+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Biotično sredstvo za zatiranje ličink marčnic, žalovalk, šampinjonove muhe, listnih zavrtalk, jablanove steklokrilke, špargljevega hrošča/lisaste beluševke, pikčaste beluševke, hrastovega sprevodnega prelca, ter ličink in odraslih osebkov cvetličnega resarja in gosenice paradižnikovega molja na prostem in v zaprtih prostorih.

Enostavna, okolju prijazna in dolgotrajna rešitev škodljivcev vrtnin, okrasnih rastlin in drevnin.  

5, 25, 50, 250 in 500 mio entomopatogenih ogorčic (EPO) Steinernema feltiae (Steinernematidae) v infektivni razvojni fazi fazi (IJ) – 90%, neaktivno nosilo z vodo - 10%.

Zavojček vsebuje žive organizme (entomopatogene ogorčice).

Do uporabe hrani na hladnem, ne zamrzuj.

Biotično sredstvo za zatiranje

  • ličink marčnic (Diptera, Bibionidae) (Bibio spp.),
  • žalovalk (Lycoriella spp., Bradysia spp.),
  • šampinjonove muhe (Lycoriella spp.) (Diptera, Sciaridae),
  • listnih zavrtalk  (Liriomyza spp) (Diptera, Agromizidae),
  • jablanove steklokrilke (Lepidoptera, Synanthedon myopaeformis) (Lepidoptera, Sesiidae),
  • špargljevega hrošča/lisaste beluševke (Coleoptera, Crioceris asparagi),
  • pikčaste beluševke (Crioceris duodecimpunctata) (Polyphaga, Chrysomelidae),
  • hrastovega sprevodnega prelca (Thaumetopoea processionea), (Lepidoptera,  Thaumatopoeidae),
  • ter ličink in odraslih osebkov cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis) (Thysanoptera, Thripidae) in
  • gosenice paradižnikovega molja (Tuta absoluta) (Lepidoptera, Gelechiidae)

na prostem in v zaprtih prostorih.

PROBLEM:

Ličinke muh marčnic


Ličinke so velike do 16 mm, odrasli osebki do 9 mm. Hranijo se z rastlinskimi ostanki, lubjem, lesom razgrajenimi od drugih žuželk in gliv. Žive v tleh bogatih s humusom kot so vrtna tla, travnikih, neobdelanih zemljiščih. Površino tal okoli napadenih rastlin zalijemo.
Škodljivca srečamo na vrtninah; plodovke (lubenice, dinje), poljščine.

Kako ukrepamo?
Ličinke z lahkoto zatremo z nemaplus®. Površino zalijemo, po navadi je dovolj ena aplikacija aprila ali maja ob pojavu škodljivca. Zatiramo ličinke, ki delajo največ škode. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

Žalovalke (mrtvaška mušica, šampinjonova muha)


Je majhna, črno-siva mušica, ki je slab letalec. Najpogosteje se zadržuje blizu virov svetlobe in na površini tal. Samička odloži do 200 jajčec v skupkih na vlažno podlago, iz njih se izležejo prosojne, breznoge, 6 mm dolge ličinke s črno glavo. Večinoma se zadržujejo v zgornji površini tal (5 do 7 cm) tal, četudi so lahko tudi globlje. Ličinke približno 2 tedna objedajo korenine rastlin, preden se zabubijo na površini. Iz njih se izležejo nove mušice.
Razvojni krog traja 3-4 tedne s številnimi ponovitvami razvojnih ciklov v sezoni.

Prezimijo na zaščitenih mestih ali v organski snovi.
Ličinke povzročajo neposredno škodo na koreninah (objede, rovi) s čimer sočasno povečujejo nevarnost za vdor glivičnih povzročiteljev bolezni gnilob (navadne, rjave, mokre) in venenja, katere lahko tudi prenašajo. Zaradi vrtanja rovov v korenine rastline venijo in propadajo.

Zlasti ogroženi so sejančki, mlade rastline in še neukoreninjeni potaknjenci, ki se slabo ukoreninijo in zaostajajo v rasti.

Kako ukrepamo?
Ličinke z lahkoto zatremo z nemaplus®. Površino zalijemo, po navadi je dovolj ena aplikacija ob pojavu škodljivca. Ličinke, ki delajo največ škode lahko zatiramo skozi celo leto. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

 

Špargljev hrošč/lisasta, pikčasta beluševka


Ličinke naredijo veliko škode v mladih nasadih na šparglju.
 Napadajo nadzemne dele rastlin, prehranjujejo se na lističih in poganjkih, v primeru močnega napada lahko rastline uničijo.
Hrošča obeh vrst sta od 5 do 7 mm dolga, razlikujeta se po barvi.  Prezimijo pod rastlinskimi ostanki na tleh, pod lubjem dreves, na ostankih rastlin. Ličinke zatiramo julija in avgusta.
Lisasta beluševka ima zelenkasto modro glavo in prvi par kril, na katerih je šest rumenkastobelih lis. Odrasla ličinka je 6 do 7 mm dolga, je sivozelene barve, glava je črna.
Pikčasta beluševka je opečnato rdeče barve in ima na krilih dvanajst črnih pik, ki so simetrično razporejene - po šest na vsakem paru kril. Ličinka je rjavkasto oranžna, velika 5-7 mm in ima rumenkasto glavo.

Kako ukrepamo?
Ličinke zatiramo z nemaplus®. Rastline poškropimo do dobre omočenosti. Potrebni sta dve aplikaciji ob pojavu škodljivca. Zatiramo ličinke, ki naredijo največ škode. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja. 

 

Gosenica jablanove steklokrilke


Pojavlja 
se na šibkih, od mraza, bolezni ali mehansko poškodovanih drevesih (stari nasadi), kamor odlaga jajčeca, iz katerih se razvije gosenica, ki povzroča škodo. Ogrožena so predvsem drevesa na šibkih podlagah, kjer se v kalusu nad cepljenim mestom rade zadržujejo gosenice, pa tudi gojitvene oblike dreves, kjer je potrebna izdatna rez, vplivajo na večje pojavljanje škodljivca.

Uporaba na prostem, škropimo debla, ogrodne veje in tla neposredno pod drevesi. Z ukrepom zmanjšamo število prezimelih ličink škodljivca in tako številčnost izhodiščne populacije spomladi. Zatiranje opravimo od aprila do junija.

Napada jablane, hruške, pa tudi kutine, slive, češnje, jerebike, glog ter ostale sadne in okrasne vrste.

Kako ukrepamo?
Ličinke z lahkoto zatremo z nemaplus®. Površino debla, ogrodne veje in tla pod drevesi dodobra poškropimo. Zatiramo ličinke, ki delajo več škode. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

 

Cvetlični resar (zastarelo tudi trips)


Velik je manj kot 2 mm z resastimi krilci rumeno rjave barve, ki odlaga številna jajčeca neposredno v tkivo listov, ovršnih listov cvetnih popkov in cvetnih listov. Cel razvojni krog je odvisen od temperature in lahko traja samo nekaj dni.

Škodljivec ima na leto številne generacije.

Tripsi ogrožajo številne okrasne rastline vodenke, fuksije, krizanteme, krvomočnice, žametnice, marjetke in afriške marjete (Osteospermum) ter petunije. Vedno večji problem pa je škodljivec tudi v pridelavi vrtnin in jagodičevja zlasti jagod.

Okužbo najpogosteje prepoznamo po deformacijah oblik listov in cvetov, srebrnih pikčastih ali pegastih listih, v resnejših primerih pa celo po izostanku cvetenja.

Kako ukrepamo?
Ličinke različnih  generacij z lahkoto zatremo z nemaplus®. Rastline in površino poškropimo ob prvi prisotnosti škodljivca v tedenskih ponovitvah. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

Listne zavrtalke


Sodijo med ekonomsko pomembne škodljivce zelenjave (čebulnice: por), plodovke… in okrasnih rastlin
 (ageratov, aster, ognjičev, krizantem, dalij, gerber, šlajerja, marjet, petunij, cinij...).
Značilne poškodbe v obliki prosojnin ali lis na listih so posledica izjed rastlinskega tkiva med obema povrhnjicama v obliki peg ali rovov. Listje zaradi njih predčasno odpada (kostanj) ali pa pomeni zgolj vstopno mesto za bakterijske in glivične bolezni.
Porova zavrtalka je najpomembnejša škodljivka čebulnic pri nas. Poleg pora napada tudi čebulo, šalotko, česen in drobnjak. Škoda nastane, ko se ličinke (žerke) zavrtajo v liste čebulnic in po njih rijejo rove. Pridelane rastline so drobnejše, slabše kakovosti, pri poru je lahko izpad pridelka 100-odstoten.

Kako ukrepamo?
Ličinke različnih  generacij z lahkoto zatremo z nemaplus®. Rastline in površino poškropimo v tedenskih ponovitvah ob prvi prisotnosti škodljivca. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

 

Paradižnikov molj


Velja za najpomembnejšega škodljivca paradižnika v zavarovanih prostorih in na prostem. Lahko ga najdemo tudi na krompirju, jajčevcu in celo na papriki. Škodo delajo tako odrasli osebki kot gosenica, katere poškodujejo liste, stebla kot tudi plodove gostiteljskih rastlin skozi celo rastno sezono (od maja dalje). Ima 10-12 generacij na leto in povzroči izpad pridelka do 60 %.
Gosenice se takoj po izleganju pričnejo hraniti na plodovih, steblu in listih, kjer povzročajo značilne izvrtine nepravilnih oblik in galerije. Kasneje se pojavi še kloroza napadenih listov. Izvrtine na steblih upočasnijo rast in povzročajo zakasnjeno tvorbo plodov. V zelo kratkem času povzročijo veliko škodo z navrtavanjem plodov v zgodnji fazi razvoja plodov.

