+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

 Preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem na vrtninah, sadju, okrasnih rastlinah in trati (glej »Uporaba«) za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni.

 

Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Sredstvo SIGNUM se uporablja kot preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem na:

- v brokoliju in cvetači na prostem preventivno ali ob prvem pojavu bolezni za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria spp.) in obročkaste listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1 kg/ha, ob uporabi 200–400 L vode na ha. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču so dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi.

- v zelju na prostem preventivno ali ob prvem pojavu bolezni za zatiranje bele rje (Albugo candida), črne listne pegavosti (Alternaria spp.) in obročkaste listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1 kg/ha in uporabi 200–400 L vode na ha. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču so dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi.

- v brstičnem ohrovtu na prostem preventivno ali ob prvem pojavu bolezni za zatiranje bele rje (Albugo candida) in obročkaste listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1 kg/ha, ob uporabi 200–400 L vode na ha. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču so dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi.

- v jagodah na prostem in v zaščitenem prostoru za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) od začetka cvetenja naprej. Za zatiranje jagodove pepelovke (Podosphaera aphanis) in črne pegavosti (Colletotrichum acutatum) se tretira preventivno. Tretira se v odmerku 1,8 kg/ha in pri porabi do 1000 L vode na ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi, izmenjaje z drugimi sredstvi, kot del fungicidnega programa, v časovnih intervalih 7 – 14 dni.

- v korenju na prostem za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) in korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) v odmerku 0,75 do 1 kg/ha, pri porabi 200- 600 L vode na ha. Za delno zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) se tretira v odmerku 1 kg/ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi , v časovnem intervalu 7-14 dni, odvisno od pritiska bolezni.

- v solati na prostem in v zaščitenem prostoru za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea), črne gnilobe (Rhizoctonia solani) in bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 1,5 kg/ha, ob porabi 200-900 L vode na ha. Tretira se 2 tedna po setvi, v časovnih intervalih 14 dni, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi .

- na fižolu na prostem za zatiranje fižolove rje (Uromyces appendiculatus) in delno zatiranje sive plesni (Botrytis spp.) odmerku 1 kg/ha, ob porabi 200-300 L vode na ha. Tretira se preventivno ali ob prvem pojavu bolezni. Za optimalno zatiranje bolezni se tretira v časovnih intervalih 3-4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi .

- na jedilnem in krmnem grahu na prostem za zatiranje grahove pegavosti (Ascochyta pisi) v odmerku 1 kg/ha, ob porabi 200-400 L vode na ha, preventivno ali pri pojavu prvih znakov bolezni. Tretira se od začetka cvetenja v časovnih intervalih 2 - 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi.

- na črnem ribezu na prostem:

- tretiranje pred obiranjem: Za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) se tretira preventivno od začetka cvetenja naprej. Sredstvo delno zatira ameriško kosmuljevo pepelovko (Podosphaera morsuvae), tretira se preventivno, pred napadom bolezni v odmerku 1,5 kg/ha, porabi 200-1000 L vode na ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi , izmenjaje z drugimi sredstvi, kot del fungicidnega programa, v časovnih intervalih 10 - 14 dni.

- tretiranje po obiranju: Za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke (Podosphaera mors-uvae) in pegavosti (Drapenopeziza ribis), pri čemu se zmanjša možnost okužbe, ki povzroča prezgodno odpadanje listov in zmanjševanje grmov, kar ima lahko za posledico zmanjšanje količine pridelka naslednje leto. Tretira se po obiranju črnega ribeza in pred odpadanjem listja. Po obiranju se tretira v odmerku 1,5 kg/ha, pri porabi 200-1000 L vode na ha, največ en krat. FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na predpisan način, ni fitotoksično za rastline za katere je registrirano. KARENCA: fižol, jedilni in krmni grah 21 dni; brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetača, korenje in solata 14 dni; jagode in črni ribez 3 dni.

2.) MANJŠE UPORABE: Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva SIGNUM pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva SIGNUM na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so: Sredstvo SIGNUM se uporablja kot preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem:

- v pastinaku, peteršilju (za pridelavo korena), črnem korenu in hrenu na prostem za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria spp.) v odmerku 0,75 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se na začetku okužbe oziroma pri pojavu prvih vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi.

- v peteršilju (za pridelavo korena) na prostem za zatiranje pepelaste plesni (Erysiphe spp.), bele gnilobe (Sclerotinia spp.), listne pegavosti zelene (Septoria petroselini) in peteršiljeve rje (Puccinia rubiginosa) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze razvitega petega lista (BBCH 15), na začetku okužbe oziroma ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- v črnem korenu na prostem za zatiranje pepelovke črnega korena (Erysiphe cichoracearum) in bele gnilobe (Sclerotinia spp.) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze petega razvitega lista (BBCH 15), na začetku okužbe oziroma ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- v motovilcu na prostem za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria sp.) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 200-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze razvitega četrtega pravega lista oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču je dovoljeno 1 tretiranje v eni rastni dobi.

- v poru na prostem za zatiranje porove škrlatne pegavosti (Alternaria porri), čebulne črnobe (Cladosporium allii) in čebulne rje (Puccinia allii) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 200-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze, ko je doseženo 10% listne mase (BBCH 41), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 14-21 dni.

- v glavnatem ohrovtu na prostem za zatiranje črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae), črnobe kapusnic (Alternaria brassicicola), listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella spp.) in bele rje križnic (Albugo candida) v odmerku 1 kg/ha in porabi 300-600 L/ha vode. Tretira se na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču so dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 14-21 dni.

- v rukoli na prostem za zatiranje črne solatne gnilobe (Rhizoctonia solani), gliv iz rodu Sclerotinia (Sclerotinia spp.) in sive plesni (Botrytis cinerea) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 200 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze razvitega četrtega pravega lista (BBCH 14) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-14 dni.

- na špargljih na prostem za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se po obiranju ob prvem pojavu okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 14-21 dni.

- v kolerabici na prostem za zatiranje bele rje križnic (Albugo candida), gliv iz rodu Alternaria spp. (Alternaria spp.) in pegavosti kapusnic (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze, ko je doseženih 20% pričakovanega premera korenin (BBCH 42), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-12 dni.

- v špinači na prostem za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria brassicae) in drugih bolezni na listju v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 200-600 L/ha vode. Tretira se v fenološki fazi od razvitega drugega pravega lista (BBCH 12) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 8-12 dni. - v česnu, šalotki, spomladanski čebuli (zimski luk in podobno) ter čebuli na prostem za zatiranje sive plesni čebulnih listov (Botrytis squamosa) in čebulne črnobe (Cladosporium allii) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze razvitega petega pravega lista do fenološke faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 15-48) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

- v redkvi in redkvici na prostem za zatiranje redkvine pegavosti (Alternaria raphani) in drugih bolezni na listju v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze razvitega šestega lista (BBCH 16) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

- v zeliščih na prostem za zatiranje gliv iz rodu Septoria (Septoria spp.) in pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 1,2 kg/ha in porabi 200 L/ha vode. Prvič se tretira v fenološki faze, ko je tretji pravi list razvit (BBCH 13), drugič pa v fenološki fazi, ko je viden prvi stranski poganjek (BBCH 20) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7- 10 dni.

- v zeliščih v zaščitenih prostorih za zatiranje gliv iz rodu Septoria spp. (Septoria spp.) in pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 1 kg/ha in porabi 200 L/ha vode. Prvič se tretira v fenološki fazi, ko je tretji pravi list razvit (BBCH 13), drugič pa v fenološki fazi, ko je viden prvi stranski poganjek (BBCH 20) oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). V istem zaščitenem prostoru je na dovoljeno 1 tretiranje v eni rastnem ciklusu.

- v kitajskem kapusu (vključno pak choi) in listnem ohrovtu na prostem za zatiranje črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae), črnobe kapusnic (Alternaria brassicicola), obročkaste listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) in bele rje križnic (Albugo candida) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 300-600 L/ha vode. Tretira se od fenološke faze, ko je šesti pravi list razvit (BBCH 16), oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču so dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- na češnjah in višnjah za zatiranje češnjeve listne sušice (Gnomonia erythrostoma) v odmerku 0,25 kg/ha na m višine krošnje ter porabi 500 L vode na ha na m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- na češnjah in višnjah za zatiranje češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v odmerku 0,25 kg/ha na m višine krošnje ter porabi 500 L vode na ha na m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze, ko je zelena plodnica obdana z odmirajočo čašno krono, čašni listi začenjajo odpadati (BBCH 72) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- na češnjah in višnjah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa) v odmerku 0,25 kg/ha na m višine krošnje ter porabi 500 L vode na ha na m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze, ko so čašni listi odprti, do konca cvetenja (vsi venčni listi odpadli) (BBCH 57-69) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi.

- na slivah, breskvah, marelicah in nektarinah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa) v odmerku 0,25 kg/ha in m višine krošnje ter porabi 500 L vode na ha na m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze, ko so čašni listi odprti, do konca cvetenja (BBCH 57-69). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-14 dni.

- na slivah za zatiranje češpljeve rje (Tranzschelia pruni-spinosae) v odmerku 0,25 kg/ha na m višine krošnje in porabi 500 L/ha in m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 73) oziroma ob prvem pojavu bolezni (v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

. - na češnjah, višnjah, slivah, breskvah, marelicah in nektarinah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa) in navadne sadne gnilobe (Monilinia fructigena) v odmerku 0,25 kg/ha na m višine krošnje ter porabi 500 L vode na ha na m višine krošnje. Najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha pri porabi 1500 L vode/ha. Tretira se od fenološke faze, ko so plodovi dosegli polovico končne velikosti (BBCH 75), oziroma ob prvem pojavu bolezni (v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni.

- na belem in rdečem ribezu za zatiranje ribezovega listnega ožiga (Drepanopeziza ribis) in sive plesni (Botrytis cinerea) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se v fenološki fazi, ko je prvi poganjek ločen (BBCH 57), oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

- na bezgu, murvah, šipku, glogu, ameriških brusnicah, ameriških borovnicah in kosmuljah za zatiranje ribezovega listnega ožiga (Drepanopeziza ribis), sive plesni (Botrytis cinerea) in antraknoze (Collectortrichum spp.) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se v fenološki fazi, ko je prvi poganjek ločen (BBCH 57-60) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

- na malinah in robidah za zatiranje antraknoze (Colletotrichum acutatum), sušice malin (Didymella applanata) in sive plesni (Botritys cinerea) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se pred obiranjem oziroma v skladu z napovedjo opazovalnonapovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 10-14 dni. - na črnem ribezu za zatiranje ribezovega listnega ožiga (Drepanopeziza ribis) v odmerku 1,0 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se v fenološki fazi, ko je prvi poganjek ločen (BBCH 57), oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

- na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botrytis cinerea), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), solatne bele gnilobe (Sclerotinia minor) in padavice kalčkov (Rhizoctonia solani) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se ob prvem pojavu bolezni oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 12-14 dni.

- na tratah (profesionalna uporaba na golf igriščih, športnih igriščih, itd.) za zatiranje snežne plesni (Monographella nivalis) in dolarske lise (Sclerotinia homoeocarpa) v odmerku 1,5 kg/ha in porabi 1000 L/ha vode. Tretira se ob prvem pojavu bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji naj bo 14-28 dni.

 

Vsebuje: boskalid 267 g/kg
               piraklostrobin 67 g/kg

Močljiva zrnca (WG)

Številka registracije: UVHVVR, štev. U34330-282/2014/9 z dnem 22.3.2017

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme BASF

Več iz te zbirke...