Zastonj dostava pri naročilu nad €20
+386-3-7806-330

 Enostavna, okolju  prijazna in dolgotrajna rešitev škodljivcev vrtnin, trate in palm (navadni bramor, sovke, košeninar, palmov rilčkar in palmov vrtač).  

Odgovori na najpogostejša vprašanja o entomopatogenih ogorčicah

Naročila za entomopatogene ogorčice so do pomladanskega časa zaključena, saj v času nižjih temperatur ogorčice ne opravljajo svojega dela!

5, 25, 50, 250 in 500 mio entomopatogenih ogorčic (EPO) Steinernema carpocapsae (Steinernematidae) v infektivni razvojni fazi fazi (IJ) – 90%, neaktivno nosilo z vodo - 10%.

Zavojček vsebuje žive organizme (entomopatogene ogorčice).

Do uporabe hrani na hladnem, ne zamrzuj.

Biotično sredstvo za zatiranje

- ličink košeninarjev (Tipula paludosa, Tipula oleracea) (Diptera, Tipulidae),

- vseh razvojnih stopenj gosenic sovk (ipsilon, ozimna) (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) (Lepidoptera, Noctuidae),

- odraslih osebkov navadnega bramorja (Gryllotalpa gryllotalpa) (Orthoptera, Gryllotalpidae),

- ličink sadnega koreninarja (Capnodis tenebrionis) (Coleoptera, Buprestidae),

- ličink, bub in odraslih osebkov palmovega rilčkarja (Rhynchophorus ferrugineus) (Coleoptera, Dryophthoridae)

na prostem in v zaprtih prostorih.

 

Več iz te zbirke...