BREZPLAČNA DOSTAVA pri naročilu nad €20
+386-3-7806-330

Predpomladansko škropljenje sadnega drevja

by Shopify API

Predpomladansko škropljenje sadnega drevja velja za zelo pomemben ukrep, s katerim lahko v začetku rastne dobe zmanjšamo populacijo škodljivih organizmov. Z dobro izbranim naborom kemičnih sredstev lahko učinkovito vplivamo na populacijo ličink ameriškega kaparja, listnih uši, rdeče sadne pršice in jablanovega cvetožera.

Zaradi zelo dolge zime in hladnega vremena še v prvi dekadi aprila, bo to škropljenje letos opravljeno zelo pozno. Menimo, da šele v 2. polovici tega tedna, ponekod še kasneje (upoštevati je potrebno tudi razmočenost tal). 

Strokovna služba za varstvo rastlin za predpomladansko škropljenje priporoča uporabo parafinskega olja v odmerku 30-40 L/ha ali žvepleno-apneno brozgo, posebej v nasadih z veliko populacijo zimskih jajčec rdeče sadne pršice. Za učinkovito zatiranje jablanove mokaste uši, ki je v zadnjih dveh letih povzročala sadjarjem veliko težav, lahko uporabimo enega od dovoljenih neonikotinoidov (imidakloprid, acetamiprid…), ki kažejo tudi stranski učinek na jablanovega cvetožera. Prva odložena jajčeca jablanovega cvetožera lahko pričakujemo v fenološki fazi C3 po Fleckingerju. Močnejši napad je pričakovati v nasadih v bližini gozdov in na zgodaj razvijajočih se sortah (idared, sumerred…). V močneje ogroženih lahko uporabite učinkovino fosmet. V zadnjih treh letih so nekateri tržni sadjarji zelo uspešno znižali populacijo ameriškega kaparja z uporabo pripravka z aktivno snovjo piriproksifen, ki ga je potrebno uporabiti pred cvetenjem.

Po podatkih opazovalno napovedovalne službe so v začetku aprila že dozorele prve askospore (zimski trosi) jablanovega škrlupa. V naslednjih dneh lahko pričakujemo prve izbruhe in ob ugodnih vremenskih razmerah tudi prvo primarno okužbo. V času predpomladanskega škropljenja priporočamo uporabo enega od dovoljenih bakrovih pripravkov v priporočenih odmerkih.

Naj opozorimo, da je za dobro delovanje pripravkov na osnovi olj proti kaparju in rdeči sadni pršici potrebno uporabiti večjo količino vode (800 do 1000 l/ha). Zaželeno je, da vsako vrsto poškropimo 2x (vsakič iz nasprotne smeri) pri čemer uporabimo ½ odmerka in vode, ker s tem škropimo vsako vrsto 2x, omogočimo boljšo omočenost dreves. Izogibajmo se škropljenja v premočnem vetru.

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter