+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

 Herbicid v koruzi (glej »Uporaba«) za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe!

Vsebuje: Bentazon = 32 %

                 Dikamba = 9 %

Vodotopni koncentrat (SL)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-176/13/5 z dnem 27.11.2015.

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme BASF

Spekter delovanja:

Sredstvo ima omejeno delovanje (pričakovana učinkovitost 60-75 %)

Sredstvo dobro zatira
(pričakovana učinkovitost nad 85 %)

baržunasti oslez (Abutilon theophrasti)
vitkocvetni ščir (Amaranthus powellii)
srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus)
navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
navadni plešec (Capsella bursa-pastoris)
bela metlika (Chenopodium album)
izrodna metilka (Chenopodium hybridum)
navadni kristavec (Datura stramonium)
navadni slakovec (Fallopia (Polygonum) convolvulus)
plezajoča lakota (Galium aparine)
navadni oslez (Hibiscus trionum)
bela gorjušica (Sinapis alba)
njivska gorjušica (Sinapis arvensis)
pasje zelišče (Solanum nigrum)
njivska škrbinka (Sonchus arvensis)
navadna zvezdica (Stellaria media)
navadni bodič (Xanthium strumarium)

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost
(pričakovana učinkovitost 76-85%)

ščavjelistna dresen (Persicaria (Polygonum) lapathifolia)
njivski slak (Convolvulus arvensis)

Sredstvo ima omejeno delovanje
(pričakovana učinkovitost 60-75 %)

Textnjivski osat (Cirsium arvense)

OPOZORILA:
S sredstvom se ne sme tretirati, če so v obdobju do 6 ur po tretiranju napovedane padavine. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni.
Če je potrebno koruzo, tretirano s sredstvom CAMBIO podorati, se priporoča obdelava tal do globine 10 cm. Štiri tedne po tretiranju se lahko seje oljno ogrščico, grah in čebulo.

KOLOBAR: V primeru običajnega kolobarja, sredstvo ne povzroča vplivov na naslednje rastline.

FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, kjer je sredstvo registrirano, ne povzroča fitotoksičnosti. Pri hibridih koruze, občutljivih na aktivno snov dikamba, lahko pride do kratkotrajnega pojava fitotoksičnosti. Ne priporoča se mešanja sredstva z organofosfornimi insekticidi in sredstvi EC formulacije zaradi možne fitotokičnosti. O občutljivosti posameznih hibridov koruze se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

KARENCA: Za koruzo je karenca zagotovljena s časom uporabe. Koruzno zrnje se lahko krmi živini ob upoštevanju karence 100 dni. Ostale dele koruze se lahko krmi živini ob upoštevanju karence 4 tedne od zadnjega tretiranja.


ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo CAMBIO vsebuje aktivni snovi dikamba in bentazon. Dikamba pripada skupini sintetičnih avksinov ter deluje tako, da zavira delovanje encima acetolaktat sintetaza, v rastlini povzroči anomalije v celični delitvi in posledično v rasti celice. V končni fazi rastline propadejo zaradi neusklajene rasti. Bentazon deluje zaviralno na fotosintezo v fotosistemu II.
Če se sredstvo uporablja več let zapored na isti površini, obstaja možnost da tretirani pleveli nanj razvijejo odpornost. Pojavu rezistence se lahko izognemo z menjavanjem ali mešanjem komplementarnih sredstev, ki imajo različne načine delovanja.

Več iz te zbirke...