+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sadno drevje: aktualno varstvo

by Shopify API

Ob koncu julija in v avgustu moramo posvetiti dovolj pozornosti varstvu plodov (jabolk in hrušk) pred poznim škrlupom in skladiščnimi boleznimi. Strokovna služba za varstvo rastlin za ta namen v avgustu priporoča uporabo kontaktnih fungicidov z učinkovinami kaptan, tiram, trifloksistrobin in posebej še zelo učinkovit pripravek Bellis®, ki vsebuje dve učinkovini (a.s.) in ga odlikuje zelo kratka karenca, ki znaša 7 dni. Bellis® vsebuje boskalid in piraklostrobin in ga priporočamo v odmerku 0,8 kg/ha. Deluje proti navadni sadni gnilobi (monilija) in še posebej proti grenki gnilobi jabolk (Gloesporium sp.). Gosenice prvega rodu jabolčnega zavijača že peti teden zelo intenzivno doraščajo. V nasadih jablan in hrušk, kjer so bili sadjarji zelo uspešni pri zatiranju gosenic prvega rodu (manj kot 0,5% zacrvivljenih plodov) bo mogoče zelo uspešno preprečiti škodo drugega rodu z dovoljenimi insekticidi s kratko karenco in hitro razgradnjo (Madex ali pripravki z a.s. emamektin, tiakloprid...). V močneje ogroženih nasadih jablan poznih (zimskih sort) je v prvi polovici avgusta še mogoče uporabiti insekticide z daljšo karenco (klorpirifos...). Let prvih metuljckov jabolčnega zavijača drugega rodu se je začel 15. julija, kar pomeni, da je tudi letos prišlo do prekrivanja obeh rodov. Na izbranem drevesu sorte »discovery« v Laznici pri Pekrah, kjer že več let natančno spremljamo razvoj gosenic I. rodu jabolčnega zavijača, smo ugotovili, da sta 26. junija dorasli 2 gosenici, do 1. julija 36 gosenic, do 8. julija še 71 gosenic, do 15. julija še 89, do 22. julija 72 in do 26. julija še 61 gosenic. Vremenske razmere v mesecu juliju so bile zelo ugodne za hiter razvoj jabolčnega zavijača. Vsota efektivnih temperatur s pragom + 10 °C je 24. julija znašala v Bilju 945 °, v Ljubljani 860 °, v Novem mestu 829 °, v Celju 756 °, v Mariboru 814 ° in v Murski Soboti (Rakičan) 860 °C. V lanskem letu so bile podobne vrednosti efektivnih temperatur v omenjenih krajih dosežene teden dni prej t.j. 17. julija. Še posebej opozarjamo na zelo skrbno ravnanje ekoloških sadjarjev pri zatiranju jabolčnega zavijača v nasadih Topaza in ostalih odpornih sort proti škrlupu. Tudi v mesecu avgustu je zaželeno, da redno spremljate populacijo krvave uši, listnih uši in rdeče sadne pršice. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo neurja s točo, zato priporočamo v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig, dodajanje bakra v obliki bakrovega oksiklorida v 0,06% koncentraciji, v ostalih nasadih pa imajo po toči prednost pripravki, ki vsebujejo kaptan in ditianon.

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter