+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Insekticid z delno sistemičnim premeščanjem za zatiranje sesajočih in grizočih škodljivih žuželk na kulturnih rastlinah (glej »Uporaba«), v katere prehaja z zaužitjem (sesanjem ali objedanjem rastlin).

UPORABA

a) na krompirju na prostem za zmanjševanje populacije mladih ličink koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 2,5 L/ha in porabi 300 do 700 L vode na ha (25 mL/100 m2 in 3 do 7 L vode/100 m2 ); tretira se ob preseženem gospodarskem pragu škodljivca (mladih ličink v razvojni fazi L1-L3) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin; čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2-krat v eni rastni dobi.

b) na zdravilnih zeliščih (za sušenje listov) na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev), za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.), škržatov (Cicadina) in listnih uši (Aphididea), v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 600 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 6 L vode/100 m2 ); tretira se ob pojavu prvih ličink do polne zrelosti zelišč (BBCH 89), kar ne velja v primeru vzgoje semena; čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira stenic (Pentatomidae) in bolhačev (Phyllotreta).

c) na zeliščih za svežo uporabo (z izjemo drobnjaka) na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev), za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.), škržatov (Cicadina) in listnih uši (Aphididae), v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 8 L vode/100 m2 ); tretira se ob pojavu prvih ličink do razvojne konec zorenja zelišč (BBCH89); čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira stenic (Pentatomidae) in bolhačev (Phyllotreta).

d) na špinači in njej sorodnih vrstah na prostem za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev), za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.), zelene krompirjeve uši (Aulacorthum solani) in listnih uši (Aphididae), v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 8 L vode/100 m2 ); tretira se ob pojavu prvih ličink pri rastlinah, ki oblikujejo glave, do razvojne faze začetek oblikovanja glav (BBCH41), pri ostalih rastlinah, ki ne oblikujejo glav, pa do konca razvoja plodov (do BBCH79); čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira stenic (Pentatomidae), zelene solatne uši (Hyperomyzus lactucae), muh (špargljeve (Platyparea poeciloptera), čebulne (Delia antiqua), korenjeve (Psila rosae), kapusove (Delia radicum), …) in bolhačev (Phyllotreta).

e) na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev), za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.) in listnih uši (Aphididae) v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 8 L vode/100 m2 ); tretira se ob pojavu prvih ličink do razvojne faze začetek oblikovanja glav (BBCH41); čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira kapusove muhe (Delia radicum), kapusove hržice (Contarinia nasturtii), repičarja (Meligethes aeneus), kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae), redkvinega kljunotaja (Ceutorhynchus assimilis) in bolhačev (Phyllotreta).

f) na bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščitenih prostorih, ter na papriki v zaščitenih prostorih za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev) in za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.), škržatov (Cicadina) in listnih uši (Aphididea), odvisno od velikosti rastlin: - v odmerku 2,0 L/ha in porabi 600 L vode na ha (20 mL/100 m2 in 6 L vode/100 m2 ) pri višini rastlin do 50 cm, - v odmerku 2,5 L/ha in porabi 800 L vode na ha (25 mL/100 m2 in 8 L vode/100 m2 ) pri višini rastlin od 50- 125 cm, - v odmerku 3,0 L/ha in porabi 1000 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 10 L vode/100 m2 ) pri višini rastlin več kot 125 cm. Tretira se ob pojavu prvih ličink; čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira stenic (Pentatomidae).

g) na pečkatih sadnih vrstah (z izjemo hrušk) na prostem za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev), za zmanjšanje populacije jabolčne grizlice (), zavijačev lupine, rjavega sadnega lupinarja (Archips podana), bolšic (Psyllidae) in škržatov (Cicadina spp.) v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje in porabi 300 do 500 L vode na ha na meter višine krošnje (15 mL/100 m2 na meter višine krošnje ter porabo vode 3 do 5 L vode/100 m2 na meter višine krošnje); tretira se ob pojavu prvih ličink do konca cvetenja jablan (BBCH 69); čez 10 do 14 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira volnatih uši (Pseudococcidae), jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), kaparjev (Coccina) in krvavih uši (Eriosoma lanigerum).

h) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja do začetka rodnosti, v trsnicah in matičnjakih za zatiranje mladih ličink trtne uši (Viteus vitifoliae) na listih in za zmanjševanje plodnosti odraslih osebkov poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha) v odmerku 3,0 L/ha in porabi 400 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 4 do 8 L vode/100 m2 ); tretira se do začetka cvetenja (BBCH 61); čez 7 do 14 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2-krat v eni rastni dobi.

i) na okrasnih rastlinah, z izjemo okrasnih hrušk in okrasnih iglavcev, na prostem, v zaščitenih prostorih in na javnih površinah (parki, vrtovi, pokopališča, cestne nabrežine, zelenice, ozelenitve javnih objektov in rastlinjaki) za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk, listnih zavrtalk (listnih minerjev) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum), za zmanjšanje populacije resarjev (Thrips spp.), stenic (Pentatomidae), škržatov (Cicadina spp.) in nekaterih vrst listnih uši (Aphididae) v odmerku 3,0 L/ha in porabi največ 2000 L vode na ha za rastline do višine 50 cm (30 mL/100 m2 in do 20 L vode/100 m2 ); tretira se ob pojavu prvih ličink; čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4-krat v eni rastni dobi. Sredstvo v predlaganem odmerku ne zatira kaparjev (Coccina), volnatih uši (Pseudococcidae) in nekaterih vrst ščitkarjev.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

 

Več iz te zbirke...