+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sistemični in kontaktni fungicid v jablanah in hruškah (glej »Uporaba«) za zatiranje škrlupa in na vinski trti za zatiranje peronospore.

Uporaba:

Sredstvo DELAN PRO je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki se uporablja na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 2,5 L/ha ter na vinski trti za zatiranje peronospore. Na jablanah in hruškah se tretira v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. Na vinski trti se uporablja v odmerku 3 L/ha.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šest krat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov kot so: prepogosta uporaba istega sredstva, uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba sredstev z enakim načinom delovanja, ... Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. V primerih, ko je za zatiranje bolezni potrebno izvesti več tretiranj letno, se izmenično uporabi sredstva z drugačnim načinom delovanja.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

MEŠANJE: Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom.

KARENCA: 35 dni za jablano in hruško. Vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 42 dni

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivni snovi ditianon in kalijeve fosfonate (vsota a.s. fosetila, fosfonske kisline ter njunih soli, izražene kot fosetil) so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

 

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 
 

Več iz te zbirke...