+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sadno drevje: aktualno varstvo

by Shopify API

Po podatkih opazovalno-napovedovalne službe je nevarnost izbruhov askospor jablanovega škrlupa minila ob zadnjem dežju 23. in 24. junija, ko smo na določenih lokacijah zabeležili 15 do 70 mm padavin (Goricko - Sebeborci 68 mm, Ormož 60 mm, Maribor 34 mm, Sl. Bistrica 18 mm). Zadnje padavine so izzvale sekundarne okužbe v nasadih, kjer ni bilo sveže fungicidne obloge in so prisotne številne pege jablanovega škrlupa. Za naslednje škropljenje jablan priporočamo še zadnjič Delan® 700 WG v tej sezoni in sestavljen-kombiniran pripravek Tercel® v odmerku 2,5 kg/ha, ki hkrati deluje proti jablanovi pepelovki, ki bo nevarna še do sredine julija. Uporabite lahko tudi kontaktne fungicide iz skupine ditiokarbamatov, ki vsebujejo učinkovine mankozeb, propineb in pripravek z a.s. kaptan. Za zatiranje pepelovke priporočamo uporabo močljivega žvepla (Kumulus® DF...), v nasadih z občutljivimi sortami je še smiselno dodati kakšen učinkovit pripravek (penkonazol ali Stroby® WG...).Ulov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe je v obdobju zelo toplega in vročega vremena sredi junija zelo narasel. Predvidevamo, da bodo prve gosenice I. rodu jabolčnega zavijača dorasle po 5. juliju. V nasadih, kjer je od zadnje uporabe insekticida proti jabolčnemu zavijaču minilo vec kot 14 dni, je potrebno uporabiti učinkovit pripravek, npr. a.s. klorantraniliprol. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti za listne uši sta primernejša pripravka z a.s. acetamiprid ali tiakloprid. Z dodajanjem polovičnega ali 1/3 odmerka virusnega pripravka Madex, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije lahko nekoliko povečamo učinkovitost slabše delujocih insekticidov. Vsota efektivnih temperatur s pragom +10 °C je 27. junija znašala v Bilju 565 °, v Ljubljani 534 °, v Novem mestu 522 °, v Celju 478 °, v Mariboru 519 ° in v Murski Soboti 555 °C. Začel se je let metuljčkov drugega rodu sadnega listnega duplinarja. Ob preseženem pragu odloženih jajcec za zatiranje lahko uporabimo coragen in neonikotinoide (as. acetamiprid...), opozarjamo na redno spremljanje populacije krvave uši, listnih uši, hruševe bolšice in rdeče sadne pršice in pravočasno ukrepanje ob preseženem kritičnem številu z dovoljenimi pripravki. Za rdečo sadno pršico kriticno število v začetku julija znaša 5 do 6 gibljivih stadijev na list. Priporočamo uporabo učinkovitega novega akaricida Masai® v odmerku 0, 75 kg/ha ob dodatku močila Break® Thru, ki omogoča bolj kvalitetno omočenje listov.

jabke

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter