+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Translokacijski herbicid v koruzi za zrnje in siliranje (glej »Uporaba«) za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

 Sredstvo NICOSH se uporablja kot translokacijski herbicid, ki se uporablja za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in siliranje po vzniku v odmerku 1 L/ha. Dobro zatira: škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivsko vijolico (Viola arvensis), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), njivsko škrbinko (Sonchus arvensis), kamilico (Matricaria sp.), gluhi oves (Avena fatua), plezajočo lakoto (Galium aparine), divji sirek (Sorghum halapense), baržunasti oslez (Abutilum theophrasti), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), navadni oslez (Hibiscus trionum), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus); Zadovoljivo zatira: breskovo dresen (Polygonum persicaria), navadno zvezdico (Stellaria media), enoletno latovko (Poa annua), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli) in krvavordečo srakonjo (Digitaria sanguinalis); Slabše zatira: belo metliko (Chenopodium album), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), plazečo pirnico (Elytrigia repens), navadno lobodo (Atriplex patula), sivozeleni muhvič (Pannisetum glaucum (Setaria glauca)), perzijski jetičnik (Veronica persica) in njivski slak (Convolvulus arvensis).

Selektivnost za koruzo je najboljša, ko doseže koruza razvojno fazo 3 do 5 listov (BBCH 13- 15), sicer se lahko sredstvo uporablja v razvojni fazi 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. Sredstvo se lahko uporablja kot korekcijski herbicid po slabo uspelih ali neuspelih predhodnih aplikacijah s talnimi herbicidi ali samostojno za tretiranje po vzniku koruze brez predhodnega zatiranja plevela. Najboljše delovanje sredstva se doseže v toplem in vlažnem vremenu, saj vlažnost tal pred in po tretiranju pospešuje delovanje sredstva. Delovanje sredstva je slabše, če so rastline v času tretiranja v fiziološkem stresu (po dolgotrajni suši), saj je absorbcija sredstva upočasnjena.

KOLOBAR: Sredstvo NICOSH ima omejitve glede vpliva na naslednje gojene rastline. Če je potrebno tretirani posevek predčasno preorati, se lahko na isti površini ponovno seje koruzo.

OPOZORILA: Tveganje (kemično, biološko in agronomsko) za razvoj odpornosti plevelov na aktivno snov nikosulfuron je veliko. Ciljni pleveli so večinoma tudi glavni pleveli v koruzi. Nekateri od njih so med najpogostejšimi odpornimi pleveli (srhkodlakavi ščir, bela metlika, zeleni muhvič, navadna kostreba). Zaradi velikega tveganja za razvoj odpornosti (rezistence) plevelov je treba upoštevati naslednje ukrepe:

- Na istem zemljišču je dovoljeno samo eno tretiranje v eni rastni dobi.
- V primeru kombiniranja pripravka NICOSH z drugimi herbicidi se uporabi sredstva z drugačnim načinom delovanja.
- Za morebitno korekcijsko zatiranje plevelov v koruzi po uporabi pripravka NICOSH se namesto sulfonil sečninskih herbicidov (ALS inhibitorji) uporabi herbicide z drugačnim načinom delovanja (iz različnih HRAC skupin).
- Za največjo možno učinkovitost sredstva je potrebno uporabiti polni odmerek sredstva.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo se lahko uporablja pri različnih hibridih koruze za zrnje in siliranje. Sredstva za sterilizacijo tal in sistemični organofosforni insekticidi kisle pH reakcije, uporabljeni ob setvi, zmanjšujejo selektivnost sredstva na koruzo. KARENCA: Karenca za koruzo je 60 dni. 

Več iz te zbirke...