+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

PLANTONIC – POTRJENA UČINKOVITOST PRI BIOTEHNIŠKI FAKULTETI, LJUBLJANA

by Shopify API
Plantonic je sredstvo za krepitev in dvig naravne odpornosti rastlin na negativne dejavnike okolja (patogene, neugodne vremenske razmere,). Sestavljen je iz številnih učinkovitih rastlinskih ekstraktov in olj, ki vplivajo na spodbujanje naravnega imunskega odziva rastlin.
Rastline tretirane s Plantonicom so odpornejše na negativne dejavnike okolja ter se odzivajo s signifikantnim zmanjšanjem pojava bolezni, manjšo dovzetnostjo za škodljivce in izboljšano toleranco na neugodne rastne razmere.
 
Preverjeno uspešna pridelava po BIO normativih. Uporaba: škropljenje od zgodnjih razvojnih faz v večkratnih, 7 do 14 dnevnih ponovitvah. Odmerek za vrtnine, poljščine, jagodičje, sadne vrste in vinsko trto: 4-5 L/ha v 300-500 L vode, oz. 100 ml v 10 L vode za 250 m2 . Priporočene so 2 do 4 ponovitve v rastni dobi. Čakalna doba: ni potrebna.
 
Rezultati preverb učinkovanja v 2016 (BF Agronomija, Katedra za fitomedicino)
Cilj preizkušanj: ugotoviti stopnjo krepitve rastlin (vplivanje na rast in zdravstveno stanje)

- Ozimna pšenica (3 x 5 L/ha):  zmanjšanje okužb s Septoria tritici in številčnosti listnih uši, greening efekt;  zvišanje pridelka (+12%) in parametrov kakovosti (mase 1.000 zrn, hl-teže)
 
- Paradižnik (6 x 0,8% konc. - 4,0 L/ha):  zmanjšanje okužb listov (Phytophthoro solani), odlično začetno delovanje
 
- Krompir (5 x 5 L/ha): zmanjšanje okužb rastlin (Alternaria in Phytophthora solani), 15% večji delež srednje (tržne) frakcije gomoljev, signifikantno zmanjšanje (-3,5 x) poškodb gomoljev od strun (učinek enak tretiranju s talnim insekticidom)

- Solata (Majska kraljica in Gentile, 2 x 5 L/ha): zvišanje neto pridelka zaradi manjših izgub listov
 
- Endivija (Brenta in Sardana, 4 x 4,0 L/ha): 19% zvišanje bruto in neto teže glav, zmanjšanje okužb z Alternario cichorii

- Radič (Guilio in Bianco di Milano, 2 x 4 L/ha): signifikantno zmanjšanje izgub pridelka kot posledica zmanjšanja okužb s Cercosporo longissima in pepelovko

- Por (Lancelot, 4 x 4 L/ha): 10% višja teža rastlin / pridelka, 20% daljša stebla (konzumno zanimiv pridelek), statistično zmanjšanje poškodb od tripsov in okužb z Alternario porii

- Rano zelje (Ditmar, 2 x 4 L/ha): brez vpliva na bruto in neto pridelek ter kapusovega bolhača (Phyllotreta spp.)

- Pozno zelje (Atria, 5 x 4 L/ha): 17% višja bruto in 38% višja neto teža glav, statistično signifikantno zmanjšanje poškodb po bolhačih in okužb z Alternario spp.
 
Izkušnje iz 2016: Posevek zelja tretiran s Plantonicom (levo na sliki) v boljši rastni kondiciji - zelje je bujnejše in v boljšem zdravstvenem stanju od netretiranega (desno na sliki).
 
 
by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter