Zastonj dostava pri naročilu nad €20
+386-3-7806-330

Natančna prehrana z največjim donosom

by Shopify API

Naraščajoče število prebivalstva, ob sočasno omejenih površinah za kmetijsko pridelavo na zemeljski obli, narekuje kmetijski pridelavi cilje v obliki večjih pridelkov boljše kakovosti. Tem ciljem sledi tudi podjetje ICL, ki je že desetletja vodilen proizvajalec specialnih gnojil. Gnojila so prirejena posameznim tehnikam aplikacije (foliarni, kapljični ali talni) ob vselej najoptimalnejšem izkoristku hranil zahvaljujoč vpeljavi številnih, lastnih inovativnih rešitev.

Gnojila z nadzorovanim sproščanjem hranil (oplaščena gnojila)
Gnojila z nadzorovanim sproščanjem so najnovejša rešitev, ki dobivajo vse večji pomen v prehrani rastlin. Uporaba manjših količin hranil (predvsem dušika) so ena od rešitev, kako zadostiti vse strožjim regulativam na področju prehrane rastlin z dušikom.  Sproščanje hranil je neodvisno od pH vrednosti in zasoljenosti tal, kakovosti izvedbe namakanja in padavin, organskega gnojenja in fizikalnih lastnosti tal. Oplaščena gnojila zato v praksi omogočajo dosego enakih ali višjih pridelkov z manjšimi gnojilnimi odmerki. Odlikuje jih večanje izrabe hranil  in zmanjševanje izgub s spiranjem  v podtalje, vezavo na talni kompleks  in izhlapevanjem v atmosfero. Mlade rastline ščitijo pred prekomerno koncentracijo soli, odraslim pa nudijo dovolj hranil vse do zaključka rastne dobe.

ICL Specialna gnojila - BROŠURA >>

Gnojila z nadzorovanim sproščanjem imajo najvišji izkoristek hranil

Tip gnojila Povprečen izkoristek hranil
Nadzorovano sproščanje hranil 80 – 90 %
Vodotopna gnojila (fertigacija) 60 – 80 %
Postopno sproščanje hranil 50 – 70 %
Konvencionalna gnojila 20 – 40 %

Gnojila z nadzorovanim sproščanjem hranil se uporabljajo v pridelavi vseh kultur. Sproščanje hranil je določeno z debelino opne in deležem oplaščene frakcije v gnojilu. Dinamika sproščanja hranil (količina in hitrost) je odvisna zgolj od temperature tal. Rezultat je izenačena rast rastlin in večja odpornost na abiotične dejavnike, bolezni in škodljivce.
Kako Izbrati ustrezno dolgotrajnost  gnojila
Tip gnojila v praksi prilagajamo dolžini rastne dobe kulture. Npr. kulture kratkega cikla rasti, kot solata, ali dolgega cikla, kot koruza.
Pri povprečnih mesečnih temperaturi nezastrtih tal na globini 2 cm v Sloveniji*, uporaba oplaščenih gnojil (Agromaster, Agrocote Max)  z 1-3 mesečnim sproščanjem tako omogoča izvedbo agrotehničnih del v običajnih terminih ob minimalnih izgubah hranil do pričetka rasti ter postopen, s potrebami rastlin usklajen dovod hranil v času intenzivne rasti.


*konec aprila: 8°C, konec maja: 21°C, konec junija in julija: 24°C, konec avgusta: 21°C (Vir: ars)

Nabor gnojil Agromaster

vsebnost hranil N+P+K
11-8-27+2CaO+13SO3
14-5-18+27SO3

40-0-5 +27SO3
12-5-19+4MgO+17SO3
16-0-5+4CaO+10MgO+21SO3
 


Nabor gnojil Agrocote Max 

vsebnost hranil N+P+K
 43+0+0
 44+0+0

Slovenske izkušnje z gnojili Agromaster:

 

Vrtnine (v zaprtih prostorih in na prostem):
- Višji tržni pridelki
- Boljša skladiščna trpežnost
- Manj gnojilnih obrokov

Vinska trta, trsničarstvo:
- Enakomernejše dozorevanje
- Krajši in debelejši enoletni poganjki
- Enakomerna in kompaktna rast

Športne trate, zelenice:
- Izboljšana pohodna trpežnost
- Manj gnojilnih obrokov
- Enakomerna in neprekinjena rast

 

Polysulphate
Polysulphate je novo večnamensko gnojilo z žveplom,  kalijem, kalcijem in magnezijem v sulfatni obliki. Odlikuje ga podaljšano sproščanje hranil, popolna topnost, nizka vsebnostjo kloridov in enostaven raztros.

Pomen elementov v prehrani:    Polysulfate  0+0+14 +17 CaO + 6 MgO + 48 SO3

Žveplo je bistvena sestavina beljakovin; potreben je za sintezo aminokislin, ki sestavljajo prave proteine. Potrebno je za visoko učinkovitost izkoristka dušika.

Kalij zagotavlja pridelek in kakovost, mobilnost sladkorjev in je kofaktor številnih encimov. Zmanjšuje dovzetnost rastlin za bolezni in blaži vpliv suše.

Magnezij je bistven za fotosintezo, saj je osrednji del molekule klorofila.

Kalcij je odločilen za močne in zdrave pridelke. Je glavni gradnik v celičnih stenah in zmanjšuje občutljivost za bolezni.


Uporaba:     

Zaradi številnih prednosti se Polysulphate uporablja v pridelavi vseh kultur; poljedelskih, vrtnin na prostem in v zaprtih prostorih, trajnih nasadov in travinja. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi.

- Trajno travinje in pašniki
35 % povečanje pridelka suhe snovi travne silaže (večletni poskus v Veliki Britaniji).

- Krompir
Zmanjšanje mase nadzemnega dela (cime) ob zvečanju pridelka gomolja (vpliv žvepla). Boljša skladiščna obstojnost gomoljev zaradi optimalne vsebnosti kalija.

- Metuljnice (lucerna, detelje, soja, grah,.)
Spodbujanje tvorbe bakterijskih nodulov, višja fiksacija dušika in posledično dvig vsebnosti beljakovin v pridelku.

  Okvirni odmerki kg/ha
Žita, koruza 80-100
oljna ogrščica 150-200
krompir 150-200
križnice 100-150
leguminoze 80-120
metuljnice 80-120
travinje 80-100


 

by Shopify API