+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Selektivni herbicid v ozimni pšenici, sončnicah, koruzi za zrnje in silažo, soji, čebuli in krompirju (glej »Uporaba«) za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Sredstvo SHARPEN 33EC se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom ali takoj po vzniku posevka v odmerku 3-5 L/ha: a) v ozimni pšenici se tretira v jeseni pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH10-13) jeseni ali spomladi, b) v sončnicah se tretira pred vznikom posevka (BBCH00-10), ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje, c) v koruzi za zrnje in silažo se tretira po setvi, vendar pred vznikom posevka (BBCH 00-09), d) v soji se tretira po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09), e) v čebuli se tretira po setvi/sajenju čebulčka (BBCH00-09), ali 10 dni po presajanju, f) v krompirju se tretira pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008). Navedeni odmerki se uporabljajo ob porabi 200-400 litrov vode na hektar. Nižji odmerek se uporabi pri manjši zastopanosti plevelov, višjega pa pri večji zastopanosti plevelov na določeni površini.

Spekter delovanja sredstva na plevele v odmerku 3-5 L/ha:

- zatira (>80 % učinkovitost) naslednje ozkolistne plevele:

- zatira (>80% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevele: lisičji rep (Alopecurus sp.), srakoperec (Apera sp.), krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), laška ljulka (Lolium multiflorum), enoletna latovka (Poa annua) in sivozeleni muhvič (Setaria pallidefusca).

- zmanjševanje zapleveljenosti (<80% učinkovitost) naslednjih ozkolistnih plevelov: prstasti pesjak (Cynodon dactylon) in žabje ločje (Juncus bufonius). - zelo slabo zatira (<40% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevele: divji sirek (Sorghum halepense) in okrogla ostrica (Cyperus rotundus).

- zatira (>80% učinkovitost) naslednje širokolistne plevele: ščir (Amaranthus sp.), samosevna ogrščica (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), bela metlika (Chenopodium album), osat (Cirsium sp.), navadni kristavec (Datura stramonium), čapljevec (Erodium sp.), lakota (Galium sp.), navadna posončnica (Heliotropium europaeum), škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria sp.), enoletni golšec (Mercurialis annua), njivska spominčica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), dresen (Polygonum sp.), tolščak (Portulaca sp.), navadna zvezdica (Stellaria media), redkev (Raphanus sp.), pasje zelišče (Solanum nigrum), njivski mošnjak (Thlaspi arvensis), jetičnik (Veronica sp.) in njivska vijolica (Viola arvensis).

- slabo zatira (40-60% učinkovitost) naslednje plevele: slak (Convolvulus sp.) in njivska preslica (Equisetum arvense).

OPOZORILA

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Najboljši rezultati se dosežejo, če v zadnjih sedmih dneh ne dežuje in je prst primerno vlažna. Ne tretira se posevka, ki je v stresu. Pri tretiranju je treba preprečiti zanos sredstva na sosednje kmetijske površine. Zaradi zaščite sosednjih pridelkov je treba upoštevati netretirani pas 5 metrov od roba obdelovalne površine. Uporaba v žitih za klajo, oziroma zeleno krmo, ni dovoljena. V primeru predčasnega preoravanja zemljišč se lahko v spomladanskem času seje le jara žita.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

 

Več iz te zbirke...