+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

3 koraki za zvišanje donosnosti pridelave žit KLIK TUKAJ 

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-53/18/5 z dnem 29.11.2018.

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo FLUENT 500 SC vsebuje aktivno snov flufenacet, ki prodre v plevel preko korenin in delno skozi klične liste plevela, kjer preprečuje delitev celic in s tem povzroči odmiranje plevela. Aktivna snov flufenacet spada v kemijsko skupino oksiacetamidov, glede načina delovanja pa v skupino herbicidov K3.

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo FLUENT 500 SC se uporablja v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu v odmerku 0,4 L/ha in porabi vode 200-300 L/ha, za zmanjševanje zapleveljenosti z ozkolistnima pleveloma njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides) in navadni srakoperec (Apera spica-venti). ČAS UPORABE: Tretiranje je dovoljeno zgolj v jesenskem času, ko so žita v fenološki fazi od prvega do šestega lista (BBCH 10-16).

OPOZORILA: - S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. - Glede občutljivosti sort ozimne pšenice in ozimnega ječmena se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom. - Obilne padavine v prvih tednih po tretiranju lahko povzročijo poškodbe na tretiranih posevkih. - Na lahkih peščenih tleh, z majhno vsebnostjo organske snovi, obstaja večje tveganje za poškodbe na tretiranih rastlinah. - Na propustnih tleh z manjšo sposobnostjo vezave, se uporabe sredstva ne priporoča. - Pred tretiranjem ozimnega ječmena se je o vplivu na količino in kakovost pridelka ter vplivu na postopke predelave treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom. - Preprečiti je treba zanašanje sredstva na sosednje posevke, saj jih sredstvo lahko resno poškoduje ali uniči.

KOLOBAR: Po spravilu pridelka v jeseni istega leta se lahko v kolobarju seje/sadi ozimna žita, oljno ogrščico, bob, listne križnice in čebulo. Zemljo je potrebno predhodno preorati in obdelati. Spomladi naslednje leto se v kolobarju lahko seje/sadi jaro pšenico, jari ječmen, oljno ogrščico, grah, bob, sladkorno peso, krompir, korenje, kapusnice in čebulo. Zemljo je potrebno predhodno preorati in obdelati. V primeru propada posevka mora preteči najmanj 12 tednov pred setvijo/saditvijo jare pšenice, jarega ječmena, oljne ogrščice, graha, boba, sladkorne pese, krompirja, korenja, kapusnic in čebule. Na sadikah kapusnic se lahko pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, kot je npr. razbarvanje kotiledonov. Znaki so prehodni in ne vplivajo na nadaljnjo rast gojenih rastlin.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: V kolikor se več let zapored na isti površini uporablja sredstva z enakim načinom delovanja, se lahko pojavijo odporni biotipi plevela, ki se razmnožujejo in lahko postanejo dominantni. Plevel se smatra za rezistenten, ko preživi pravilno opravljeno tretiranje v priporočenem odmerku. Pojavu rezistence se lahko izognemo z menjavanjem (ali mešanjem) komplementarnih sredstev, ki imajo drugačen način delovanja. Nekatere kmetijske prakse (oranje, pozna setev, ipd.) so prav tako učinkovita orodja, ki se uporabljajo za preprečevanje nastanka odpornosti.

FITOTOKSIČNOST: Na tretiranih rastlinah se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti v primeru uporabe sredstva na lahkih, peščenih tleh.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov flufenacet so določene predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.