+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Spomladansko varstvo žit pred pleveli

by Shopify API

Strokovno je že dolgo dokazano, da ekonomična pridelava žit nujno vključuje tudi zatiranje plevela. Opuščanje ukrepa vodi k nizkim pridelkom in višji stopnji obolevnosti žit. Za prakso najpomembnejši izziv pa je optimalna izvedba opravila v obdobju prevladujoče prisotnih neugodnih vremenskih razmer, izraženih kot preobilica vlage ali nizke temperature.

Dopolnilen izziv predstavlja dejstvo, da so za rast žit ugodne vremenske razmere sočasno tudi pospeševalci razvoja plevela, fitofarmacevtska sredstva, namenjena njihovi izključitvi pa praviloma v učinkovitosti precej omejena.
Odločitev za izbor ustreznega sredstva je zato za ciljno naravnanega pridelovalca precejšen izziv.
Strokovno ustrezen izbor bi moral vključevati naslednje parametre:

 •   zapleveljenost njive (številčnost in vrsto prevladujočega ali pričakovanega plevela),
 •   razvojno fazo žit,
 •   razvitost plevela v času tretiranja,
 •   dnevno in nočno temperaturo zraka.

Vsi navedeni dejavniki odločilno vplivajo na uspešnost ukrepa, ta pa posledično na strošek, ki je ne glede na absolutno vrednost, visok, če ukrep ni uspel in relativno nizek, če je bil ukrep uspešen.

V kolikor plevela v ozimnem žitu iz različnih vzrokov nismo zatirali jeseni, je optimalen čas spomladi, v fenofazi razraščanja žit. Potreba po izvedbi ukrepa prav v tem času je pogojena z dejstvom, da plevel od razraščanja žit naprej namreč signifikantno zmanjšuje rast in posledično pridelek; torej povzroča očitno zmanjševanje ekonomičnosti pridelave.

Omejitveni dejavniki pravočasne izvedbe pri oziminah so v praksi pogosto:

 • razmočen teren in zato zmanjšana sposobnost obremenitve tal,
 • nizke temperature (zlasti nočne) in z njo povezane potencialne poškodbe kulture (fitotoksičnost),
 • pogoste padavine, zato spiranje nanosa pred učinkovanjem sredstva, ali pa
 • intenzivna rast, zato izrazito ozko časovno okno, ki je za aplikacijo na razpolago.

Vse naštete lahko učinkovito premostimo z izborom ustreznega herbicida.

Nov na slovenskem trgu je Biathlon® 4D.

Dovoljenje za uporabo ima v vseh ozimnih in jarih žitih. Omogoča zanesljiv nadzor vseh gospodarsko pomembnejših širokolistnih plevelov.

Sestavljata ga dve preverjeni aktivni snovi, ki se medsebojno učinkovito dopolnjujeta.
Sprejem se izvrši skozi nadzemni del plevelnih rastlin (počakamo, da je ta vznikel), delovanje pa izvrši po premestitvi v podzemnega.

Sinergizem obeh aktivnih snovi omogoča zanesljivo zatiranje tudi odpornejših vrst plevela in preprečuje pojav zmanjševanja učinkovitosti (antirezistenčna strategija).

Na kulturo izkazuje odlično selektivnost v širokem razponu razvojnih stopenj, v tleh pa podlega hitri razgradnji do neškodljivih metabolitov. Zato je varen za bodoči posevek in ne omejuje kolobarja.

Zaradi potrebe po vsrkanju v rastline in z njo povezano nevarnostjo za spiranje (plohe, nevihte), je Biathlon® 4D na voljo izključno v kombinaciji z močilom Dash® HC pod komercialnim nazivom Biathlon®-Pack in je namenjen kombinirani uporabi obeh sočasno.

Vloga  močila je optimiranje nanosa in obstojnosti škropilne brozge na površini rastlin (preprečuje izgube s kapljanjem in optimalnejšo porazdelitev po površini), zmanjševanje negativnega vpliva trde vode (visok pH, kalcij),  pospešitev prehajanja aktivne snovi skozi voščeno povrhnjico listov in celokupno zvišanje vsrkanja herbicida. 

Sredstvo je formulirano v obliki najsodobnejše oblike močljivih zrnc (WG), izjemne topnosti in sposobnostjo takojšnjega delovanja. Ta bistveno olajšuje pripravo škropilne brozge in v kombinaciji z Dash® HC omogoča hitro delovanje ob izjemni obstojnosti na spiranje.

Za potrebe prakse nudi s tem dve pomembni prednosti: polno učinkovanje v eni uri po nanosu oziroma optimalen sprejem tudi pri nizki vlažnosti zraka, zato zanesljivo delovanje v spremenljivih vremenskih razmerah.

Nizke nočne temperature so spomladi pogosto močan omejitveni dejavnik izbora ustreznega herbicida. Poznano znižujejo učinkovitost in selektivnost žitnih herbicidov. Široka temperaturna toleranca Biathlona® 4D je zato nedvoumno dopolnilna prednost sredstva in omogoča njegovo uporabo tudi, ko so nočne temperature nižje.

