+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Kombiniran preventivni fungicid z lokalno-sistemičnim delovanjem na trti (glej »Uporaba«) za zatiranje peronospore in oidija.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Vsebuje: Metiram= 55 %

               Piraklostrobin= 5 %
Močljiva zrnca (WG)

Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-158/14/2 z dnem 22.7.2014.

Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

®=zaščitni znak firme BASF

UPORABA:
Sredstvo CABRIO TOP je kombiniran preventivni fungicid z lokalno-sistemičnim delovanjem, ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) in oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 2 kg na ha. S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka cvetenja trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) v časovnih presledkih 10 do 12 dni. Pri velikem prirastu listja, velikem pritisku bolezni ali po močnih padavinah je potrebno presledke med tretiranji skrajšati. Priporočljiva poraba vode je 600-1000 L na ha.

OPOZORILA: Zaradi nevarnosti nastanka odpornosti se lahko na istem zemljišču s sredstvom tretira največ trikrat v eni rastni sezoni, pri čemer se ne sme uporabljati več kot dvakrat zapored. Do nevarnosti nastanka odpornosti na fungicid lahko pride zaradi prepogoste uporabe tega sredstva ali sredstev z enakim načinom delovanja ali zaradi uporabe neustreznih odmerkov.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksičnost za gojene rastline, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

KARENCA: Karenca za vinske in namizne sorte grozdja je 35 dni.

Več iz te zbirke...