+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem na pečkatem sadju, jagodah, trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, malinah in robidah (glej »Uporabo«) za zatiranje škrlupa in sive plesni.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Sredstvo SCALA se uporablja preventivno kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem:

- na prostem:

- na pečkatem sadju za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v odmerku 1,125 L/ha (0,375 L/m višine krošnje), v fenološki fazi od odpiranja brsta do faze v kateri je plod dosegel 70 % velikosti (BBCH 53- 77) in porabi vode do 500 L/ha/m višine krošnje; razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni;

- v jagodah za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) v odmerku 2 L/ha, v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in porabi vode 500 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 7 dni;

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha, v fenološki fazi do 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) in porabi vode do 800 L/ha.

- v zaščitenih prostorih:

- v jagodah za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botrytis cinerea) v odmerku 2 L/ha, v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in porabi vode do 500 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 7-10 dni.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

 

 MANJŠE UPORABE:

 »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS SCALA pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS SCALA na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.

Te uporabe so:

- na malinah in robidah za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) v odmerku 2 L/ha, v fenološki fazi od začetka cvetenja (približno 10% cvetov odprtih) do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 60-85) in porabi vode do 1000 L/ha; razmak med tretiranji naj bo 10 dni.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat, največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah ter največ enkrat na trti.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo Scala vsebuje aktivno snov pirimetanil, ki pripada skupini anilinpirimidinov. Tveganje, da bi povzročitelji bolezni, kot sta škrlup in siva plesen, razvili rezistenco na omenjena povzročitelja je visoko, zato je potrebno uporabo sredstev, ki pripadajo skupini anilinpirimidinov omejiti. S sredstvi na osnovi anilinpirimidinov, so za zatiranje škrlupa na pečkarjih dovoljena največ tri tretiranja v rastni sezoni, za zatiranje sive plesni pa sta dovoljeni le dve tretiranji v rastni sezoni. V kolikor je potrebnih več tretiranj, se sme za vsa nadaljnja tretiranja uporabljati zgolj sredstva z drugačnim načinom delovanja.

MEŠANJE: Sredstvo SCALA se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi kot sta npr. DELAN 700 WG.

KARENCA: za pečkato sadje je 56 dni, za vinsko in namizno grozdje 21 dni ter za jagode (na prostem in v zaščitenih prostorih), maline in robide 3 dni.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

 


 

Več iz te zbirke...