+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sadno drevje: aktualno varstvo

by Shopify API

Opazovalno-napovedovalna služba, kakor tudi druge strokovne službe za varstvo sadnega drevja, v juliju in avgustu priporočajo 10 do 14 dnevne presledke med škropljenji. V nasadih, kjer ste uspešno preprečili okužbe z jablanovim škrlupom, bodo škropljenja v teh presledkih preprečila pojav poznega škrlupa in skladiščnih bolezni na plodovih jabolk. Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu strokovna služba v mesecu juliju priporoča samo kontaktne ali površinske fungicide. V našem naboru imamo za ta namen Delan® 700 WG, ki velja za najbolj učinkovit kontaktni pripravek v času primarnih infekcij in pripravek Polyram® DF iz skupine ditiokarbamatov, ki bo v zadostnih količinah na razpolago v prihodnjem letu. Uporabite lahko tudi pripravke z učinkovinami mankozeb, kaptan, tiram... Za zatiranje jablanove pepelovke strokovna služba v sredini julija običajno še zadnjič priporoča uporabo močljivega žvepla. Mi razpolagamo s pripravkom Kumulus® DF, ki ga odlikujejo zelo dobre fizikalne lastnosti. Predvidevamo, da se je sredi julija začel let II. rodu metuljčkov jabolčnega zavijača in da bo tudi v tem poletju prišlo do prekrivanja obeh rodov. Vsota efektivnih temperatur s pragom + 10 °C je 14. julija znašala v Bilju 706 °, v Ljubljani 705 °, v Novem mestu 681 °, v Celju 620 °, v Mariboru 674 ° in v Murski Soboti (Rakičan) 714 °C. Sklepamo lahko, da je na večini sadjarskih lokacij (površin) vsota efektivnih temperatur presegla vrednost 650 °, kar po dolgoletnih opazovanjih tudi pri nas pomeni začetek leta metuljčkov II. rodu. Sedaj, v začetku pojava II. rodu jabolčnega zavijača, priporočamo temeljit pregled nasadov jablan s poudarkom na ugotavljanju % črvivosti plodov. Ob preseženem pragu (0,3-0,5%) je potrebno zelo resno pristopiti tudi k zatiranju II. rodu, ki se običajno razvija v še bolj ugodnih razmerah kot prvi rod. Za zatiranje jabolčnega zavijača strokovna služba priporoča dovoljena sredstva v optimalnih odmerkih (klorantraniliprol, klorpirifos, neonikotinoide in ostale). Pripravka z a.s. klorantraniliprol in acetamiprid delujeta tudi proti sadnemu listnemu duplinarju. Temeljiti pregledi nasadov jablan z uporabo dispenzorjev RAK® 3 - za konfuzijo ali zbeganje jabolčnega zavijača - so pokazali v prvi polovici julija zelo dobre rezultate. Z dodajanjem polovičnega ali 1/3 odmerka virusnega pripravka Madex, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije lahko nekoliko povečamo učinkovitost slabše delujočih insekticidov. Posebej opozarjamo na zelo skrbno ravnanje ekoloških sadjarjev pri zatiranju jabolčnega zavijača v nasadih topaza in ostalih sort. Opozarjamo na redno spremljanje populacije krvave uši, listnih uši, hruševe bolšice in rdeče sadne pršice in pravočasno ukrepanje ob preseženem kritičnem številu (6-7 gibljivih stadijev na list) npr. z akaricidom Masai®.

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter