+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Priporočilo za varstvo sadnega drevja konec aprila

by Shopify API
Sadno drevje je v fenološki fazi cvetenja oz. nekatere sadne vrste so že odcvetele (slive, breskve…). Jablane, ki še sedaj zelo intenzivno cvetijo so prešle v najbolj občutljivo fazo za okužbe z jablanovim škrlupom. Vremenske razmere v prvih dveh dekadah aprila so bile sadjarjem v vzhodnem delu dežele zelo naklonjene, saj smo v tem času zabeležili zelo malo deževnih dni z neznatno količino dežja (v Pomurju manj kot 10 mm, v okolici Maribora pa okrog 20 mm). Opazovalno-napovedovalna služba v Mariboru je ugotavljala zelo šibke izbruhe askospor jablanovega škrlupa. Ob napovedanem spremenljivem vremenu v zadnjem tednu aprila in v začetku maja s pogostimi padavinami se razmere lahko močno spremenijo in se nevarnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom močno poveča.

Za uspešno preprečevanje okužb z jablanovim škrlupom ob koncu aprila in v prvi polovici maja priporočamo izmenično uporabo anilinopirimidinskih, strobilurinskih in IBE fungicidov z dodajanjem kontaktnih kemičnih pripravkov. Pri vrstenju fungicidov moramo dosledno upoštevati pravila antirezistentne strategije. Na voljo sta dva zanesljiva pripravka (Mythos® in Clarinet®), v skupini strobilurinov pa Stroby® WG. V skupini kontaktnih pripravkov velja za najbolj učinkovitega Delan® 700 WG. V številni skupini ditiokarbamatov imamo na razpolago Polyram® DF. Uporabite lahko tudi pripravke z učinkovinama mankozeb in propineb.

Za preprečevanje okužb z jablanovo pepelovko priporočamo uporabo močljivih žvepl (Kumulus® DF) v dovoljenih odmerkih. V nasadih z močnejšimi okužbami omogočajo boljše delovanje strobilurinski fungicidi (Stroby® WG) in IBE fungicidi (penkonazol…). K uspešnemu zatiranju jablanove pepelovke lahko znatno pripomoremo z rednim izrezovanjem okuženih poganjkov v mesecu maju. Sredi meseca aprila so se začele iz zimskih jajčec izlegati prve ličinke rdeče sadne pršice. Menimo, da je sedaj optimalni čas za uporabo akaricida z aktivno snovjo etoksazol v tistih nasadih, kjer je populacija presegla prag škodljivosti. Priporočamo stalno spremljanje razvoja rdeče sadne pršice, predvsem odlaganje poletnih jajčec in izleganje ličink.

Ob koncu cvetenja moramo posvetiti pozornost zatiranju jabolčne grizlice in sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella) – v tistih nasadih, kjer smo ob temeljitem pregledu ugotovili, da je populacija obeh škodljivih vrst presegla kritično število. Za zatiranje oziroma za zmanjšanje škode lahko uporabimo dovoljene kemične pripravke iz skupine neonikotinoidov (tiakloprid), ki hkrati delujejo tudi proti listnim ušem. Ob koncu cvetenja  priporočamo, da v večjih nasadih jablan, ki so običajno ogroženi od jabolčnega zavijača nastavite feromonske vabe za spremljanje leta metuljčkov.

 

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter