+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Regulator rasti na jablanah in hruškah (glej »Uporaba«) za zaviranje nastajanja rastnega hormona giberelina.

 

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe!

Uporaba 

Glavne uporabe

Sredstvo REGALIS PLUS se uporablja kot regulator rasti na jablanah in hruškah, kjer zavira nastajanje rastnega hormona giberelina, kar vidno zmanjša rast poganjkov na tretiranih rastlinah. Sredstvo zmanjšuje nevarnost prekomernega spomladanskega trebljenja in stimulira obrambo gojenih rastlin. V rastlino preide preko listja v 4 urah po tretiranju in se premika po njej navzgor (akropetalno), v manjšem obsegu pa tudi navzdol (bazipetalno). Sredstvo REGALIS PLUS se uporablja:

- v razvojni fazi od začetka do konca cvetenja (BBCH 60-69), v največjem odmerku 0,83 kg/ha/m višine krošnje dreves, ob uporabi največ 500 L vode na ha na en meter višine krošnje dreves, in

- v razvojni fazi odpadanje plodičev po cvetenju do 50 % velikosti od končne velikosti plodov (BBCH 71-75), v največjem odmerku 0,5 kg/ha/m višine krošnje dreves, ob uporabi največ 500 L vode na ha na en meter višine krošnje dreves.

V praksi se tretira glede na stanje v sadovnjaku in na željeno delovanje:
1. v normalno rastočih sadovnjakih, z majhno verjetnostjo retrovegetacije (ponovnega odganjanja), se uporabi odmerek 0,5 – 0,83 kg/ha/m višine krošnje dreves, v času od pojava prvih cvetov do konca cvetenja, pri dolžini poganjkov 2 – 5 cm,
2. v bujno rastočih nasadih in območjih, kjer se lahko pričakuje med vegetacijo bujno rast, se uporabi: - prvi odmerek 0,42 – 0,5 kg/ha/m višine krošnje dreves, v času od pojava prvih cvetov do konca cvetenja, pri dolžini poganjkov 2 – 5 cm, in - drugi odmerek 0,25 – 0,5 kg/ha/m višine krošnje dreves, 3 – 5 tedne po prvem tretiranju, v času odpadanja plodičev po cvetenju do 50 % velikosti od končne velikosti plodov. Splošna priporočena količina uporabljene vode je 300 – 600 L/ha/m višine krošnje dreves.
OPOZORILA: Sredstvo je dovoljeno deliti na 3 ali več odmerkov, glede na pričakovano intenzivnost rasti, vrste in sorte jablan oziroma hrušk. Priporočljiva je uporaba sredstva na bujnih sortah jablan: elstar, zlati delišes, gloster′69, jonagold, boskop, braeburn, fuji,… Upoštevati je treba tudi priporočila opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ šest krat v eni rastni dobi, v odmerku največ 2,5 kg sredstva na ha pri uporabi na jablanah, ter v odmerku največ 3 kg sredstva na ha pri uporabi na hruškah. Sredstvo je dopustno uporabiti tudi pozneje, če pride do nepričakovanega povečanja rasti zaradi vremenskih in drugih vplivov, pri čemer se ne sme preseči največje skupne letno porabo sredstva. Priporoča se tretiranje v času visoke zračne vlage.
Uporaba vode večje trdote in previsoka pH vrednost škropilne brozge (primerna je pod 5,5), lahko povzroči manjšo učinkovitost sredstva.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za jablane. Na občutljivih sortah hrušk je možen pojav fitotoksičnosti. O občutljivosti posameznih sort hrušk se je treba posvetovati s proizvajalcem ali zastopnikom sredstva. 

Manjše uporabe

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS REGALIS PLUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS REGALIS PLUS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Sredstvo REGALIS PLUS se kot manjša uporaba uporablja na jablanah in hruškah za omejevanje sekundarnih okužb s hruševim ožigom (Erwinia amylovora), in sicer pod enakimi pogoji, kot se uporablja za namen regulacije rasti.

Sredstvo zoper hrušev ožig deluje na dva načina:
a) Vzpodbudi fiziološko odpornost s tem, ko prekine izmenjavo fenilpropanoidnih snovi, ki končajo svoj krog pri flavonoidih in drugih fenolih. Flavonoidi so naravne spojine, ki pomagajo pri odpornosti rastlin na bolezni.
b) Posredno deluje na anatomsko-morfološki način. Zaradi oviranja biosinteze giberalina je zmanjšana rast poganjkov, ki so najbolj občutljivo mesto sekundarne okužbe.

Več iz te zbirke...