+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Priporočilo za zaščito vinske trte v času od cvetenja do strnjevanja jagod v grozdu

by Marko Lah

Priporočilo za zaščito vinske trte v času od cvetenja do strnjevanja jagod v grozdu

V obdobju med cvetenjem in do strnjevanja jagod v grozdu je trta zelo dovzetna za okužbe z glivičnimi obolenji, še posebej ob pogostih padavinah, ki smo jim priča tudi letos. Povečano zadrževanje vlage je lahko povod za pospešen razvoj škodljivih gliv, najpogostejša je peronospora, oidij in botritis. Za preprečitev slednjega se je treba pravočasno lotiti ampelotehničnih opravil, ki zagotavljajo prezračenost v habitusu rastline in posledično torej zadrževanje povečane vlage v tleh.

Fotografiji 1 in 2: čas od cvetenja do strnjevanja jagod  

Škropilno oblogo je potrebno zaradi novega prirasta ter izpiranja zaradi padavin obnavljati. Priporočamo 8-12 dnevni interval med škropljenji. V pomoč temu je lahko dežemer (V pomoč je lahko dežemer – menzura za merjenje padavin (ko je seštevek padavin med dvema škropljenjema 25-30mm oz. l/m2 so kontaktna sredstva sprana; pri sistemičnih in lokosistemičnih je potreba po obnovitvi nanosa okoli 50-60 mm padavin).  

Za zaščito pred peronosporo priporočamo Orvego 0,8 l/ha, Fortuna gold 1,5-3kg/ha ali Armetil M 2,5kg/ha. Za zaščito se lahko uporabi Cabrio top 2kg/ha, ki hkratno deluje proti peronospori in proti oidijem.

Fotografiji 3 in 4: peronospora na sprednji in zadnji strani lista vinske trte

 

Za varstvo vinske trte pred oidijem uporabljamo vrsto proizvodov: Invelop 15kg/ha (novo sredstvo na voljo v 3 in 25 kg embalaži), VitiSan 10kg/ha, Vivando 0,2 l/ha,  Sercadis 0,15l/ha ali Collis 0,4l/ha, ki mu dodamo močljivo žveplo Kumulus DF 2kg/ha.

Za dobro omočenje in aplikacijo ter optimalni izkoristek aktivnih snovi dodajamo močilo Super Blisk (se ne peni) ali Break Thru 0,1 l/ha ali novo močilo organskega izvora Wetcit v 0,1% koncentratu.

V primeru pojava oidija priporočamo kombinacijo Vitisan 8-10 kg/ha + Wetcit v 0,3 % koncentratu (3dcl na 100l vode). Ukrep po 3 do 4-ih dneh ponovimo.

Fotografiji 5 in 6: oidij - močan napad na grozdu in listu vinske trte

 

Ukrepi za preprečitev ali pomoč pri premoščanju različnih situacij med vegetacijskim razvojem vinske trte:

Za enakomernejšo in boljšo oplodnjo dodamo Nutribor 2kg /ha (max. 0,5% konc. oz. 2kg /400l vode/ha).

Za dodaten dvig odpornosti v času debeljenja jagod do razvojne faze strnjevanja jagod lahko dodajamo Basfoliar Aktiv 2-3l/ha ali Basfoliar Force 2-2,5l/ha.

Za preprečitev sušenja pecljevine (modra frankinja, renski rizling …) dodamo listno gnojilo na osnovi mikroelementov s poudarkom na magneziju in železu Fetrilon Combi 0,5-1kg/ha.

Za ojačitev kotikule - povrhnjice poganjkov in plodov za večjo odpornost na lomljenje poganjkov in pokanje jagod lahko uporabimo trokomponentno listno gnojilo Vitanica SI 2l/ha ali Siliplant (1dcl/cca. 400 trt za manjše uporabnike).

Za močnejše notranje strukture tkiv priporočamo listno gnojilo z dodatkom kalcija Agroleaf Power 11-5-19 + 9% Ca (2kg/ha).

Za zaščito pred poškodbami groznih sukačev na podlagi napovedi strokovnih služb priporočamo bio insekticida Delfin 0,75kg ali Agree WG 1kg/ha, ki delujeta na razvojno fazo ličink (goseničic grozdnih sukačev).

Poškodbe, ki jih povzročajo gosenice grozdnih sukačev 2. rodu, v času mehčanja grozdja vplivajo na hitrejši razvoj botritisa.

Za manjše pridelovalce smo za varstvo pred botritisom in sukačem pripravili paket »BOTRITIS + SUKAČ«, ki je primeren za približno 400 trt, sestavljata pa ga pripravka Cantus 100g in Delfin 100g. Za večje vinogradnike so na voljo tudi večja pakiranja (Cantus 1kg + Delfin 1kg/ha).

Za manjše pridelovalce sta za osnovno zaščito in foliarno gnojenje vinske trte na voljo vinogradniška paketa dr.metrob 246 in dr.metrob 357. Ob normalni porabi vode sta paketa primerna za približno 400 trt oz. 100 litrov škropilne brozge.

Za eko pridelavo vinske trte in jedilnega grozdja je na voljo nov paket dr.metrob BIO, ki je ob normalni porabi vode (ca. 60 litrov) primeren za približno 200 do 250 trt, uporablja se ga lahko tudi na drugih kulturah.

V primeru ujm (neurja s točo) za regeneracijo rastlin priporočamo dodajanje ali samostojno uporabo enega od biostimulantov z aminokislinami Basfoiliar Aktiv, Algovital Plus, Folwin, Basfoliar Force ali Vitanica SI z odmerki 2l /ha. Uporaba Algo-plasmin 3-4kg/ha ob sušnih razmerah vinski trti omogoča premostiti stres ter ob poškodbah dezinficira rane.

Epin Ekstra 1dcl/ha se uporablja samostojno ali kot dodatek enemu od zgoraj naštetih biostimulantov. Epin Ekstra se v ekstremnih primerih poškodb rastlinskih tkiv zaradi različnih vzrokov (neurja, toča, ožigi zaradi nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, poškodbe insektov in bolezni) doda fitofarmacevtskim sredstvom. Taka kombinacija omogoči hitro rehabilitacijo in regeneracijo rastlin.

Za premostitev sušnih in vročih obdobij, predvsem pri novo zasajenih in mlajših trtah, priporočamo Cirkon 1dcl/ha.

Ob nevarnosti sončnih ožigov lahko z dodatkom Cirkon 1dcl/ha ali Invelop 15-25kg/ha zmanjšamo ali v celoti preprečimo poškodbe povrhnjice.

V ekološkem varstvu za dvig odpornosti vinske trte pred glivičnimi obolenji od cvetenja do strnjevanja jagod v grozdu priporo dodamo amo Basfoliar Force 2l/ha ali Plantonic 3-4l/ha, ki jim v odvisnosti od količine padavin 1/3 do 1/2 odmerka bakrenega sredstva. Proti oidiju dodamo Vitisan 8 kg/ha ali novo sredstvo Invelop 15kg/ha z dodatkom močljivega žvepla Kumulus DF 2 kg/ha.  

Za več informacij nas kontaktirajte na info@metrob.si ali pa obiščite našo spletno stran www.metrob.si

by Marko Lah

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter