+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Varstvo oljne ogrščice pred pleveli

by Shopify API
Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč prisotnost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne proizvodnje ne moremo zamisliti brez uporabe herbicidov. Pravočasna izključitev plevela je zlasti pomembna pri novejših, nižje rastočih hibridih, ob slabšem vzniku kulture ter kot preventiva pred glivičnimi boleznimi stebla (Leptosphaeria, Pseudocercosporella).

Ker je v kolobarju oljna ogrščica praviloma uvrščena za žiti, problematičen, večletni plevel, najbolj učinkovito in racionalno zatremo na strnišču. Poudarki zatiranja plevela v oljni ogrščici so zato na zatiranju enoletnega širokolistnega plevela, vključno smolenca in samosevnih žit ter trav, ki pridobivajo na pomenu z rastočim razmahom minimalne obdelave tal.
Ker konvencionalni način praviloma dobro obvladamo, naj ne bo odveč nekaj poudarkov NOVEJŠEMU postopku zatiranja plevela po vzniku kulture in plevela, imenovanega tudi »Clearfield®«.
 

Omejitve in značilnosti »Clearfield® pristopa«

Omejitve:

  • Izključna uporaba tolerantnih hibridov oljne ogrščice (s končnico »CL« v imenu hibrida).
  • Uporaba herbicida  Cleranda® 2L/ha + močilo Dash®HC 1L/ha (v prodaji kot Cleranda®-Pack*).
  • Izvedba ukrepa v občutljivih razvojnih fazah PLEVELA.

Značilnosti in prednosti

Dolg čas za izvedbo,
manjši vpliv rastišča
Dolgo obdobje možnega zatiranja plevela (do 4 tedne), boljša razporeditev jesenskih opravil.
Zmanjšana odvisnost od talne vlage in kakovosti priprave tal.
Primernost za vse načine pridelave (klasično z oranjem, minimalna obdelava ali celo brez oranja).
Na njivi ostaja samo posevek Izjemna širina herbicidnega spektra, vključno plevelne križnice (repica, samosevna ogrščica),
Visoka učinkovitost na zgodnje razvojne stopnje samosevnih žit in trave.
Zmanjšana potreba po večkratnih tretiranjih.
Neznaten vpliv vremena, rastnih pogojev in načina priprave tal Večja skupna herbicidna učinkovitost.
Večja prilagodljivost vremenskim razmeram (padavine, veter) in rastnim pogojem (talna vlaga).
Idealna kombinacija za vse vrste in načine obdelave tal (do sedaj so večje grude predstavljale težave).
Izjemna selektivnost Brez zastojev v rasti posevka.
Poln izkoristek rastnega potenciala posevka.

Odlična rešitev v post aplikaciji
(po vzniku)

Učinkovito zatira vznikli plevel.
Brez fitotoksičnosti na tolerantnih hibridih.
Čas uporabe podrejen plevelni flori in velikosti plevela;
optimalen čas tretiranja: ko ima plevel razvite 2-3 liste.


Napotki za pravilno uporabo (izkušnje dvoletne uporabe v Sloveniji)

pleveli1

Slika 1: Optimalna velikost plevela za uporabo Cleranda®-Pack (2+1 L/ha) je v fazi 2-4 listov plevela. Velikost kulture v času tretiranja lahko zanemarimo. V danem premeru prevladujejo: škrlatno rdeča mrtva kopriva (2–3 liste), bela metlika in navadna loboda (2 lista), breskovolistna dresen (2 lista) ter samonikla žita (2 lista do začetka razraščanja).

 

pleveli2

Slika 2: Tretiran posevek pred spravilom pridelka.
Z dozorevanjem kulture se veča izpodriva moč plevela, ki ga herbicidno tretiranje ni zajelo. Na njivi so se pojavili posamični koreninski pleveli: njivski osat, ščavje in njivski slak. Zatiranje teh je tehnološko najustreznejše na strnišču. Plevelna flora, značilna za oljno ogrščico in obvladljiva z za kulturo selektivnimi herbicidi, v posevku ni prisotna. Posevek je prost smolenca (plezajoče lakote) in samoniklih žit. Posevek je očiščen samosevne ogrščice in repice, ki je iz pridelka tudi s čiščenjem ne moremo odstraniti.


pleveli3

Slika 3: Zatiranje samosevnih žit

  • Optimalni čas: ko imajo žita 2–3 liste.
  • Skrajni čas: v začetku razraščanja (2 stranska poganjka).

Škropljenje zaustavi rast in razvoj plevela, za tem nastopi obdobje počasnega odmiranja.

 

pleveli4

Slika 4: 10 dni po tretiranju:   Pojav začetnega rumenenja (prvi vidni znaki odmiranja). Plevel v tem času ne raste in porablja hranil.


pleveli5

Slika 5: 20 dni po tretiranju: Očitno odmiranje rastlin.

Zaradi učinkovitega delovanja Clerande® smo lahko izpustili naknadno zatiranje samosevnih žit z graminicidi in tako znižali stroške zatiranja plevela.
Razpoložljiva sredstva lahko prerazporedimo v uporabo fungicida za boljšo prezimitev in dosego učinkovitega razraščanja posevka.

 

pleveli6

Slika 6Zatiranje samosevne oljne ogrščice:

  • Optimalni čas za zatiranje: ko ima 2-4 prave liste.
  • Skrajni čas v času, ko ima 6 pravih listov.

Zabeleženo 20 dni po tretiranju s Clerando®-Pack (2+1 L/ha).

 

pleveli7

Slika 7: Zatiranje kamilic

  •  Optimalni čas: ko kamilica razvije kotiledone. 

Zabeleženo bledenje kamilice 10 dni po tretiranju s Clerando®-Pack (2+1 L/ha).

 

pleveli8

Slika 8Zatiranje smolenca (plezajoča lakota):

  • Optimalni čas za zatiranje: ko smolenec razvije 2 vreteno.

 

Najpogostejše zabeležene napake uporabe Clerande®

Prepozno tretiranje

uporabo Clerande®-Pack podredimo razvojni fazi prevladujočega plevela.
Prevladujoče se razvojne faze široko in ozkolistnega plevela »prekrivajo« tako, da je širokolisten plevel večji, ko so samosevna žita v najbolj občutljivi fazi. Skrajni čas zatiranja samosevnega žita je v začetku razraščanja (2 stranska poganjka).

Prehitro tretiranje
Počakamo, da plevel vznikne. Prevladujoče je herbicidno delovanje preko zelenega dela.

Močna zapleveljenost površin s trajnim plevelom
Clearfield® sistem ni »čudežna paličica« in opravičilo za opuščanje osnovnih tehnoloških norm! Trajen plevel zatiramo z neselektivnimi herbicidi na strnišču.

Tretiranje neselektivnih hibridov oljne ogrščice (brez CL oznake)
Cleranda® bo učinkovala kot neselektiven herbicid, ker hibridi niso odporni na aktivno učinkovino.
Selektivne (CL) hibride lahko tretiramo z vsemi dovoljenimi herbicidi za oljno ogrščico.

Ukrep v sili

Ob hitri in močni zapleveljenosti posevkov s širokolistnim plevelom z zatiranjem plevela ne odlašamo!

Zatiranje samosevnih žit prednostno opravimo kot ločeno opravilo v fazi, ko so žita popolnoma vznikla.
Uporabimo Focus®Aktiv-Pack (Focus®Ultra + Dash®HC) v odmerku 0,7-1,0 L/ha vsakega od sredstev (odmerek prilagajamo velikosti žit). Za tretiranje uporabimo nizko količino vode (manj kot 150 L/ha)!

Želimo vam uspešno pridelovalno sezono !
Vaš METROB-team
 

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu.
Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter