+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Priporočilo za zaščito vinske trte pred strnjevanjem jagod v grozdu

by Shopify API

Zaradi ugodnih vremenskih razmer je bila v mesecu juniju prirast listja in poganjkov zelo bujna.

Graf 1: prirast listov na teden

Graf 2: primarne infekcije peronospore

V marsikaterem vinogradu so te razmere omogočile pojav peronospore. Za omejitev razvoja novih okužb še posebej na novem prirastu mladik po vršičkanju priporočamo uporabo  Orvega 0,8 l/ha ali Acrobata MZ WG 2,5 l/ha ali Delan Pro 3 l/ha oz. Cabrio Top 2 kg/ha (hkrati deluje tudi na oidij), katerim se lahko doda polovični odmerek bakrenega sredstva in foliarno gnojilo Basfoliar Aktiv 3l/ha.


Opažen je bil že tudi prvi oidij oz. pepelasta plesen na grozdnih jagodah. Za varstvo vinske trte pred oidijem priporočamo Collis 0,4 l ali Sercadis 0,15 l ali Vivando 0,2 l/ha ali že zgoraj omenjeni Cabrio Top 2 kg/ha, katerim lahko dodamo še Kumulus DF ali Pol-Sulphor 2 kg/ha. 
Za varstvo pred oidijem pa lahko uporabimo tudi Vitisan 6-8kg/ha, ki je primerno tudi za ekološko pridelavo in dodamo močilo Wetcit 0,1%konc. (1dcl/100l vode).

 

Graf 3: potencial za razvoj oidija


Za sanacijo oidija lahko poleg ostalih zgoraj navedenih sredstev za vmesna škropljenja uporabimo Kumulus ali Pol-Sulphor ali kombinacije Vitisanu 8-10 kg/ha in močilo Wetcit 0,3% konc.(3dcl/100l vode). Ključni so kratki intervali med škropljenji 3-4 dni.

Za varstvo pred botritisom oz. sivo grozdno plesnijo priporočamo pripravka Scala 2 l ali Cantus 1,2 kg/ha.
Graf 4: potencial za razvoj botritisa


Za zmanjšanje možnosti pojava botritisa je ključnega pomena tudi varstvo pred grozdnimi sukači 2.rodu (pasasti in križasti), katerih gosenice z objedanjem grozdnih jagod naredijo vdorno mesto za botritis. Priporočamo uporabo pripravka Agree 0,75 kg/ha preden se jagode v grozdu strnejo. Primeren je tudi za ekološko pridelavo.

Slika: gosenica in poškodba grozdnega sukača

 

Za foliarno gnojenje priporočamo Basfoliar Aktiv 2,5-3l/ha ali Agroleaf Power Ca (11-5-19 z dodatkom 9% Ca 2 kg/ha (za povečanje fermentacijskega dušika in ojačitev pokožice grozdne jagode).

Za dobro omočenje in aplikacijo ter optimalni izkoristek aktivnih snovi dodajamo močilo Super Blisk ali Break Thru 0,1 l/ha ali Wetcit 01-0,3% konc. Dodajanje enega od naštetih močil je še posebej dobrodošlo v primeru pojava oidija za sanacijo, z namenom dobre prepojitve micelija in s tem boljšega delovanja fungicida proti tej bolezni.

Za manjše uporabnike sta na voljo vinogradniška paketa dr.metrob 246 in dr.metrob 357 za osnovno zaščito in foliarno gnojenje vinske trte. Primeren je za cca. 400 trt oz. 100 l škropilne brozge (ob normalni porabi vode).

Za vse stresne situacije sta na voljo biostimulatorja: 
za vroče in suhe razmere (ob pomankanju vode in nevarnosti ožigov ter vrsto drugih motenj). Na terenu so parcele z mladimi in novo zasajenimi trsi, ki lahko hitro utrpijo stres suše in vročine, kar lahko zelo zaustavi priraščanje mladik ali lahko celo odmrejo. Z dodatkom bistimulatorja Cirkon 0,5-1 dcl/ha rastlina lažje premosti pomankanje vlage, saj Cirkon pomaga k uravnavanju turgorja v rastlini (omogoči enkomerno porazdelitev vode v celicah po vsej rastlini enakomerno).
in
Epin extra za mokre in hladne razmere (za regeneracijo zelene listne mase v primeru toče in drugih poškodb).

Brez težav se lahko dodajata že pripravljeni škropilni brozgi na koncu ali se škropljenje izvede samostojno. Med seboj se ne mešata.
Cirkon in Epin extra imata sposobnost dobrega omočenja, zato ni potrebno dodajanje močil.

 

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter