BREZPLAČNA DOSTAVA pri naročilu nad €20 znotraj območja slovenije
+386-3-7806-330

Talni herbicid v kulturnih rastlinah (glej »Uporaba«) za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

GLAVNE UPORABE

Sredstvo STOMP AQUA se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela:

- v odmerku 2,9 L/ha (29 ml na 100 m2) v:

a) ozimni pšenici, durum pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali se tretira od razvojne faze pred vznikom do fenološke faze začetek kolenčenja (BBCH 30),

b) jarem ječmenu, grahu, sončnicah, korenju, pastinaku, čebuli in poru se tretira pred vznikom gojene rastline,

c) krompirju se tretira pred vznikom,

d) brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju in cvetači se tretira pred presajanjem,

e) jagodah se tretira v jeseni ali zgodaj spomladi takoj po sajenju, pred vznikom plevelov,

f) nasadih jablan, češenj, hrušk in sliv se tretira do brstenja dreves,

g) nasadih črnega ribeza in kosmulj se tretira nezapleveljena tla, v času od jeseni do začetka brstenja rastlin spomladi,

h) nasadih malin (vključno s hibridi) in robid se tretira nezapleveljena tla, v času od spravila pridelka do začetka brstenja rastlin spomladi.

- v odmerku 3,3 L/ha (33 ml na 100 m2) v:

a) koruzi se tretira do fenološke faze štirih listov koruze (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov.

Spekter delovanja na plevele:

Učinkovito zatira naslednje plevele: enoletno latovko (Poa annua), navadno zvezdico (Stellaria media), navadno lobodo (Atriplex patula), poljski mak (Papaver rhoeas), belo metliko (Chenopodium album), njivsko spominčico (Myosotis arvensis), njivsko vijolico (Viola arvensis), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivno kurjo češnjico (Anagalis arvensis), jetičnik (Veronica spp.), pasje zelišče (Solanum nigrum) ter samoniklo oljno ogrščico (Brassica napus L.).

Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko (Poa trivialis), navadno rosnico (Fumaria officinalis), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) ter kamilico (Matricaria spp.) – razen kamilice v jarem ječmenu.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Pri nekaterih herbicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe sredstva, uporabe neustreznih odmerkov ali prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti se priporoča uporaba pred vznikov plevela.

FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, v katerih je sredstvo registrirano, sredstvo ne povzroča fitotoksičnosti. Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na zelene dele sosednjih gojenih rastlin. Fitotoksičnost se lahko pojavi:

- ob uporabi v čebuli na zelo lahkih tleh ali tleh z višjim deležem organske snovi;

- ob pojavu močnih padavin po tretiranju, posebej na zelo lahkih ali težkih tleh;

- če sredstvo zadelamo (inkorporiramo) v tla in pride v stik z koreninami gojenih rastlin;

KARENCA: za ozimno pšenico, ozimni ječmen, rž, durum pšenico, tritikalo, jari ječmen, krompir, grah, sončnice, silažno koruzo, čebulo, por, korenje, pastinak, brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetačo, črni ribez, kosmulje, jagode, jablane, češnje, hruške, slive, maline (vključno s hibridi) in robide je zagotovljena s časom uporabe.

 

MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS STOMP AQUA pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS STOMP AQUA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so:

Sredstvo STOMP AQUA se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela:

- v odmerku 2,9 L/ha v:

a) oljni repici se tretira pred vznikom gojene rastline;

b) oljnih bučah (vzgoj na mulch foliji) se tretira pred vznikom ali takoj po vzniku ali takoj po presajanju, med vrsticami po nepokritem delu tal med mulch folijami;

c) šalotki in česnu se tretira pred vznikom gojene rastline;

d) nasadih marelic in kutin se tretira do brstenja dreves;

e) nasadih rdečega in belega ribeza, ameriških borovnic, ameriških brusnic, šipka, bezga in murv se tretira nezapleveljena tla, v času od jeseni do začetka brstenja rastlin spomladi;

f) krmnem grahu se tretira pred vznikom gojene rastline;

g) hrenu in črnem korenu se tretira pred vznikom gojene rastline;

h) (plezajočem) fižolu se tretira pred vznikom gojene rastline;

i) lubenicah (vzgoj na mulch foliji) se tretira pred vznikom ali takoj po vzniku ali takoj po presajanju, med vrsticami po nepokritem delu tal med mulch folijami.

 

- v odmerku 3,3 L/ha v:

a) sladki koruzi se tretira do fenološke faze štirih listov koruze (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov;

b) prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih, kjer se pridelek hmelja ne pobira se tretira pozno jeseni ali pozimi, v času mirovanja hmelja;

c) drevesnicah (razen enoletnih iglavcev) se tretira pozno jeseni ali pozimi, v času mirovanja sadik.

 

- v odmerku 2,5 L/ha v:

a) sirku se tretira do fenološke faze štirih listov (BBCH 14) in fenološke faze dveh listov plevelov.

 

- v odmerku 2,6 L/ha v:

a) soji in volčjem bobu se tretira v času po setvi pred vznikom gojene rastline.

Priporočena poraba vode je 100 – 200 L/ha.
 

   -v odmerku 2,6 L/ha v:

a) peteršilju (samo za pridelavo korena) se tretira po vzniku gojene rastline (BBCH 00-07);

b) stebelni zeleni se tretira po sajenju najkasneje do fenološke faze BBCH 13;

c) gomoljni zeleni se tretira pred sajenjem ali pred vznikom, najpozneje do fenološke faze BBCH 07.

 

Priporočena poraba vode pri uporabi v peteršilju in zeleni  je 200-400 L/ha. Priporočena poraba vode pri uporabi v ostalih gojenih rastlinah je 100-200 L/ha.

KARENCA: Za sirek, sojo, volčji bob, sladko koruzo, hren, črni koren, fižol, krmni grah, kutine, marelice, oljne buče, šalotko, česen, ameriške borovnice, ameriške brusnice, rdeči ribez, beli ribez, šipek, murvo, bezeg, peteršilj (koren), stebelno ter gomoljno zeleno in oljno repico je zagotovljena s časom uporabe. Za prvoletne nasade hmelja in ukorenišča je karenca zagotovljena z načinom uporabe.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Učinkovitost sredstva bo boljša, če bo v roku enega tedna po tretiranju deževalo. Po tretiranju s sredstvom se tretiranih tal ne sme obdelovati 3 do 5 tednov. Sredstva se ne sme zadelati (inkorporirati) v tla.

Pri uporabi sredstva pred vznikom gojene rastline mora biti setev opravljena kakovostno - seme mora biti dobro pokrito, da pripravek ne pride v stik s semenom (setev se izvede na globino 3 cm oz. 2,5 cm pri grahu in sončnicah ter 5 cm pri koruzi). Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na zelene dele sosednjih rastlin.

Sredstva ni dovoljeno uporabljati:

- na tleh z deležem organske snovi nad 6% (močvirska/šotna tla) ter zelo lahkih tleh (peščena, prodnata in kamnita tla),

- v času suše,

- v času pred napovedanimi obilnejšimi padavinami,

- v rastlinjakih in zaščitenih prostorih,

- v posevkih oz. nasadih, ki so v stresu zaradi škodljivcev, bolezni, zadrževanja vode v tleh ali slabo pripravljenih tal,

- pred presajanjem,

- v jagodah v zaprtih prostorih oziroma pred sajenjem jagod,

- v nasadih sadnega drevja oz. jagodičevja od brstenja naprej.

V primeru preoravanja tal po uporabi sredstva STOMP AQUA v jesenskem času se lahko po petih mesecih seje jara pšenica, jari ječmen, grah, brstični ohrovt, zelje, brokoli, korenje, ohrovt, pastinak, peteršilj, krompir, koruza in repa. Pri preoravanju spomladi ali v začetku poletja se lahko po dveh mesecih seje grah, brstični ohrovt, zelje, brokoli, korenje, ohrovt, pastinak, peteršilj, krompir in repa. Po petih mesecih se lahko seje katerokoli gojena rastlina razen rdeča pesa, krmna pesa in špinača, ki se lahko sejejo šele po 12 mesecih.

 

 

 

 

Več iz te zbirke...