Če je v praksi poseben izziv za učinkovito zatiranje plevela neizenačena plevelna flora, je tudi ta z Biathlon® 4D odpravljena: sredstvo v registriranem odmerku učinkovito zatira plevel tako v zgodnjih, kot razvitejših oblikah. Preizkušanja v letu 2013 so potrdila, da se učinkovitost tudi pri večjem plevelu ne zmanjša. To pomeni, da je praktično enaka, če je smolenec v začetnem razvoju lističev do stranskih poganjkov, ali če je že razvejan.

Toleranca do širokega razpona razvojnih faz ozimnih in jarih žit ter široka kompatibilnost mešanja (graminicidi, listna gnoja in fungicidi) ob aplikaciji z nižjimi odmerki vode (100 do 400 l/ha) omogočajo optimiranje izvedbe varstva žit v terminu, ki je prilagodljiv drugim opravilom na obratu.

Biathlon® 4D tako uporabljamo:

 • Neodvisno od vremenskih razmer, od pričetka vegetacije pri oziminah oz. od stopnje razvitega 3. lista pri jarinah, do faze zastavičarja, ko ga lahko mešamo s fungicidi, graminicidi ali gnojili.
 • vseh ozimnih in jarih žitih, s priporočenim odmerkom: 50–70 g/ha Biathlon® 4D + Dash® HC oziroma enkrat Biathlon-Pack za 2 hektara žit.
 • Odlično deluje na vse gospodarsko pomembne širokolistne plevele v žitih, vključno s smolencem, modrim glavincem, makom, kamilico, navadno zvezdico, škrlatnordečo mrtvo koprivo, križnicami, jetičniki, ščiri, belo metliko, dresnimi, krvomočnico in drugimi. 

Slika 1: Kontrola (kopriva, jetičnik, zvezdica), 11. april 2013

 

Aplikacija:  50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® HC, izvedena 18. april 2013:

Slika 2: Tretirana površina 7. maj 2013 

 

Slovenske izkušnje iz leta 2014 – kaj se lahko iz njih naučimo za letošnje leto?

Zaradi visokih temperatur v zimi 2013–2014 so žita, pa tudi plevel, ves čas nemoteno rasla. Ob prvem dognojevanju žit, ki ga je večina pridelovalcev izvedla že konec februarja, so bili posevki srednje do močno zapleveljeni. Med pleveli so prevladovali škrlatnordeča mrtva kopriva, jetičniki, kamilice in smolenec. Samosevna ogrščica je v tem času že cvetela. Polja, tretirana z Biathlon® 4D, so bila kljub velikosti plevela čista do spravila posevka. V praksi se je tako potrdila trditev, da sredstvo poseduje izjemno dobro herbicidno delovanje v širokem razponu razvojnih faz širokolistnega plevela.

Zaradi vremenske sorodnosti med leti ne kaže pozabiti, da so bile lani v času prvega dognojevanja v posevkih strnih žit že močno prisotne tudi bolezni: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres) in ječmenov (rženi) listni ožig (Rhynchosporium secalis) v ječmenu ter začetki okužb z listno pegavostjo (Mycospherella graminicola) v pšenici. Zaradi gospodarskega pomena vseh navedenih je tudi letos nujen skrben nadzor posevkov in pravočasno zatiranje (Opus 1).

 

Slika in slika 4: Cvetoča žitna polja lani spomladi. Cvetočo samosevno oljno ogrščico, mrtve koprive in smolenec smo učinkovito zatrli z Biathlon®4D. Učinkovitost na smolenec je praktično enaka tako v začetnem razvoju lističev in stranskih poganjkov kot pri že razvejanih rastlinah.

 

Biathlon® 4D – ime ni naključje

Biathlon® 4D je vsestransko uporaben herbicid s štirimi poglavitnimi prednostmi za pridelovalce žit:

 

1.      Časovna prilagodljivost, širok razpon uporabe

 • od fenološke faze BBCH 13 do 39 (od faze 3. listov žit do stopnje zastavičarja).

Omogoča škropljenje v najprikladnejšem razpoložljivem času.


 

2.      Vremenska neodvisnost, širok temperaturni razpon in odpornost na dež

 •   zanesljiva učinkovitost pri nižjih temperaturah,
 •   odpornost na dež že 1 uro po nanosu - uporaba v spremenljivih vremenskih razmerah.

Neodvisnost od temperatur in spremenljivih vremenskih pogojev.


 

3.      Številne možnosti mešanja, odlična kompatibilnost pri mešanju:

 •   manjša potrebna količina vode prihrani čas za pripravo brozge in denar,
 •   dvig učinkovitosti in jamstvo učinkovanja z močilom  Dash® HC.

Izbor sočasno uporabljenih proizvodov prilagojen tehnologiji pridelave.


 

4.     Širok spekter – učinkovito zatiranje vseh vrst širokolistnega plevela

 •   Enostavno: En izdelek za vsa žita.
 •   Zanesljivo: Izjemen nadzor pri različnih vremenskih pogojih.
 •   Varno: Za pridelek; ni omejitve kolobarja.

Jamstvo za zanesljiv pridelek.

 

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter