+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Do vrhunskega pridelka

 

Z optimalnim gnojenjem do rekordnega pridelka

"Letos smo izredno zadovoljni s pridelkom pšenice. Dosegli smo najboljši rezultat v naši zgodovini! Pridelek na 77 ha njivskih površin je znašal čez 550 ton. 40 odstotkov pšenice je bilo v premium razredu (15 in več odstotkov beljakovin), 50 odstotkov v A razredu (med 14 in 15 odstotkov vsebnosti beljakovin) in 10 odstotkov v B razredu (med 13 in 14 odstotki vsebnosti beljakovin). Za tretje dognojevanje smo uporabili stabilizirano gnojilo Nexur. Zaradi dobrih rezultatov ga bomo zagotovo uporabili tudi prihodnje leto." (Danilo Meolic, Bakovci)

 

Nexur® - Dvojna stabilizirana sečnina

Sestava:
46% skupni dušik (N)
  46% dušik (N) v obliki uree
Z inhibitorji encimov ureaze
Pakiranje:
25 kg vreče / 500 kg big bag

Na sečnini temelječa gnojila so najbolj razširjen način dovajanja dušika v vegetaciji. Njihova največja slabost je hitro in intenzivno izhlapevanje amonijaka, kar predstavlja
- znatne izgube vsebujočega dušika v zrak,
- ožige rastlin in obremenitev okolja (kontaminacijo atmosfere)
kar je vzrok za napoved sprememb veljavne EU zakonodaje v smeri OBVEZE PO ZAORAVANJU UREE (januar 2020).

 

Prednosti stabilizacije sečnine

Nexur je novo, stabilizirano sečninsko gnojilo. Stabilizacija temelji na preusmeritvi naravnih procesov pretvorbe (razgradnje) sečnine pod vplivom talnih bakterij v plinski amonijak tako, da proces po gnojenju tal poteka postopoma, sečnina pa se pretvarja v amonijski in nitratni dušik, ki sta neposredna rastlinska hrana.

 

 

Visoka obstojnost formulacije - manj problematična hramba

Stabilnost Nexur formulacije omogoča daljši čas skladiščenja in olajšuje logistične operacije. Obremenitve skladišč z amonijakom so nižje, deklarirane vrednosti hranil obstojnejše.


Zmanjšajmo vpliv na okolje!

Izhlapevanje amonijaka je odgovorno za naraščajoče onesnaženje zraka in občutne spremembe globalnega ekosistema. Doprinos gnojenja kmetijskih površin prekaša izpuste živinoreje! Izhlapevanje amonijaka je intenzivnejše na alkalnih teh, tleh z nizko izmenjalno kapaciteto, v suši in vročini ter je vzrok vse številčnejših globalnih omejitev emisij amonijaka iz gnojil na osnovi uree.
Nexur je aktiven doprinos k zmanjševanju emisij amonijaka v atmosfero in ohranitvi za življenje sprejemljivega ekosistema.


Nexur - izkušnje pridelovalcev v letu 2019


Okvirni odmerki gnojila

 

Pridelava žit: Nexur skupaj s NovaTec® Nitroriz 32 (+32 S) za najoptimalnejši pridelek

Dušik in žveplo imata v pridelavi žit podobno in povezano vlogo; tako pri tvorbi beljakovin, kot listni asimilaciji. Sta neobhodna gradnika pomembnih aminokislin (metionin, cistein in lizin), ki odločilno vplivajo na pekovske in krmne lastnosti žit. Optimalno razmerje med njima je 1 : 10, zato vsak kilogram pomanjkanja žvepla preprečuje prisvajanje in presnovni izkoristek 10 kg dušika.
Za optimalno rast, razvoj in oblikovanje kakovostnega pridelka žita potrebujejo 20-30 kg vodotopnega in rastlinam dostopnega čistega žvepla na ha. Oskrba z njim je pomembna od vznika naprej, zato je optimalen čas za gnojenje z njim v terminu prvega dognojevanja z dušikom zgodaj spomladi.

Podjetje Metrob s Compo Expert programom stabiliziranih gnojil priporoča uporabo NovaTec Nitroriz v začetku razraščanja, kasneje v času začetka kolenčenja pa gnojilo Nexur.

NovaTec® Nitroriz 32 (+32 S) stabilizirano gnojilo z visokim deležem žvepla

Za krušna in krmna žita
in ostale kulture
*12,8 kg čistega S v neposredno dostopni, sulfatni obliki v 100 kg gnojila
Pakiranje:
25 kg vreče / 500 kg big bag
- zvišanje količine pridelka
- izboljšanje pekovskih in krmnih parametrov žit
- višji izkoristek dušika (manj spiranja s padavinami) in optimalen izkoristek v presnovnih procesih
- hitrejša izvedba gnojenja, nižji stroški
- enakomernejša razporeditev obeh hranil, dušika in žvepla, kot pri mešanih gnojilih ali ločenem gnojenju

 

Na amonijakalnem dušiku temelječe gnojenje z inhibitorjem nitrifikacije

Granulirano gnojilo NovaTec Nitroriz je stabilizirano z inhibitorjem nitrifikacije 3.4 DMPP, ki v obdobju nekaj tednov upočasnjuje pretvorbo amonijakalne oblike dušika v nitratno. Posledično se občutno zmanjšajo izgube dušika s spiranjem v podtalje, zato:
- omogoča izvedbo gnojenja v terminih, ki so optimalnejši za delo (»gnojenje na zalogo«)
- rastlinam skladno potrebam rasti dovaja dušik in žveplo
- kjer je ukrep smotrn (travinje, okopavine, trajni nasadi) omogoča združevanje gnojilnih obrokov. 

 

Uporaba in odmerki*

*dejanski odmerki podlegajo omejitvam vnosa dušika in založenosti tal