+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Varstvo oljne ogrščice med vegetacijo

by Shopify API
Varstvo pred boleznimi

Izgube v količini in kakovosti pridelka in s tem donosnost pridelave oljne ogrščice  so odvisne tako od  poškodb od zmrzali, lomov rastlin, poleganja ter tudi od varstva pred boleznimi. Idealen ukrep varstva pred boleznimi je zato tisti, ki posredno zmanjšuje tudi vpliv abiotičnih dejavnikov. 

Poglavitne izgube pridelkov povzročajo: alternarijska črnoba, pegavost in gniloba ogrščice (Alternaria brassicae sp.), bela zrnata gniloba ogrščice (Sclerotinia sclerotiorum) in suha trohnoba stebla ogrščice (Phoma lingam). Glede na čas pojavljanja in skupen negativen vpliv posameznih na pridelek, je pričetek varstva ogrščice nujen jeseni, ko je edina možnost preprečevanja suhe trohnobe koreninskega vratu in njegovo nadaljevanju ob pričetku rasti spomladi (sklerocinija, siva plesen in alternarija).


Caramba® je sistemičen fungicid s preventivnim in kurativnim učinkovanjem na poglavitne bolezni oljne ogrščice in vrsto dopolnilnih, pozitivnih fizioloških vplivov na rast in razvoj rastlin.

Zahvaljujoč specifični formulaciji zelo hitro (v roku 30 min) prodre v rastlino in tudi v času pogostih in obilnih padavin deluje zanesljivo in dolgotrajno.

V ozimni oljni ogrščici Carambo® zaradi skupka vseh ugodnih vplivov na razvoj kulture in preprečevanje pojava bolezni uporabljamo v dveh poglavitnih terminih:

 •   jeseni, v razvojni fazi ogrščice 4 - 6 listov, 0.7 - 1.0 L/ha

za zgodnje in učinkovito preprečevanje razvoja suha trohnobe koreninskega vratu in oblikovanje ustreznega habitusa rastlin (upočasnitev rasti, daljšanje in razvejanje koreninskega spleta). Po ugotovitvah stroke jesenska tretiranja ogrščice določajo 70% končnega pridelka in so odločilna za uspešno prezimitev in hitro nadaljevanja razvoja spomladi. S Carambo® tretirane rastline imajo intenzivneje zelene liste, nižje položeno rozeto in signifikantno zvečano koreninsko maso.

 •   spomladi, ob ponovnem pričetku rasti, 1.0 – 1.25 L/ha

z uporabo Carambe® spomladi rodni potencial oljne ogrščice izkoristimo v celoti. Caramba® zvišuje pridelke ogrščice zaradi odličnega preventivnega in kurativnega omejevanja glivičnih bolezni. Dopolnilno veča število stranskih poganjkov, krepi in skrajšuje dolžino stebel ter preprečuje poleganje in izgube z lomom pri  žetvi. Podaljšuje čas dozorevanja rastlin in z njim obdobje polnjenja zrn. Olajšuje žetev in zmanjšuje izgube pri žetvi.

Uradna preizkušanja učinkovitost Carambe® v intenzivni pridelavi z visokimi pridelki potrjujejo. Najboljše rezultate dajejo aplikacije pred začetkom rasti v višino. Pri hibridih, ki so nagnjeni poleganju, poln odmerek, 1.2 L/ha, apliciramo v dveh deljenih odmerkih (split-aplikacija).

 

Varstvo pred škodljivci

Oljna ogrščica je glede varstva pred škodljivci zelo zahtevna poljščina.  V jesenskem času škodo povzročajo predvsem bolhači in repična grizlica, v spomladanskem pa kljunotaji in repičar.  Za spremljanje naleta škodljivcev je nujno redno pregledovanje posevkov in uporaba rumenih lovilnih posod.

Nasvet:

Rumene lovilne posode razmestimo ob začetku vegetacije, čim je temp. tal nad 6°C in jih redno pregledujemo. Škodljivce privablja rumena barva. Dodatek močila (sredstvo za pomivanje posode) vodi zmanjša površinsko napetost in preprečuje odlet že ujetih škodljivcev. Za zaščito koristnih žuželk na posodo namestimo rešetko.

Fastac®100 EC je piretroid na osnovi aktivne snovi alfa-cipermetrin, ki velja za najučinkovitejšo snov med piretroidi. Je dotikalni in želodčni insekticid zato namenjen zatiranju ličink in odraslih oblik škodljivcev oljne ogrščice. Odlikuje ga dobro začetno in dolgo rezidualno delovanje.

Zaradi nove formulacije se dobro oprime voščenih listnih prevlek.

Fastac®100 EC - prednosti:

 •   deluje v vseh razvojnih stadijih škodljivcev,
 •   ima široko registracijo uporabe,
 •   ni fitotoksičen pri priporočenih dozah,
 •   daljše delovanje kot pri klasičnih insekticidih,
 •   odporen je na izpiranje.

 

Napredna listna prehrana

Za najvišje donose oljne ogrščice je potrebno pozornost posvetiti tudi listni prehrani že v jesenskem času, saj je ogrščica podvržena mnogim stresnim dejavnikom (škodljivci, deževje,..).

Od sodobne foliarne prehrane upravičeno pričakujemo:

 • zvišanje fotosintetske aktivnosti,
 • intenzivnejšo rast,
 • večjo odpornost  in
 • razbremenitev rastlin zaradi stresnih stanj (vročina, mokrota, visoka, velika obremenitev s pridelkom,..) ter ne nazadnje,
 • zvišanje skupne ekonomičnosti pridelave.

 

Vse naštete lastnosti poseduje NOVO foliarno gnojilo Agroleaf®Power.

Za razliko od drugih foliarnih gnojil Agroleaf®Power odlikuje hiter sprejem hranil, izjemna čistost izvornih mineralnih surovin in napredna tehnologija izdelave. Del te je unikaten dodatek M-77, namenjen zvišanju oskrbe s hranili in blažitvi stresa rastlin.

M-77 sestavljajo:

-              snovi za razširitev območja učinkovitosti kelatorjev,

-              funkcionalni gradniki za dvig izkoristka hranil in

-              blažilci stresa, namenjeni ohranjanju konstantne produktivnosti rastlin.

Njegova največja prednost je dolgotrajno učinkovanje po hitrem pozitivnem odzivu rastlin.

Priporočilo za uporabo: Agroleaf®Power v fazi 2-4 liste oljne ogrščice:  3 kg/ha ob porabi 250-300 L vode

 

Izkušnje jeseni  leta 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: levo rastlina tretirana z Agroleaf®Power, desno netretirana.

Oljna ogrščica, kjer smo uporabili Agroleaf®Power je imela večjo listno površino intenzivnejše zelene barve ter kompaktnejšo rast cele rastline.

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter