+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Učinkovitejše gnojenje za rekorden pridelek

 

 

Učinkovitejše gnojenje žit

V spomladanskem obdobju razvoja žit sta dušik in žveplo elementa, ki vplivata na količino in kakovost pridelka. Za optimalno rast in razvoj žita potrebujejo 20 – 30 kg vodotopnega in rastlinam dostopnega čistega žvepla na hektar. Oskrba z njim je pomembna od vznika naprej, zato je optimalen čas za gnojenje z njim v terminu prvega dognojevanja z dušikom zgodaj spomladi. V času, ko prehajajo posevki žit iz faze kolenčenja v fazo bilčenja, se začne najbujnejša rast stebla, listov in klasa, zato so v tem času potrebe po dušiku največje.

Za določitev količine dušika je pomembno, da opravimo hitre nitratne teste in upoštevamo pričakovan pridelek.

Uveljavljena praksa preteklih desetletij je gnojenje z dušikom v treh obrokih. S prvim dognojevanjem vplivamo predvsem na boljše razraščanje in zasnovo klasov, zato ga opravimo zgodaj spomladi ob začetku razraščanja. Drugo dognojevanje vpliva predvsem na dolžino klasa in ga praviloma opravimo v času med prvim in drugim kolencem. Tretje dognojevanje v začetku klasenja vpliva na kakovost pridelka.

V zadnjih letih pa predvsem v večjih državah pridelovalkah iščejo načine, kako zmanjšati  število dognojevanj in posledično znižati proizvodne stroške.

Podjetje Metrob s Compo Expert programom stabiliziranih gnojil priporoča uporabo NovaTec Nitroriz v začetku razraščanja, kasneje v času začetka kolenčenja pa gnojilo Nexur.

 

Učinkovitejše gnojenje koruze

Višina pridelka pri koruzi je močno odvisna od gnojenja z dušikom in  njegove dostopnosti. Potrebe po dušiku so v začetni fazi rasti koruze do faze 8 listov zelo nizke. Do faze 8 listov koruza porabi komaj 10 – 15 % dušika, v kasnejšem obdobju v fazi intenzivne rasti, cvetenja in formiranja zrnja pa so potrebe po dušiku zelo velike.  Zato je pomembno, da za dognojevanje koruze uporabimo gnojilo s počasnejšim sproščanjem, ki v primerjavi s hitro delujočimi nitratnimi oblikami dušika (npr. KAN), za katere obstaja nevarnost, da bo prišlo do izpiranja dušika, predvsem na lažjih tipih tal z majhno vsebnostjo glinenih delcev. Posledice pomanjkanje dušika so opazne v poznejših faza rasti v obliki rumenenja spodnjih listov, ker rastlina porablja za razvoj storža dušik iz spodnjih listov. Gnojilo s počasnejšim sproščanjem dušika bo oskrbovalo koruzo z dušikom dalj časa, predvsem v času največjih potreb po dušiku, to je v času intenzivne rasti in nalivanja zrnja.

Potrebni odmerek dušika za dognojevanje  določimo s pomočjo hitrega talnega testa, za katerega vzamemo vzorec  tal in obenem upoštevamo  omejitve vnosa dušika.
Podjetje Metrob priporoča za dognojevanje koruze novo gnojilo Nexur.

Dognojevanje trajnega travinja

Dognojevanje travnih površin z dušikom tekom leta je pomembno, saj pridelek tako glede na količino kot kakovost (beljakovine, energetska vrednost) narašča z rastočimi odmerki dušika. Za dobro rast in kakovosten pridelek potrebuje travinje 40 – 60 kg N/ha. Izkoriščanje dušika in in s tem velikost pridelka je odvisna tudi od vsebnosti vode v tleh.

Pri velikih odmerkih  dušika se v mladi krmi lahko nakopiči prekomerna količina surovih beljakovin ter lahko tudi velike količine  nitrata, kar lahko privede tudi do zdravstvenih težav živali. Gnojila s postopnim sproščanjem dušika zagotavljajo večjo kakovost krme, obenem pa pospešujejo rast nižjih trav, ki tvorijo trdno in vzdržljivo travno rušo.

 Za dognojevanje vseh travnih površin priporočamo  Novatec Nitrorize.

 

Novatec Nitrorize  je mineralno gnojilo s stabilizirano amonijsko obliko dušika  in visokim deležem žvepla. Pozitiven doprinos je v zvišanju količine pridelka, izboljšanju pekovskih in krmnih parametrov žit, večjem izkoristku dušika (manj spiranja in optimalen izkoristek v presnovnih procesih), enakomerna razporeditev  dušika in žvepla ter hitrejša izvedba gnojenja z nižjimi stroški.

Novatec Nitrorize je primeren za gnojenje vseh kmetijskih kultur, zelo priporočljiv pa je za gnojenje  na vodovarstvenih območjih in pridelavo v kulturah, kjer je zaželjen čimmanjši ostanek nitratov. 

Nexur® je novo, stabilizirano sečninsko gnojilo. Stabilizacija temelji na preusmeritvi naravnih procesov pretvorbe sečnine pod vplivom talnih bakterij v plinski amonijak tako, da process po gnojenju tal poteka postopoma, sečnina pa se pretvarja v amonijski in nitratni dušik, ki sta neposredna rastlinska hrana.

Vsa tla vsebujejo encim ureaze, ki ga proizvajajo korenine rastlin in talni mikroorganizmi in je odgovoren za razgradnjo uree v hlapen amonijak. Izgube dušika zaradi izhlapevanja so lahko tudi 50% in več.

Za maksimiranje učinkovitosti je Nexur zato stabiliziran z dvema različnima inhibitorjema ureaz v razmerju 1:3, kar zagotavlja vsaj 15% boljši izkoristek hranil.

Nexur vsebuje 46 % dušika in ga odlikujejo minimalne izgube z izhlapevanjem, zato  omogoča  razvoj prilagodljivejših in učinkovitejših programov gnojenja z dušikom.  Gnojilo Nexur omogoča učinkovito gnojenje z površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh celo v obdobju pomankanja padavin in sočasno visokih temperatur.  Vse naštete prednosti so v tujih preizkušanjih privedla do  povečanja pridelkov in izboljšane ekonomike pridelave.

Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi visoka obstojnost , ki omogoča daljši čas skladiščenja, ravno tako pa pomembno zmanjšuje negativni vpliv na okolje zaradi preprečevanja  sproščanja amonijaka v atmosfero.