BREZPLAČNA DOSTAVA pri naročilu nad €20 znotraj območja slovenije
+386-3-7806-330

Preventivni kontaktni fungicid na trti, pečkarjih, koščičarjih, ozimnih in jarih žitih, bučnicah z užitno in neužitno lupino, plodovkah in vrtnicah (glej »Uporaba«) za zatiranje pepelovk, oidija, škrlupov in pegavosti.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili
za uporabo.

Vsebuje: Žveplo = 80 %
Močljiva zrnca (WG)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-23/14/7 z dnem 20.5.2015

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme BASF

Več iz te zbirke...