+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

 Sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra delovanja v poljedelstvu, vrtnarstvu in okrasnih rastlinah (glej »Uporaba«) za zatiranje grizočih žuželk.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Vsebuje: Dimetoat =40 %
Koncentrat za emulzijo (EC)
Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-92/15/4 z dnem 1.7.2015

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme BASF

OPOZORILO

Sredstvu Perfekthion® je bila 1.7.2015 v RS spremenjena registracija.

Odprodaja zalog,  ki so opremljene s staro etiketo in so ob izdaji nove odločbe še v skladiščih ali na prodajnih mestih v Republiki Sloveniji, se dovoli najdlje do poteka roka uporabnosti.

Uporaba teh zalog pri uporabnikih se dovoli najdlje do poteka roka uporabnosti.

 

a) GLAVNE UPORABE

Sredstvo PERFEKTHION se uporablja kot sistemični in dotikalni insekticid širokega spektra delovanja:

- v poljedelstvu:

 v ozimni in jari pšenici, rži in tritikali za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeno je eno tretiranje v eni rastni dobi. Tretira se ob pojavu škodljivca.

 v sladkorni in krmni pesi za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 21 dni, tretira se ob pojavu škodljivca. Nadzemni deli rastline se ne smejo uporabljati za hrano ljudi ali krmo živali.

 

- v vrtnarstvu:

 v čebuli, česnu in šalotki na prostem za zatiranje tripsov (Trips tabaci) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem intervalu od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

 v korenju za omejevanje številčnosti populacije korenjeve muhe (Psila rosae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2), dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem intervalu od 14 do 21 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

 na glavnatem zelju za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem intervalu od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

 na paradižniku in jajčevcu na prostem za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi v časovnem intervalu 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

 

- na okrasnih rastlinah na prostem za zatiranje listnih uši (Aphis spp.) v 0,05% koncentraciji (5 ml v 10 L vode). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem intervalu od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

FITOTOKSIČNOST: Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. Sredstvo je lahko fitotoksično za nekatere sorte naslednjih vrst okrasnih rastlin: Chrysanthemum sp., Begonia sp., Adianthum sp., Aralia sieboldii, Asparagus plumosus, Coleus hybridus, Calceolaria rugosa, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis sp., Sanchezia sp., Gloxinia sp., Pteris sp. in Salvia splendens. Z namenom preprečiti nastanek fitotoksičnosti, je treba na navedenih okrasnih rastlinah pred uporabo sredstva opraviti preizkus fitotoksičnosti na manjšem številu rastlin.

KARENCA:

- 35 dni korenje,

- 28 dni sladkorna in krmna pesa,

- 28 dni paradižnik in jajčevec,

- 14 dni glavnato zelje, čebula, česen in šalotka,

- 56 dni pšenica, rž, tritikala.

 

b) MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS PERFEKTHION pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS PERFEKTHION na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so:

 v česnu in šalotki za zatiranje porove zavrtalke (Phytomyza gymnostoma), čebulne muhe (Delia antiqua) in listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

 na špargljih za zatiranje beluševe muhe (Platyparea poeciloptera) v času po spravilu pridelka v odmerku 0,5 L/ha (5 ml na 100 m2). Po končanem pobiranju pridelka sta dovoljeni do dve tretiranji v eni rastni dobi.

 v pastinaku in peteršilju za pridelavo korena za omejevanje številčnosti populacije korenjeve muhe (Psila rosae) v odmerku 0,6 L/ha (6 ml na 100 m2), dovoljeni sta do dve tretiranji v eni rastni dobi v časovnem intervalu od 14 do 21 dni, tretira se ob pojavu škodljivca.

Opozorilo: Listje peteršilja in pastinaka, tretiranega s sredstvom PERFEKTHION, se ne sme uporabljati za prehrano ljudi.

 na oljkah kot insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v največjem dovoljenem odmerku 0,125 L/ha (1,25 ml na 100 m2) pri največji porabi vode 0,3 L na drevo (največ 100 L/ha) ob dodatku ustreznega atraktanta. Tretira se le manjši del krošnje na južni strani drevesa.

 na oljkah za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v največjem dovoljenem odmerku 1,2 L/ha (12 ml na 100 m2) pri porabi vode do 1200 L/ha.

Opozorilo: S sredstvom se lahko oljke na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi kot insekticid za foliarno tretiranje ter enkrat v obliki insekticidne vabe, pri čemer mora biti časovni interval med tretiranji najmanj 10 dni.

KARENCA:

- 14 dni česen in šalotka,

- 35 dni oljke, pastinak in peteršilj za pridelavo korena,

- za šparglje je karenca zagotovljena s časom uporabe.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi v pšenici, rži in tritikali; na špargljih, korenju, pastinaku ter peteršilju za pridelavo korena največ tri krat, na ostalih registriranih gojenih rastlinah pa največ dva krat v eni rastni dobi. Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele in gojene rastline. Uporaba sredstva v zaščitenih prostorih ni dovoljena.

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe FFS, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe FFS z enakim načinom delovanja in neupoštevanja praga škodljivosti. Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti, se priporoča naslednje ukrepe: FFS PERFEKTHION se uporablja potem, ko je presežen prag škodljivosti. Na isti površini se FFS PERFEKTHION ter ostale insekticide iz skupine organofosfatov in karbamatov uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni (z izjemo žit). V primerih, ko je za zatiranje škodljivcev potrebno izvesti več tretiranj v eni rastni dobi, se uporabi insekticide z drugačnimi načini delovanja.

MEŠANJE: Sredstva PERFEKTHION se ne sme mešati s sredstvi, ki so močne pH alkalne reakcije, ne priporoča se mešanja s sredstvi na osnovi ditiokarbamatov ter aktivnih snovi kaptan in folpet.