Kako ukrepamo? Gosenice različnih  generacij zatremo z nemaplus®. Rastline in površino poškropimo 5-6 krat v razmiku 10 dni ob prvi prisotnosti škodljivca. Ogorčice prodro v ličinke in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

 

Hrastov sprevodni prelec


Gosenica je modrosiva s temno glavo, ob straneh je belkasta. Po zgornjem delu ima temno rdeče pege, iz katerih izraščajo strupene dlačice. Ob koncu marca in na začetku aprila se iz jajčec izležejo gosenice. Gosenice v rogovili ali na drugem zavetnem mestu naredijo zapredek, kjer skupaj bivajo preko dneva. Zvečer se odpravijo na hranjenje druga za drugo v več vrstah.
Gosenice obžirajo predvsem liste hrasta. Kadar je gradacija intenzivnejša pa lahko preidejo tudi na druge listavce. Strup ki je v dlačicah gosenice povzroča na koži boleča vnetja. Še posebej previdni moramo biti, ko peljemo na sprehod v gozd psa.

Kako ukrepamo? Gosenice različnih  generacij zatremo z nemaplus®. Ko se pojavijo prve gosenice od aprila do junija poškropimo prostor okoli debla in del debla v večernem času. Ogorčice prodro v gosenice in jih v 2-3 dneh usmrtijo. V usmrčenih se razmnože in po približno 2 tednih poiščejo novega živega gostitelja.

UPORABA:

Čas in pogoji uporabe: Vse leto v ogrevanih rastlinjakih in tunelih, na prostem pri temperaturi tal, višji od 12°C. Vzdrževati zmerno vlažno površina tal še vsaj dva tedna po aplikaciji. Ne aplicirati v sončnem vremenu. Ogorčice so občutljive na UV žarčenje in sušo. Uporabiti zvečer, v oblačnem vremenu ali med dežjem. Temperatura tal / substrata naj bo vsaj nekaj ur dnevno višja od 8°C. V roku pol ure ogorčice sprati v tla z zalivanjem.

Optimalen čas uporabe za posameznega škodljivca (meseci):

Izvedba aplikacije: Suspenzijo entomopatogenih ogorčic in vode se nanaša na talno površino ali rastlino v času prisotnosti škodljivih organizmov v tleh ali zraku, ko je temperatura tal ali zraka od 8 do 28°C. Priporočen odmerek je do 0,5 mio entomopatogenih ogorčic na 1 m² ob uporabi 1 l vode.

 a)        Vnos ogorčic v tla z ročno zalivalko

Celotno vsebino zavoja izpraznite v spodaj navedeni volumen vode (priprava osnovne suspenzije): 

vsebina zavoja za površino raztopiti v Nema-sprayer
5 milionov 10 m2 1 l vode 200 ml
10 milionov 20 m2 2 l vode 400 ml
25 milionov 50 m2 5 l vode 1 liter
50 milionov 100 m2 10 l vode 2 x 1 liter
250 milionov 500 m2 10 l vode 3 x 1 liter
500 milionov 1000 m2 10 l vode 4 x 1 liter

Mešajte, do razpustitve vseh grudic. 1 liter tako pripravljene osnovne suspenzije vlijte v 9 litrov vode v ročni zalivalki (=10 lit) in zalijte 10 m2 površine. Na površinah, večjih od 10 m2, postopek ponavljajte do porabe celotne količine osnovne suspenzije. Zaradi sesedanja ogorčic, osnovno suspenzijo pred vsakim odvzemom delne količine premešajte.

b)       Vnos ogorčic v tla z razpršilcem »nema-sprayer«

Vsebino zavoja suspendirajte v volumnu vode v rubriki »nema speyer«, vlijte v vsebnik dozatorja, priklopite na zalivalno cev in do enakomerno zalijte površino.  Postopek ponavljajte do porabe celotne količine osnovne suspenzije.

Po aplikaciji površino zalijte in zmerno vlažnost tal vzdržujte še 14 dni.

Navodilo za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi
Pri transportu morate biti pozorni, da pripravek ni izpostavljen vročini oziroma, da se premešča v hladnih razmerah, saj vsebuje žive koristne organizme. Po prejemu odstranite transportno embalažo in do uporabe hranite v originalno zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu (spodnji prekat hladilnika) pri temperaturi 4 - 12°C. Ne zamrzujte in ne izpostavljate temp. preko 35°C. Po prejemu organizme aplicirajte kakor hitro mogoče. Uporabite do datuma, navedenega na embalaži. Načeto embalažo porabite takoj in vsebine ne delite na več časovno ločenih nanosov.

Odstranjevanje ostankov sredstva in prazne embalaže: izdelek in embalažo odstranjujte po lokalnih določilih kot komunalen odpadek.

Odgovori na najpogostejša vprašanja o entomopatogenih ogorčicah

Oglejte si spodnji video, ki prikazuje način delovanja entomopatogenih ogorčic:

Več iz te zbirke...