+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Optimiranje gnojenja z dušikom

by Marko Lah

Optimiranje gnojenja z dušikom

za povečanje učinkovitosti izrabe hranil in zmanjšanje obremenitev okolja

 

Zadovoljevanje rastočih potreb po hrani je in bo tudi v prihodnje velik izziv ob naraščanju svetovne populacije. Eden najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje visokih pridelkov je gnojenje.

Z gnojenjem se rastlinam zagotovi ustrezna količina rastlinskih hranil. Rastline potrebujejo za rast in razvoj razmeroma veliko dušika, fosfor in kalij (t.i. primarna hranila) ter kalcij, magnezij in žveplo (t.i. sekundarna hranila). Za nemoteno rast so pomembna tudi mikrohranila (bor, mangan, cink, železo, …), ki pa jih rastline potrebujejo v manjših količinah.

Najpomembnejše rastlinsko hranilo je dušik, »motor« rasti in pomemben gradbeni del rastlinskih tkiv ter organov. Rastline ga za rast pridobivajo iz tal v nitratni in amonijski obliki.

Največja težava pri prehrani rastlin z dušikom je njegova mobilnost oz. izgube v obliki izpiranja nitratov, izgube amonijaka v atmosfero in izgube z denitrifikacijo.

Nitratna oblika dušika je v tleh zelo gibljiva. Z vodo se premešča do korenin, v obdobju prekomerne talne vlage pa se z njo seli v območje izven korenin in je tako za rastline izgubljena.

Izgube amonijaka so zaradi izhlapevanja prav tako zelo velike (50 % in več). Do velikih izgub pride predvsem ob površinskem raztrosu gnojil, brez zadostne zadelave v tla.

Trendi pridelave hrane gredo v smeri višje produktivnosti, ob sočasno trajnejši pridelavi s čim manjšim obremenjevanjem okolja. Da bi potrošnikom zagotovili visokokakovostno, hranljivo in okolju prijazno hrano, so potrebna visokokvalitetna in učinkovita gnojila.

Teh izzivov se zavedamo tudi v podjetju Metrob d.o.o., zato smo paleto Compo Expert stabiliziranih gnojil dopolnili z novimi gnojili, NovaTec® Nitroriz in Nexur®.

NovaTec Nitroriz je mineralno gnojilo s stabilizirano amonijsko obliko dušika in visokim deležem žvepla. Pozitiven doprinos je v zvišanju količine pridelka, izboljšanju pekovskih in krmnih parametrov žit, večjem izkoristku dušika (manj spiranja in optimalen izkoristek v presnovnih procesih), enakomerni razporeditvi dušika in žvepla ter hitrejši izvedbi gnojenja z nižjimi stroški.

Nexur® je stabilizirano sečninsko gnojilo in ga odlikujejo minimalne izgube z izhlapevanjem, zato omogoča razvoj prilagodljivejših in učinkovitejših programov gnojenja z dušikom. Nexur omogoča učinkovito gnojenje s površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla - tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh in celo v obdobju pomanjkanja padavin in sočasnih visokih temperaturah. Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja. Prav tako pa pomembno zmanjšuje negativen vpliv na okolje, saj preprečuje sproščanje amonijaka v atmosfero.

Slovenske izkušnje:

V letih 2018/ 2019 smo v sodelovanju z IHPS (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije) v poskusu primerjali učinek dušika v različnih oblikah na rast in pridelek. Poskus je temeljil na primerjavi klasičnih dušikovih gnojil s stabiliziranimi gnojili Nexur in NovaTec Nitroriz.

Rezultati:

Vremenske razmere z obilnimi padavinami in hladnejšim vremenom v letošnji pozni pomladi (maj, začetek junija) so pokazale, da so v teh razmerah veliko učinkovitejša stabilizirana gnojila v primerjavi z nestabiliziranimi.

Nexur in NovaTec Nitroriz omogočata:

  • zmanjšanje števila gnojilnih obrokov brez izgub pridelka
  • pri enakem številu dognojevanj lahko zmanjšamo odmerek dušika do 30 % brez izgube pridelka
  • pri enakem številu dognojevanj in enakem odmerku dušika zvišujeta pridelek za več kot 15 %
  • povečanje vsebnosti beljakovin v pridelku za več kot 10 %
  • optimiranje logističnih in skladiščnih stroškov, saj smo za enakovredne pridelke na hektar porabili 629 kg nestabiliziranega gnojila v primerjavi s samo 375 kg Novatec Nitroriz-a oz. 260 kg Nexur-ja.

 

Gnojilo

pridelek sveže mase (t/ha)

pridelek suhe snovi (t/ha)

celokupne beljakovina (%) v s.s.

pridelek beljakovin (t/ha)

KAN 27% 4x, 180 kg N

52,9

12,5

11,7

1,46

KAN 27% 4x, 121 kg N

47,4

10,3

12,2

1,26

Nexur 2x, 120 kg N

49,5

11,0

13,8

1,52

Nexur 4x, 120 kg N

54,2

12,8

12,4

1,59

NovaTec Nitroriz 32% 2x, 120 kg N

50,1

9,8

12,9

1,26

stabilizirano gnojilo 40% 2x, 120 kg N

49,5

10,7

11,3

1,21

stabilizirano gnojilo 31% 2x, 120 kg N

48,2

10,2

9,9

1,01

Dobljeni rezultati potrjujejo, da z uporabo stabiliziranih gnojil NovaTec Nitroriz in Nexur dosežemo višjo donosnost kmetijske pridelave.

Vrhunski pridelki koruze in žit najvišjih kakovostnih parametrov, večji pridelki krmnih košenin ob zmanjšanem številu dognojevanj in izboljšani ekonomiki pridelave, so tudi letošnje izkušnje slovenskih pridelovalcev z gnojili NovaTec Nitroriz in Nexur.

Tudi večletna preizkušanja širom Evrope v preteklih letih izkazujejo povišanje pridelka do 9 % v primerjavi z nestabiliziranimi gnojili.

NovaTec Nitroriz prednostno priporočamo za dognojevanje travinja, vrtnin, krompirja in žit v začetku razraščanja.

Nexur pa priporočamo za dognojevanje koruze in žit v začetku kolenčenja.

by Marko Lah

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter