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov.

- v odmerku 2,6 L/ha v: a) soji in volčjem bobu se tretira v času po setvi pred vznikom gojene rastline. - v odmerku 2,6 L/ha v: a) peteršilju se tretira pred vznikom gojene rastline (BBCH 00-07); b) stebelni zeleni se tretira po sajenju, najpozneje do fenološke faze BBCH 13; c) gomoljni zeleni se tretira pred sajenjem ali pred vznikom, najpozneje do fenološke faze BBCH 07.

Priporočena poraba vode pri uporabi v peteršilju in zeleni je 200 – 400 L/ha. Priporočena poraba vode pri uporabi v ostalih gojenih rastlinah je 100 – 200 L/ha.

KARENCA: Za sirek, sojo, volčji bob, sladko koruzo, hren, črni koren, fižol, krmni grah, kutine, marelice, šalotko, česen, ameriške borovnice, ameriške brusnice, rdeči ribez, beli ribez, šipek, murvo, bezeg, peteršilj (koren), stebelno ter gomoljno zeleno in oljno repico je zagotovljena s časom uporabe. Za prvoletne nasade hmelja in ukorenišča je karenca zgotovljena z načinom uporabe.

Več iz te zbirke...