+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Limacid v gojenih rastlinah (glej »Uporaba«) za zmanjševanje populacije vseh vrst lazarjev.


Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

Vsebuje: Metaldehid= 3 %

Zrnasta vaba (GB)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-166/13/7 z dnem 20.10.2015

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi brez predložitve potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Sredstvo se lahko v pakiranju, ki zadostuje za tretiranje do največ 500m2 površine, to je v embalažnih enotah vključno do 350 g sredstva, prodaja tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, brez predložitve potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

UPORABA

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo LIMA GOLD 3% deluje na način, da nepovratno uniči celice, ki proizvajajo sluz, ki je bistvena za njihovo gibanje. Na ta način jih vaba paralizira in v končni fazi povzroči njihov pogin.

VPLIV NA UČINKOVITOST: Zatiranje s pomočjo zrnatih vab je uspešno pod pogojem, da lazarji vabo najdejo ter jo deloma ali v celoti zaužijejo. Najboljše rezultate pri tretiranju z zrnastimi vabami se doseže z tretiranjem v nekoliko vlažnem vremenu, ko so lazarji najbolj aktivni.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo.

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo LIMA GOLD 3% se uporablja kot vaba za zmanjševanje populacije vseh vrst lazarjev v odmerku 7 kg/ha (70 g na 100 m2), pri čemer skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 21 kg/ha (210 g na 100 m2). Sredstvo se lahko nanaša ročno ali mehansko z trosilnikom po vsej površini ali v vrste in se lahko uporablja na naslednjih gojenih rastlinah:

Gojena rastlina:

Čas uporabe glede na rastni stadij gojene rastline:

žita (pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala)

ob setvi do konca razraščanja (BBCH 29)

oljna ogrščica

ob setvi do konca razvoja stranskih poganjkov (BBCH 29)

trta

do konca cvetenja

koruza

ob setvi do stadija petega lista (BBCH 15)

pašniki

ob obnovi pašnika do stadija petega lista (BBCH 15)

trate (vrtne, športne in v parkih)

ob pojavu lazarjev - uporaba časovno ni omejena

pečkato in koščičasto sadno drevje

do konca cvetenja

solata

ob setvi do stadija, ko je zaključen razvoj rozete ali do začetka formiranja glave (BBCH 39)

jagodičevje (z izjemo jagod)

do konca cvetenja

okrasne rastline

ob pojavu lazarjev - uporaba časovno ni omejena


OPOZORILA: Na istem zemljišču so dovoljena do tri tretiranja v eni rastni dobi, pri čemer interval med tretiranjema ne sme biti krajši od 7 dni. Ne priporoča se tretiranje pred močnejšimi padavinami, ker bo delovanje pelet krajše. V okopavinah se priporoča uporaba sredstva nekaj dni pred okopavanjem ali po okopavanju. Ko so gojene rastline majhne, v bolj zgodnjih razvojnih fazah, je treba sredstvo uporabiti takoj, ko se pojavijo znaki škode.

MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

FITOTOKSIČNOST: Pri priporočeni rabi sredstvo ne povzroča fitotoksičnosti na gojenih rastlin, na katerih je registrirano.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Več iz te zbirke...