+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem na jablanah in hruškah (glej »Uporaba«) za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe!

Vsebuje: Kaptan = 80 %

Močljiva zrnca (WG)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-34/13/7 z dnem 22.6.2015

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme Sharda

Sredstvo SCAB 80 WG se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pyrina) v največjem dovoljenem odmerku 1,9 kg/ha oziroma 0,63 kg/ha na 1 m višine krošnje, pri največji porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje.

ČAS UPORABE: Prvo tretiranje se opravi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin oziroma od razvojne faze odpiranja brsta, ko so vidne konice zelenih listov, ki prekrivajo cvetove, naprej (od BBCH 53 naprej);

NAPOTKI ZA MEŠANJE: Odmerjeno količino sredstva stresemo na sito pršilnika in ustrezno izperemo ali pripravek postopoma dodajamo v večjo količino vode ob sprotnem mešanju, da ne pride do zlepljanja sredstva.


OPOZORILA: V eni rastni sezoni se lahko s sredstvom na istem zemljišču tretira največ desetkrat, v časovnem razmiku od 7 do 10 dni.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ne povzroči poškodb na gojenih rastlinah, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. O morebitni preobčutljivosti nekaterih sort jablan ali hrušk in možnih znakov fitotoksičnosti na teh gojenih rastlinah se je treba posvetovati z imetnikom registracije ali zastopnikom sredstva.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo SCAB 80 WG vsebuje aktivno snov kaptan. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov je majhno. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info.  Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.

KARENCA: za jablane in hruške 21 dni