+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Sadno drevje: aktualno varstvo

by Shopify API

Menimo, da bo nevarnost primarnih okužb s škrlupom povsem minila šele ob koncu druge dekade junija. Ob zadnjem dežju (11. junij) je bil še vedno zabeležen ulov askospor na lovilcu spor. Za naslednje škropljenje, pri katerem mora biti poudarek na uspešnem varstvu plodov še priporočamo uporabo pripravka Delan® 700 WG in kombiniran ali sestavljen pripravek Tercel® v odmerku 2,5 kg/ha, ki hkrati deluje proti pepelovki, ki bo nevarna še do sredine prihodnjega meseca. Uporabite lahko tudi kontaktne fungicide iz skupine ditiokarbamatov, ki vsebujejo ucinkovine mankozeb, propineb pripravek z a. s. kaptan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Jablanov škrlup (na plodu)

 

Nevarnost okužb s pepelovko še ni ponehala, saj rast poganjkov še v večini nasadov ni zaključena. Za zatiranje pepelovke priporočamo uporabo močljivega žvepla (Kumulus® DF...), v nasadih z občutljivimi sortami (idared, jonagold...) je smiselno dodati še kakšen učinkovit pripravek (Stroby® WG...). Po otoplitvi vremena od 6. junija naprej se je razvoj jabolčnega zavijača pospešil. Vsota efektivnih temperatur s pragom +10 °C je 14. junija znašala v Bilju 398°, v Ljubljani 371°, v Novem mestu 363°, v Celju 330°, v Mariboru 364° in v Murski Soboti (Rakican) 394°C. Po otoplitvi vremena so se ulovi metuljčkov na feromonskih vabah znatno povečali. V nasadih, kjer bo od zadnje uporabe insekticida proti jabolčnemu zavijaču minilo več kot 14 do 18 dni priporočamo pripravek z učinkovino klorpirifos, ki ga odlikuje visoka učinkovitost in najdaljše delovanje. V nasadih, kjer je še vedno opaziti močnejši pojav mokaste in ostalih listnih uši pa pripravka z aktivno snovjo acetamiprid ali tiakloprid. V nasadih, kjer je populacija jabolčnega zavijača nadpovprečno velika priporočamo tudi redno dodajanje polovičnega ali 1/3 odmerka virusnega pripravka Madex®, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije in tako nekoliko povečano učinkovitost slabše delujočih insekticidov. Otoplitev vremena v zadnjem tednu je močno pospešila razvoj rdeče sadne pršice. Iz poletnih jajčec se intenzivno izlegajo ličinke in hitro prehajajo v stadije nimf. V nasadih, kjer bo prag populacije gibljivih stadijev presežen (4-5 v juniju) priporočamo uporabo učinkovitega novega akaricida Masai® v odmerku 0,75 kg/ha ob dodatku močila Break® Thru, ki omogoča bolj kvalitetno omočenje listov. Opozarjamo na redno spremljanje vseh ostalih škodljivih organizmov v nasadih jablan in hrušk - še posebej hruševe bolšice, ki se je ponekod pojavila v močnejši populaciji - in pravočasno zatiranje. Pazljivo spremljajte pojav drugega rodu sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella), ki se je ponekod močneje pojavil v prvem rodu in ni bil uspešno zatiran. Pripravek z aktivno snovjo klorantraniliprol učinkuje tudi proti sadnemu listnemu duplinarju.

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter