+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Preventivni in kurativni fungicid v trti in pečkatem sadju (glej »Uporabo«) za zatiranje oidija vinske trte in zmanjševanja okužb z jablanovim škrlupom.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 
 

Sredstvo SERCADIS se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni:

1. na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt, do barvanja jagod (BBCH 11-83). Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 10 dni, odvisno od vremenskih razmer.

2. na pečkatem sadju za zmanjševanje okužb jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni, ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25 L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer.

3. na breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje breskove pepelovke (Sphaerotheca pannosa) v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 300 – 1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze nabrekanja cvetnih brstov: brsti zaprti, vidne svetlo rjave luske, do fenološke faze nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51-85). Časovni interval med tretiranji naj bo najmanj 10 dni, odvisno od vremenskih razmer.

4. na gomoljih semenskega krompirja za delno zmanjševanje okužb (pričakovana učinkovitost 40-60%) z belo nogo krompirja (Rhizoctonia solani):
a) tik pred sajenjem v zaprtih prostorih oziroma na prostem v odmerku 20 mL/100 kg krompirja ob porabi vode 60-200 L/ha; gomolje semenskega krompirja se tretira mehansko v zaprtem sistemu z zmanjšano porabo vode (npr. Mafex tehnologija),
ali
b) v času sajenja na prostem v odmerku 0,8 L/ha, ob porabi vode 60-200 L/ha; sredstvo se uporablja v času sajenja gomoljev s škropljenjem v vrsto s posebno opremo, nameščeno na sadilniku krompirja.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču na trti, pečkatem sadju, breskvah, nektarinah in marelicah uporabi največ trikrat enkrat v eni rastni sezoni. S sredstvom se lahko gomolje (pred saditvijo ali ob saditvi) tretira največ enkrat v eni sezoni. Pri uporabi sredstva na gomoljih krompirja pred sajenjem največji dovoljeni odmerek ne sme preseči 0,67 L na ha (največ 3000 kg gomoljev semenskega krompirja na ha). Največji letni dovoljeni odmerek na trti, breskvah, nektarinah in marelicah je 0,45 L/ha in na pečkatem sadju 0,9 L/ha.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe sredstva, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja). Sredstvo SERCADIS vsebuje aktivno snov fluksapiroksad, ki pripada skupini SDHI fungicidov (Succinate dehydro-genase Inhibitors). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov je srednje za Uncinula necator, Venturia pirina in Podosphaera leucotricha ter visoko za Venturia inaequalis. Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava odpornosti na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. Zaradi preprečevanja pojava odpornosti je na istem zemljišču s sredstvom SERCADIS dovoljeno tretirati največ trikrat v eni rastni dobi.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za večino gojenih rastlin, za katere je namenjeno. Na občutljivih sortah trte se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti. O občutljivosti posameznih sort se posvetujete z imetnikom registracije ali zastopnikom sredstva.
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

KARENCA: Karenca je za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter za pečkato sadje 35 dni ter za breskve, nektarine in marelice 21 dni. Karenca za krompir je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov fluksapiroksad so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Več iz te zbirke...