+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Obvestilo in naročilnica za fungicid »Vitisan«

by Shopify API
po Dovoljenju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin št. U34330-121/2014/2 z dne 23.05.2014

Z dnem 23.05.2014 se za obdobje 120 dni dovolita promet ter omejena in nadzorovana uporaba fitofarmacevtskega sredstva (FFS) Vitisan (kalijev hidrogen karbonat 999 g/kg) proizvajalca Biofa AG, Nemčija.

Skladno Dovoljenju sredstvo lahko uporabljajo samo pri MKO registrirani ekološki pridelovalci jabolk, hrušk ter vinskega in namiznega grozdja, ki so navedeni na seznamu ekoloških pridelovalcev.

 

UPORABA: Sredstvo VITISAN se uporablja kot preventivni in kurativni kontaktni fungicid formuliran v obliki vodotopnega praška (SP):

  • na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in na hruškah za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pyrina) v odmerku 2,5 kg/ha na višinski meter krošnje, pri običajni porabi vode 500 L/ha na višinski meter krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni dobi, v času od fenološke faze mišjega ušesa (BBCH 10) do začetka zorenja (BBCH 85), v razmaku 3-7 dni.
  • na jablanah za zatiranje pepelaste plesni (Podosphaera leucotricha) v odmerku 4 kg/ha na višinski meter krošnje, pri običajni porabi vode 500 L/ha na višinski meter krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni dobi, v času od fenološke faze mišjega ušesa (BBCH 10) do začetka zorenja (BBCH 85), v razmaku 3-7 dni.
  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte  (Uncinula necator) v odmerku 9 kg/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni dobi, v času od fenološke faze 2 listov (BBCH 12) do začetka zorenja (BBCH 89), v razmaku 3-7 dni.
  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 9 kg/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni dobi, v času od fenološke faze 2 listov (BBCH 12) do začetka zorenja (BBCH 89), v razmaku 3-7 dni.

 

Fitotoksičnost: Glede morebitnega pojava fitotoksičnosti se posvetujte z distributerjem.

Karenca: 3 dni.

Mešanje: Vitisan se lahko meša z žveplovimi pripravki (Kumulus® DF) in insekticidi na osnovi virusov granuloze (Madex Max).

Skladiščenje: Sredstvo se skladišči izključno v originalni, zaprti embalaži na suhem, dobro prezračenem prostoru, ločeno od bivalnih prostorov, pri temperaturi od -5°C do +30°C; nedostopno otrokom in domačim živalim; ločeno od hrane, krmil in pijače; preprečiti stik s kislinami. Hramba v odprti embalaži lahko povzroča skepljenje sredstva, ki pa ne zmanjšuje njegove učinkovitosti.

Varstvo okolja: Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti oziroma se cvetočo podrast odstrani. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s sredstvom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in delovni kombinezon. Med tretiranjem mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovni kombinezon, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Delavec mora pri delu na tretirani površini (pri stiku s tretiranimi rastlinami) nositi primerno delovno obleko (dolge hlače in majico z dolgimi rokavi) in rokavice.

Delovna karenca: Vstop na delovno površino je dovoljen, ko se škropivo na njivah popolnoma posuši.

Do sedaj niso znani znaki zastrupitve.

 

POGOJI ZA PROMET

Mesto in način prodaje

FFS se lahko prodaja neposredno preko distributerja, samo znanim kupcem iz 4. točke tega izreka. FFS ne sme biti v prosti prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev iz 4. točke tega izreka. Ob nakupu tega sredstva mora kupec predložiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Evidenca

Distributer navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi  znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu.

Evidenca se uporablja zgolj in samo za namen poročanja Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pridelovalci iz 4. točke tega izreka, ki bodo kupili in uporabili FFS VITISAN,   morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom jablanovega škrlupa, hruševega škrlupa, pepelaste plesni, oidija vinske trte ter sive plesni v tretiranih nasadih. Pridelovalci, ki bodo kupili in uporabili FFS VITISAN, morajo v zvezi s tem nakupom za vsako leto posebej v zvezi z vsemi nakupi FFS VITISAN še dve leti hraniti originalen račun.

 

Dovoljenje za nujne primere za uporabo v ekoloških nasadih jablan, hrušk, ter vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja pridelovalce iz 4. točke tega izreka se izda za 120 dni in velja od 23.5.2014 do 22.09.2014.

 

Naročilo za Vitisan je možno oddati preko spletne naročilnice.

 
 

Podatki o sredstvu VITISAN

Pakiranje:              25 kg v papirnati vreči (kom)

Cena:                     100,00 €/kom (25 kg) brez DDV 9,5%, oz. 109,50 €/kom vklj. DDV

Pariteta:                 skladišče METROB d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje

Plačilo:                   po predračunu

 

Pogoji prodaje

Zaradi omejenih količin sredstva bo dobava blaga tekla po dinamiki prejemanju naročil. Za veljavno naročilo šteje prejem izpolnjene Naročilnice z vsemi zahtevanimi podatki, za izdajo blaga pa prejem plačila.

 

 

 

by Shopify API

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter