+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Neselektivni sistemični herbicid (glej »Uporaba«) za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Uporaba:

Sredstvo SHYFO je neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela, ki se uporablja:

1. na strniščih, na neobdelanih kmetijskih površinah ter na nekmetijskih površinah (obcestni robovi, poti, železniški tiri, pločniki in industrijska področja, naravne površine, ki niso namenjene vegetaciji, prepustne površine, ki prekrivajo tla, ob ograjah in zidovih, razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov) za zatiranje:
a) enoletnega plevela

v odmerku - 1,5 – 3 L/ha (15 – 30 ml na 100 m2 ) do najpozneje 2 dni pred oranjem ali saditvijo/setvijo naslednjega posevka.
b) večletnega plevela odvisno od vrste in intenzivnosti zapleveljenosti, in sicer: - 2 - 4 L/ha (20 - 40 ml na 100 m2 ) za uničevanje plazeče pirnice (Agropyron repens):
• 2 L/ha pri zapleveljenosti od 1-25 poganjkov plevela na m2 ;
• 3 L/ha pri zapleveljenosti do 75 poganjkov plevela na m2 ;
• 4 L/ha pri zapleveljenosti nad 75 poganjkov plevela na m2 in za tretiranje površin pred setvijo/saditvijo.

- 4-5 L/ha (40-50 ml na 100 m2 ). Tretira se najpozneje do 5 dni pred oranjem ali saditvijo/setvijo naslednjega posevka in 7 dni pred saditvijo drevja.

2. v sadovnjakih (jablane, hruške, breskve, marelice, slive, višnje) za tretiranje v vrsti in sicer v odmerku 5 L/ha (50 ml na 100 m2 ) ob uporabi 200-400 L vode na ha za jesensko tretiranje po pobiranju pridelka v času od odpadanja listja, vendar preden sadno drevje doseže naslednjo razvojno fazo socvetij v balonskem stadiju (BBCH 59) oziroma v nasadih jablan in hrušk stadij zelenih popkov (BBCH 56). Drevesa v nasadu ne smejo biti mlajša od 2 let. Pri tretiranju je treba preprečiti stik sredstva z vejami in poganjki 30 cm nad tlemi. S sredstvom se lahko v istem odmerku zatira tudi zajedalske koreninske poganjke, vendar le pozno spomladi.

3. v gozdnih nasadih iglavcev in listavcev, in sicer v odmerku:

- 1,5 L/ha (15 ml na 100 m2 ) v nižinskih nasadih in v odmerku 2 L/ha (20 ml na 100 m2 ) v višinskih predelih za tretiranje celotne površine v drevesnicah po saditvi v času mirovanja sadik za zatiranje ozkolistnega plevela ob porabi 80-250 L vode na ha (0,8-2,5 ml na 100 m2 ). Ne sme se tretirati sadik, namenjenih okrasni zasaditvi in novoletnih jelk.
- 3 L/ha (30 ml na 100 m2 ) za zatiranje olesenelega plevela (praprot, bukev, javor, hrast, leska, vrba) ob porabi 200-250 L vode na ha (2-2,5 L na 100 m2 ). Praprot se tretira, ko so razviti prvi listi vendar pred nastopom zrelosti in staranja rastline. Jesensko vreso se tretira v odmerku 4-6 L/ha (40-60 ml na 100 m2 ) v obdobju od junija do avgusta (nižji odmerek se uporabi za šotna tla, višji za tla, bogatejša z minerali).
- 4-5 L/ha (40-50 ml na 100 m2 ) za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela pred ali po sajenju sadik s tretiranjem površin okrog dreves ob porabi 80-250 L vode na ha (0,8-2,5 ml na 100 m2 ). Drevesa se na tretirani površini lahko sadi po 7 dneh.

- 200 ml na 1 L vode oziroma v 20% koncentraciji za iglavce in 100 ml na 1 L vode oziroma v 10% koncentraciji za listavce za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz štorov. Z raztopino se omoči novo odrezano mesto in sicer čim prej po sečnji v obdobju od novembra do marca. Ne tretira se v času aktivnega pretoka sokov spomladi in zgodaj poleti. - 2 ml na rez na 10 cm (ali manj) premera drevesa za kemično redčenje rasti listavcev in iglavcev (injekcijsko vbrizgavanje). Ne tretira se v času aktivnega pretoka sokov spomladi in zgodaj poleti.

4. v okrasnih nasadih (polnaravni ali okrasni nasadi, ki vključujejo drevesa, neporaščena tla okrog okrasnega rastlinja ali tla, namenjena okrasnim zasaditvam) v odmerku 1,5 L/ha za zatiranje enoletnega plevela najpozneje 2 dni pred zasaditvijo/obdelovanjem površine in v odmerku 4-5 L/ha (40-50 ml na 100 m2 ) za zatiranje večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela najpozneje 5 dni pred zasaditvijo/obdelovanjem površine. Sredstva se ne sme uporabljati vzdolž ali za tretiranje žive meje.

5. pri obnovi travnikov in pašnikov za zatiranje posameznih plevelnih gnezd (npr. ščavje, kopriva, čmerika) ali celih površin. Tretira se med intenzivno rastjo plevela in travne ruše v odmerku 3-6 L/ha (30-60 ml na 100 m2 ) do najpozneje 5 dni pred pašo ali oranjem. Tretiranje spomladi se izvede šele po 21 dneh razraščanja rastlin oziroma plevela. Za natančnejše odmerke za uničenje plevela se upošteva navedbe v spodnji tabeli. Tretira se površine pred pašo/košnjo od junija do oktobra, ko rastline dosežejo višino 30-60 cm ali pred ponovno rastjo rastlin po končani paši/košnji. Izbrati je treba ustrezen odmerek sredstva glede na najmanj občutljivo vrsto plevela, ki se jo namerava zatirati. 

PORABA VODE: Navedene odmerke se uporablja ob porabi 80-250 L vode/ha (0,8 – 2,5 L vode na 100 m2 ), pri čemer se večje količine vode uporablja ob neugodnih razmerah za razvoj plevela ali če se s tretiranjem zamuja. V sadovnjakih se uporabi 200-400 L vode na ha (2-4 L vode na 100 m2 ), v gozdnih nasadih 200-250 L vode na ha (2-2,5 L na 100 m2 ), na travniških površinah pa 150-250 L vode/ha (1,5-2,5 L na 100 m2 ).Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe!