+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

  • Sredstvo za izboljšavo tal, spodbujanje rasti in dvig vitalnosti rastlin
  • Zmanjšuje privlačnost rastlin za strune,ohranja sklop rastlin in viša uporabni pridelek.
  • Soil Tonic E zvišuje preživitveno sposobnost in povečuje pridelke rastlin

Ker izgube rastlin po vzniku in sajenju pomembno zmanjšujejo donosnost pridelave, je najpomembnejša lastnost Soil Tonic E ohranitev sklopa in zmanjšanje deleža v rasti zaostalih rastlin.

Zmanjšanje vpliva omejitvenih dejavnikov rasti, spodbujanje rasti korenin, zlasti pa neprivlačnost rastlin za strune in druge talne škodljivce značilno zvišuje tržne pridelke poljščin in vrtnin (zelena masa, zrnje in gomolji).

Uporaba in odmerki
Soil Tonic E se uporablja v poljedelstvu, profesionalnem in ljubiteljskem vrtnarstvu ter hortikulturi s škropljenjem brazd, škropljenjem tal ali fertigacijo.
Priporočena poraba vode za tretiranje brazd je 40-80 L/ha, za ostale načine uporabe pa 150-300 L/ha.

Kultura Št. ponovitev v rastni dobi/letu; način aplikacije Odmerek v L/ha

Poljščine

1 – 2 krat

Krompir

prvič pred ali neposredno po setvi/sajenju, drugič pa odvisno od vrste rastlin,
4-6 tednov pred spravilom pridelka

3 - 5

Koruza, pesa in krmna koleraba, buče

prvič pred ali neposredno po setvi/sajenju, drugič pa odvisno od vrste rastlin,
4-6 tednov pred spravilom pridelka

3 - 4

Oljna ogrščica

prvič pred ali neposredno po setvi/sajenju, drugič pa odvisno od vrste rastlin,
4-6 tednov pred spravilom pridelka

2 - 3

Proso, soja, sončnice

prvič pred ali neposredno po setvi/sajenju, drugič pa odvisno od vrste rastlin,
4-6 tednov pred spravilom pridelka

2 - 4

Strna žita (pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala)

prvič pred ali neposredno po setvi/sajenju, drugič pa odvisno od vrste rastlin,
4-6 tednov pred spravilom pridelka

1 - 2

Vrtnine

 1 krat

2 - 4

čebula, česen, hren, grah, fižol, kapusnice, korenje, redkvica,
paradižnik in paprika, kumare, solata in rdeča pesa

pred ali neposredno po setvi/sajenju

2 - 4

Sadne vrste, jagode, jagodičje, vinska trta

3-4 krat
s fertigacijo ali škropljenjem tal

3 - 5

Okrasne rastline in drevenine, trate

1-3 krat
škropljenje tal

3 - 5

Surovine in snovi, ki podlegajo deklariranju: rastlinski ekstrakti, glicerin

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Ravnanje in skladiščenje: Zagotoviti dobro prezračevanje. Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov. Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi postopki. Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti v suhem prostoru. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Temperatura skladiščenja: < 35°C. Hraniti v zaprti in pravilno označeni embalaži.

Rok uporabe: 2 leti

Več iz te zbirke...