+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Jesensko zatiranje plevela

by Saša Svet Oprešnik

Jesensko zatiranje plevela

Pleveli v jesenskem času
Dolge in tople jeseni omogočajo hiter razvoj plevelov v posevkih žit. Pleveli konkurirajo žitu za hrano, prostor, svetlobo in
vodo. Najbolj vplivajo na zmanjšanje pridelka v času od vznika do konca razraščanja žit, zato je jesensko zatiranje odločilen
ukrep za dosego optimalnega sklopa, uspešne prezimitve in visokega pridelka. Predvsem pri zgodnjih setvah in toplem
vremenu po setvi je razvoj jesenskih plevelov, kot so srakoperec, lisičji rep, plezajoča lakota in drugi, izredno hiter in negativno
vpliva na pridelek. Za potrebe varstva žit pred pleveli v jesenskem času je na voljo nov herbicid Fluent 500 SC.

Zakaj uporabiti Fluent 500 SC:
- visoko učinkovito zatiranje navadnega srakoperca, njivskega lisičjega repa, enoletne latovke v žitih,
- edina rešitev za zatiranje odpornih biotipov navedenih trav (odporne na herbicidne skupine IPU, FOP ali ALS),
- možnost oblikovanja rastišču in zapleveljenosti prilagojenih herbicidnih kombinacij (odličen partner herbicidom za
širokolisten plevel),
- dolg čas uporabe v praksi (do pričetka zime) kar ga v žitorodnih področjih uvršča med vodilne herbicidne rešitve za jesensko zatiranje plevela.

Učinkovitejše spomladansko gnojenje
V spomladanskem času je poleg ustreznega varstva žit pred boleznimi gnojenje ključnega pomena za pridelek. V spomladanskem obdobju razvoja žit sta dušik in žveplo tista elementa, ki vplivata na količino in kakovost pridelka. Za optimalno rast
in razvoj potrebujejo žita 20–30 kg vodotopnega in rastlinam dostopnega čistega žvepla na hektar. Oskrba z njim je pomembna
od vznika naprej, zato je optimalen čas za gnojenje v času prvega dognojevanja z dušikom zgodaj spomladi. V času, ko prehajajo
posevki žit iz faze kolenčenja v fazo bilčenja, se začne najbujnejša rast stebla, listov in klasa, zato so v tem času potrebe po dušiku
največje.
Za določitev količine dušika je pomembno, da opravimo hitre nitratne teste in upoštevamo pričakovan pridelek. Uveljavljena praksa preteklih desetletij je gnojenje z dušikom v treh obrokih. S prvim dognojevanjem vplivamo predvsem na boljše razraščanje in zasnovo klasov, zato ga opravimo zgodaj spomladi ob začetku razraščanja. Drugo dognojevanje vpliva na dolžino klasa in ga praviloma opravimo v času med prvim in drugim kolencem. Tretje dognojevanje v začetku klasenja pa vpliva na kakovost pridelka.
V zadnjih letih predvsem v večjih državah pridelovalkah iščejo načine, kako zmanjšati število dognojevanj in posledično znižati
tudi proizvodne stroške. V podjetju Metrob s Compo Expert s programom stabiliziranih gnojil priporočamo uporabo NovaTec® Nitroriz v začetku razraščanja, kasneje v času začetka kolenčenja pa gnojilo Nexur®. NovaTec Nitroriz je mineralno gnojilo
s stabilizirano amonijsko obliko dušika in visokim deležem žvepla. Pozitiven doprinos je v zvišanju količine pridelka, izboljšanju
pekovskih in krmnih parametrov žit, večjem izkoristku dušika (manj spiranja in optimalen izkoristek v presnovnih procesih), enakomerni razporeditvi dušika in žvepla ter hitrejši izvedbi gnojenja z nižjimi stroški.

NovaTec Nitroriz je primeren za gnojenje vseh kmetijskih kultur, zelo priporočljiv pa je za gnojenje na vodovarstvenih območjih
in pridelavo v kulturah, kjer je zaželen čim manjši ostanek nitratov. Nexur je novo stabilizirano sečninsko gnojilo. Stabilizacija temelji na preusmeritvi naravnih procesov pretvorbe sečnine pod vplivom talnih bakterij v plinski amonijak tako, da proces po gnojenju tal poteka postopoma, sečnina pa se pretvarja v amonijski in nitratni dušik, ki sta neposredna rastlinska hrana.Tla vsebujejo encim ureaze, ki ga proizvajajo korenine rastlin v kombinaciji s talnimi mikroorganizmi in je odgovoren za razgradnjo uree v hlapen amonijak. Izgube dušika zaradi izhlapevanja so lahko tudi 50 odstotkov in več. Nexur vsebuje 46 % dušika, odlikujejo ga minimalne izgube z izhlapevanjem, zato omogoča razvoj bolj prilagodljivih in učinkovitejših programov gnojenja z dušikom. Gnojilo Nexur omogoča učinkovito gnojenje s površinskim raztrosom, brez potrebe po zadelavi v tla tudi na karbonatnih ali alkalnih tleh celo v obdobju pomankanja padavin in sočasno visokih temperatur. Vse naštete prednosti so v preizkušanjih privedla do povečanja pridelkov in izboljšane ekonomike pridelave. Pomembna prednost gnojila Nexur je tudi visoka obstojnost, ki omogoča daljši čas skladiščenja, ravno tako pa pomembno zmanjšuje negativni vpliv na okolje zaradi preprečevanja sproščanja amonijaka v atmosfero.

Vrhunski pridelki koruze in žit najvišjih kakovostnih parametrov, večji pridelki krmnih košenin ob zmanjšanem številu dognojevanj in izboljšani ekonomiki pridelave, so tudi letošnje izkušnje slovenskih pridelovalcev z gnojili NovaTec Nitroriz in Nexur.
Tudi večletna preizkušanja širom Evrope v preteklih letih izkazujejo povišanje pridelka do 9 % v primerjavi z nestabiliziranimi gnojili. NovaTec Nitroriz prednostno priporočamo za dognojevanje travinja, vrtnin, krompirja in žit v začetku razraščanja.
Nexur pa priporočamo za dognojevanje koruze in žit v začetku kolenčenja.

Možnost spletnega nakupa izdelkov ter dodatne informacije najdete na spletni strani www.metrob.si.

by Saša Svet Oprešnik

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter