+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Varstvo krompirja: aktualno

by Shopify API

Vremenske razmere spodbujajo okužbe z boleznimi ob sočasno zavrti rasti rastlin. Spremljanju stanja v nasadih in učinkovitemu varstvu zato velja posebna pozornost.

NOV za aktivno in učinkovito preprečitev okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) je fungicid ENERVIN®, ki ga odlikuje hitra in izjemno čvrsta vezava na voščeno povrhnjico rastlin ter sposobnost širjena v novi prirast z roso ali dežjem. Po načinu učinkovanja zatira plesen v njenih začetnih stadijih*, zato ga uporabljamo zlasti za tretiranje še neokuženih rastlin, ali tretiranje po zaustavitvi okužb (npr. z Acrobat® MZ WG) za dolgotrajno varstvo krompirišč (škropilni interval 10-14 dni).

Pravočasna uporaba Enervin-a®odmerku 2 kg/ha po izkušnjah priznanih tržnih pridelovalcev krompirja omogoča izjemno zanesljivo in ekonomično varstvo krompirišč tudi v neugodnih vremenskih razmerah, kot so trenutne.

!! Enervin® je v RS v vrtninah registriran tudi za varstvo bucžčnic z užitno in neužitno lupino (kumar, bučk, dinj in lubenic) ter solate.

V optimalnem vrstenju škropljenj Enervin® uporabljamo izmenjaje z Acrobat® MZ WG (2 kg/ha) s čimer slednjemu, ki je »priznan zaviralec okužb«, ohranjamo visoko učinkovitost tudi za naslednje pridelovalne sezone.

!! Acrobat® MZ WG (2 kg/ha) v krompirju zmanjšuje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani).

Zastoje v rasti in povečano dovzetnost rastlin za okužbe učinkovito premošča dodatek organsko-mineralnega  gnojila Basfoliar®Aktiv 3+27+18 v odmerku 2 L/ha. Mešanje je dopustno tako s fungicidi, kakor insekticidi, uporaba kompleksnih škropilnih brozg pa najbolj priporočljiva zvečer.

Odnašanje škropilne brozge, izboljšanje njene porazdelitve po rastlinah in hitrost sušenja nanosa po aplikaciji učinkovito uravnavamo z dodajanjem močil. Odmerek BreakThru® S 240 na krompirju prilagajamo tipu fitofarmacevtskega sredstva:

  • v kombinaciji s sistemičnimi sredstvi je odmerek 0,2 L/ha,
  • v kombinaciji s kontaktnimi pa 0,125 L/ha.

Dolgotrajna in enostranska uporaba insekticidov za zatiranje koloradskega hrošča v slovenski praksi pospešuje pojav odpornosti škodljivca, posledično omejene možnosti njegove kontrole in nepotrebno zmanjševanje ekonomičnosti pridelave krompirja!

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zmanjšanje števila že odpornih organizmov** in preprečevanje njihovega daljnega razmnoževanja je uspešna alternativa insekticid Alverde®. Uporabljamo ga v odmerku 0,25 L/ha, od preseženega praga škodljivosti naprej za vse razvojne stadije ličink in odraslih osebkov.

!! Alverde® je v RS registriran tudi za zatiranje bombaževe sovke, glagolke in južne plodovrtke v papriki in paradižniku v zaprtih prostorih.

NOV za korekcije travnega plevela, tudi v krompiriščih, je Focus®Aktiv-Pack, sestavljen iz graminicida Focus®Ultra in močila Dash®HC v razmerju 1+1 (skupaj 2 L). Sočasna uporaba obeh, zmanjšuje potrebo po herbicidu na polovico*** in je namenjena zatiranju plevelnih trav, vključno rezistentnih na graminicide skupine „fop“.

Enoletni travni plevel in samonikla žita tretiramo pri velikosti 2 lista do konec razrašcanja z 1,5-2 L/ha Focus®Aktiv-Pack (0,75-1 L/ha Focus®Ultra + 0,75-1 L/ha Dash®HC), plazečo pirnico in rezistenten lisicji rep pa pri višini 10-20 cm s 3-4 L/ha Focus®Aktiv-Pack, ne glede na razvojno fazo kulturne pri porabi vode 200-300 L/ha.

Mešanje z Basagran®480 v krompirju odsvetujemo!

Za višji skupni herbicidni učinek in vecjo selektivnost na krompir poln odmerek Basagran® 480 razdelimo na dva obroka (»split aplikacija«) in plevel v zgodnji razvojni fazi (2-4 liste) tretiramo v zaporedju nekaj dni z 1 L/ha. V primeru, da so pleveli večji, se uporabi enkratna aplikacija 2 L/ha. Ne tretiramo v sončnem vremenu!

 

Pojasnila opomb:

*preprečuje oblikovanje in sproščanje ter premeščanje in kaljenje spor. Vsebuje Initium® in metiram z novim, inovativnim pristopom v zatiranju patogenih gliv.

** zlasti  površine, ki so bile v preteklem letu tretirane s sredstvi iz skupine neonikotinoidi.

***izboljšana omočenost, zmanjšanje izgub s kapljanjanjem, pospešen sprejem in upočasnjena fotodegradacija.

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite in upoštevajte etiketo ter informacije o posameznem proizvodu. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vse okoliščine, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter