+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Priporočilo za zaščito vinske trte v času cvetenja in po zaključenem

by Katarina Lah

V zadnjem obdobju so bile temperature ugodne za inteziven prirast mladik in listja (2-3 novi listi/teden). Trta je v razvojni fazi cvetenja oz. nekatere sorte že zaključujejo; na Primorskem pa se jagode že formirajo – debelijo. Vremenske razmere so zelo primerne za razvoj glivice oidija, za razliko od meseca maja, ko so bile razmere naklonjene razvoju predvsem peronospori in botritisu.


Slika 1: Oidij na grozdu in mladiki


Slika 2: Oidij na listu

Slika grafikona : Prikaz pogojev za razvoj oidija v zadnjih 30 dneh (povzeto iz vremenske postaje Metos – Senešci pri Ormožu)

V času cvetenja vinske trte priporočamo za zaščito pred peronosporo in oidijem CabrioTop 2kg/ha, kateremu lahko dodamo Kumulus in Nutribor 2kg/ha za enakomernejšo oplodnjo.


Slika 3 in 4: cvetenje in zaključek cvetenja vinske trte

Lokalni nalivi in močne rose lahko omogočijo še primarne in sekundarne infekcije na sortah občutljivih za peronosporo, zato v obdobju po cvetenju priporočamo za zaščito vinske trte Delan Pro 3l ali Orvega 0,8 l ali Acrobata MZ WG 2,5 kg/ha; za varstvo pred oidijem pa dodamo Vivando 0,2l ali Collis 0,4l ali Sercadis 0,15l/ha.

Po 10-12-tih dneh priporočamo naslednje škropljenje zaradi izmenjave aktivnih snovi ponovno Cabrio Top 2 kg/ha, ki ima sočasno delovanje tudi na oidij, kateremu dodamo še Kumulus DF 2kg/ha.

 Za boljšo in enakomernejšo oplodnjo priporočamo dodajanje foliarnega gnojila osnovi elementa bor (Nutribor 0,5% konc.; 1kg na 200l vode); po cvetenju pa priporočamo dodajanje rastlinskega stimulatorja na osnovi zelenih morskih alg Basfolar Aktiv ali novega Basfoliar Force 2l/ha, ki dodatno ojača vinsko trto pred boleznimi in stresnimi situacijami.

Za dobro omočenje in aplikacijo ter optimalni izkoristek aktivnih snovi dodajamo močilo Super Blisk (se ne peni) ali Break Thru 0,1 l/ha ali novo močilo organskega izvora Wetcit v 0,1% konc.

Kjer so bili zabeleženi močnejši ulovi 1. rodu grozdnih sukačev, se lahko zniža populacija z dodajanjem Bio insekticida Delfin ali Agree 0,75kg/ha, ki delujeta na razvojno fazo ličink – goseničic grozdnih sukačev. Poškodbe, ki jih povzročajo gosenice grozdnih sukačev 2. rodu vpliva na hitrejši razvoj botritisa v času mehčanja grozdja.

Za manjše pridelovalce pa smo za varstvo pred botritisom in sukačem pripravili nov paket »BOTRITIS + SUKAČ«, ki je primeren za 400 trt in katerega sestavljata pripravka Cantus 100g in Delfin 100g. 

Za manjše uporabnike sta na voljo vinogradniška paketa dr.metrob 246 in dr.metrob 357 za osnovno zaščito in foliarno gnojenje vinske trte. Primerna sta za ca 400 trt oz. 100l škropilne brozge (ob normalni porabi vode).

Za eko pridelavo vinske trte in jedilnega grozdja jena voljo nov paket dr.metrob BIO, ki je primeren za 200-250 trt (ca 60l vode ob normalni porabi) in se ga lahko uporablja tudi na drugih kulturah. 

 V primeru ujm (neurja s točo)za regeneracijo rastlin priporočamo dodajanje ali solo uporaba enega od pripravkov na osnovi aminokislin Basfoliar Aktiv, Algovital, Folwin ali novejša Basfoliar Force ali Vitanica SI. Lahko pa tudi Algoplasmin, ki ob poškodbah tudi dezinficira rane in ob sušnih in vročih razmerah omogoča vinski trti (tudi mlajšim trtam) premostiti stres.

by Katarina Lah

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter