+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Novice

Poljščine

Varstvo žit pred pleveli v jesenskem času

Zatiranje plevela v jesenskem času v žitih je zaželeno pri zgodnjih setvah in dolgi, topli jeseni, kot je letošnja, ker je razvoj plevelov hiter in povzroča slabšo rast žit. V takih razmerah se večina plevelov razvije že jeseni in lahko povzroči izgube pridelka v fazi razraščanja, ki jih v kasnejšem času ni mogoče nadomestiti. Večletni poskusi strokovnih služb potrjujejo povečanje pridelka v višini 300 do 500 kilogramov, vpliv pa je večji v letih, ko so setve zgodnje in je jesenska vegetacija dolga.   Za nov talni herbicid Stomp® Aqua v odmerku 2,9 L/ha je značilno: Preverjen herbicid v novi, učinkovitejši mikrokapsulirani formulaciji. Hitro začetno...
Preberi več

Korekcijsko zatiranje plevelov v koruzi

Na zgodaj posejanih njivah koruze, kjer je že bilo opravljeno osnovno škropljenje s herbicidom, lahko na mnogih njivah opazimo močno zapleveljenost s trajnimi širokolistnimi pleveli (njivski slak, njivski osat, ščavje) kot tudi s travnimi pleveli (ljulke, sirek, muhviči, pirnica). V prihajajočih tednih bo zato potrebno vso pozornost nameniti izboru herbicida, ki ponuja zanesljivo delovanje v vseh vremenskih razmerah ob širokem spektru delovanja na plevele. V primeru, da imate na njivi prisotne trajne širokolistne plevele (kot na spodnjih slikah) uporabite herbicid Cambio® v odmerku 2–2,5 L/ha ali pa Arrat® (0,2 kg/ha) v kombinaciji z močilom Dash® HC. Oba odlično zatirata tudi...
Preberi več

Naš prispevek za kakovosten pridelek

Spoštovani, Obveščamo vas, da smo tudi letos pripravili prodajno ponudbo namenjeno zlasti pridelavi krompirja: ob nakupu sredstva Acrobat® MZ WG, namenjenega varstvu pred krompirjevo plesnijo (Phytophthora nfestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani) v odmerku 2 kg/ha, brezplačno sredstvo Alverde®, insekticid za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,25 L/ha v naslednjem razmerju: 10 kg Acrobat MZ WG + 1 L Alverde – gratis oziroma 1 kg Acrobat MZ WG + 0,1 L Alverde – gratis V času od 19. maja 2015 naprej lahko ponudbo uveljavljate pri ponudnikih fitofarmacevtskih sredstev. Za vaše zaupanje se Vam zahvaljujemo in želimo uspešno pridelovalno sezono....
Preberi več

Aktualno varstvo krompirja

Vremenske razmere spodbujajo okužbe z boleznimi ob sočasno zavrti rasti rastlin. Spremljanju stanja v nasadih in učinkovitemu varstvu zato velja posebna pozornost. Za aktivno in učinkovito preprečitev in širjenje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) uporabite fungicid Enervin®. Sredstvo odlikujeta odlična odpornost na spiranje in sposobnost zaščite novega prirasta (torej lastnosti, ki jih prednostno pripisujemo »sistemičnim« sredstvom) in uvrščenost v samostojno skupino fungicidnih snovi, brez navzkrižne rezistence z obstoječimi. Za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo v obdobjih največje nevarnosti okužb in sočasno omejevanje okužb s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani) je optimalno vrstenje škropljenj Enervin® (2,0 kg/ha) in Acrobat®...
Preberi več

Akris: herbicid za najvišje donose koruze

Koruza, druga najpomembnejša poljščina v prehrani ljudi, v zadnjih desetletjih  doživlja močan napredek v selekciji, gnojenju ter na področju varstva pred škodljivci, boleznimi in pleveli. Ocena izgub pridelka zaradi plevela pa, kljub njegovemu zatiranju, še vedno predstavljajo  10 do 15 odstotkov. Nespremenjeno namreč ostaja, da plevel koruzi do razvojne faze 6 listov gospodarsko pomembno konkurira za prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarja ugodne pogoje za  razvoj bolezni in škodljivcev.  Zato predstavlja zatiranje plevela  pri pridelavi koruze še naprej upravičen in nujen tehnološki ukrep. Njegova uspešnost (in ekonomičnost) je odsev celovitega pristopa, ki bi moral upoštevati  prevladujočo plevelno floro, tip...
Preberi več

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter