Zastonj dostava pri naročilu nad €20
+386-3-7806-330

Biotično sredstvo za preprečevanje črvivosti plodov (zatiranje ličink jabolčnega, breskovega in češpljevega zavijača) v sadovnjakih na prostem.

Naročila za entomopatogene ogorčice so do pomladanskega časa zaključena, saj v času nižjih temperatur ogorčice ne opravljajo svojega dela!

5, 25, 50, 250 in 500 mio entomopatogenih ogorčic (EPO) Steinernema feltiae (Steinernematidae) v infektivni razvojni fazi fazi (IJ) – 90%, neaktivno nosilo z vodo – 10%.

Zavojček vsebuje žive organizme (entomopatogene ogorčice).
Do uporabe hrani na hladnem, ne zamrzuj.

Biotično sredstvo za zatiranje ličink
- jabolčnega zavijača (Cydia pomonella),
- breskovega zavijača (Grapholita molesta) in
- češpljevega zavijača (Cydia funebrana) v sadovnjakih na prostem.

 

Več iz te zbirke...