+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Selektivni herbicid v krompirju (glej »Uporaba«) za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! 

Vsebuje: Metribuzin 70%
Močljiva zrnca (WG)
Številka odločbe: UVHVVR, štev. U34330-49/13/5 z dnem 19.6.2014.
Pogoji trženja: Fitofarmacevtsko sredstvo se sme prodajati samo v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
®=zaščitni znak firme Sharda

Uporaba
Sredstvo BUZZIN se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja v odmerku 0,75 kg/ha pri porabi vode od 200 do 400 L/ha.

SPEKTER DELOVANJA: Sredstvo še posebej dobro zatira naslednje plevelne vrste: srakonje (Digitaria sp.), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), enoletno latovko (Poa annua), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), ogrščico (Brassica napus), belo metliko (Chenopodium album), nedišečo trirobko (Matricaria inodora), enoletni golšec (Mercurialis annua), breskovo dresen (Polygonum persicaria), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni grint (Senecio vulgaris), navadno zvezdico (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica) in njivsko vijolico (Viola tricolor). Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim zebratom (Galeopsis tetrahit) in laško ljulko (Lolium perenne). Omejeno deluje tudi na naslednje plevelne vrste: navadni ščir (Amaranthus retroflexus), navadno rosnico (Fumaria officinalis), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni slakovec (Polygonum convolvulus) in pasje zelišče (Solanum nigrum).

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Treba je preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge izven območja tretiranja. Sredstva se ne sme uporabiti v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja. V primeru propada posevka krompirja, se lahko na isto površino, po predhodnem preoravanju do globine 15 cm, ponovno poseje le koruzo. KOLOBAR: Pred setvijo drugih gojenih rastlin v kolobarju je prav tako treba preorati tla do globine 15 cm pri čemer je potrebno upoštevati naslednje omejitve. Na zemljiščih tretiranih s sredstvom BUZZIN se 6 mesecev ne sme gojiti oljne ogrščice, graha in pese, štiri mesece pa detelje in lucerne. Korenje se sme posejati na površino tretirano s sredstvom BUZZIN 3 mesece po tretiranju po predhodnem preoravanju tal.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanem odmerku in na način kot je navedeno v navodilu za uporabo, za krompir ni fitotoksično. Sredstva se ne sme uporabljati, če so rastline v času tretiranja v stresu. Pri uporabi na novejših sortah krompirja, se je treba glede morebitne fitotoksičnosti posvetovati z zastopnikom.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov metribuzin so za krompir v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.

 

Več iz te zbirke...