+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Varstvo sadnega drevja konec julija

by Shopify API
Padavine v obliki ploh in neviht so prispevale k močnejšemu izpiranju kontaktne škropilne obloge. V času od 8. julija do 15. julija smo na Goričkem (Sebeborci) zabeležili okrog 60, v okolici Maribora pa okrog 85 mm padavin. Nekoliko manj padavin je bilo na sadjarskih področjih okrog Sl. Bistrice, na Kozjanskem in tudi v Posavju.

 

Ob koncu julija in v avgustu moramo posvetiti dovolj pozornosti varstvu plodov (jabolk in hrušk) pred poznim škrlupom in skladiščnimi boleznimi. Strokovna služba za varstvo rastlin za ta namen v avgustu priporoča uporabo kontaktnih fungicidov z učinkovino kaptan (Scab 80 WG), tiram, trifloksistrobin in posebej še zelo učinkovit pripravek Bellis, ki vsebuje dve učinkovini in ga odlikuje zelo kratka karenca, ki znaša 7 dni. Bellis vsebuje boskalid in piraklostrobin in ga priporočamo v odmerku 0,8 kg/ha. Deluje proti škrlupu, navadni sadni gnilobi (monilija) in proti grenki gnilobi jabolk (Gloesporium sp.).                                                                                                                      

Gosenice prvega rodu jabolčnega zavijača odraščajo in zapuščajo plodove od sredine junija. V nasadih jablan in hrušk, kjer so bili sadjarji zelo uspešni pri zatiranju gosenic prvega rodu (manj kot 0,5% začrvivljenih plodov) bo mogoče zelo uspešno preprečiti škodo drugega rodu z dovoljenimi insekticidi s kratko karenco in hitro razgradnjo (Affirm, Madex, Calypso, …). V močneje ogroženih nasadih jablan poznih sort (zimske sorte) je v prvi polovici avgusta še mogoče uporabiti insekticide z daljšo karenco (klorpirifos, …).                                                      

Na opazovanem drevesu sorte »discovery« v Laznici pri Pekrah, ki ni škropljeno in kjer že več let natančno spremljamo razvoj gosenic jabolčnega zavijača, smo ugotovili, da so 17. junija dorasle 4 gosenice, 22. junija 15 gosenic, do 29. junija 59 gosenic, do 6. julija 101 gosenic in do 13. julija še 114 gosenic. Manjše število plodov jabolk je kazalo poškodbe, ki so značilne za vrsto Pammene rhediella in zavijače lupine sadja. Vremenske razmere so v prvih dveh dekadah bile zelo ugodne za razvoj jabolčnega zavijača, kakor tudi za druge škodljive (termofilne) organizme. Menimo, da je večina gosenic jabolčnega zavijača dorasla do sredine julija, ko so tudi že izleteli prvi metuljčki drugega rodu.                                                  

Vsota efektivnih temperatur s pragom +10°C je bila 18. julija v Bilju 939°, v Ljubljani 906°, v Novem mestu 877°, v Celju 773°, v Mariboru 796° in v Murski Soboti (Rakičan) 811°.     

Opozarjamo na redno spremljanje ostalih škodljivih organizmov, posebej krvave uši in rdeče sadne pršice, kakor tudi navadne pršice (Tetranychus urticae), ki ji vremenske razmere (vročina) zelo ustrezajo. V nasadih, kjer je prag škodljivosti presežen (6-7 gibljivih stadijev rdeče sadne pršice na list) lahko uporabite Masai (0,75kg/ha) ali druge dovoljene akaricide ob dodatku močila BreakThru.  

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter