+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

 Vsebuje: E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone) = 100 %

Hlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-158/14/2 z dnem 22.7.2014

Pogoji trženja: Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Feromon je namenjen prodaji znanemu uporabniku. Ni v prodaji v prodajalnah s FFS, ker niso opremljene s hladilniki.

®=zaščitni znak firme BASF

Hlapljivi feromon (glej »Uporaba«), ki zbega samce jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) pri iskanju samice v času parjenja.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Rak 3 je hlapljivi feromon, ki se postopno sprošča v okolje, zbega samce jabolčnega zavijača (Cydia pomenella) pri iskanju samice v času parjenja. Neoplojene samice zato odlagajo neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki bi povzročile črvivost plodov.

Način uporabe: Zadovoljivo učinkovitost metode zbeganja s feromonom Rak 3 se doseže pri nizki populaciji škodljivca. Zaželeno je, da je bilo v preteklem letu manj kot 1 % napadenih plodov. V primeru večjega napada, je potrebno v letu uporabe feromona vestno spremljati številčnost prve generacije škodljivca s pregledovanjem socvetij in plodov. Pri prekoračitvi praga škode 1 %, je potrebno uporabiti učinkovit insekticid. V naslednjih letih uporabe metode zbeganja ni pričakovati večjega pritiska škodljivca. V nasadu se ob zmanjšani uporabi insekticidov poveča število plenilskih vrst, ki pomagajo pri zatiranju škodljivca.
V nasadih, kjer krošnje dreves ne presegajo 4 m, se izobesi 500 ampul/ha. V normalnih razmerah zadostuje vsebnost feromona v ampulah za varovanje nasada do konca septembra. Ampule se obesijo teden dni pred pričakovanim začetkom pojava prve generacije metuljev jabolčnega zavijača (tretja dekada aprila do prva dekada maja). Zadnje ampule se morajo obesiti ob prvem pojavu škodljivca.
Ampule se razporedijo enakomerno po nasadu. Pri tem se pazi, da pride ena ampula na 20 m2. Razporeditev je lahko kvadratna (4,5 x 4,5 m) ali pravokotna (4 x 5 m), odvisno od razdalj v nasadu. Ampule se obešajo v krošnje dreves, v senco oziroma tam, kjer bodo čim bolj zaščitene pred neposredno sončno pripeko, ter izmenično na različne višine.

Varovanje roba nasada: Preprečiti je potrebno oploditev samic v bližini nasada. To se naredi z intenzivnim varovanjem roba nasada. Na zunanji del krošnje dreves, ki zaključujejo nasad, se obesijo ampule na vsaka 2 m. V primeru, da nasad meji na nasade ali sadno drevje, ki ni varovano z metodo zbeganja, obesimo ampule v pasu 30 m od roba nasada, če pa to ni možno, pa na zunanji del krošnje dreves, ki zaključujejo nasad.

Spremljanje začetka leta in številčnosti populacije: V nasadih velikosti do 20 ha se izobesijo 1 do 3 feromonske vabe na različne višine. Feromonske vabe se pregledujejo vsak teden. Če ostanejo prazne, je to pokazatelj učinkovitosti metode zbeganja. V primeru, da je na vabo ujetih več kot 5 metuljev jabolčnega zavijača, je to prvi pokazatelj za dodatno zatiranje škodljivca z insekticidom.
Pregled plodov se opravi, če se je na feromonsko vabo ujelo več kot 5 metuljev. V rastni dobi se opravi tudi nekaj kontrolnih pregledov.

KARENCA: Karenca ni potrebna.

Več iz te zbirke...