+386-3-7806-330
0 Nakupovalni voziček €0,00
CLOSE

Vaš nakupovalni voziček je trenutno prazen

Ne odlašajte. Preverite široko ponudbo naših proizvodov

Fluent 500 SC, Nova rešitev za zatiranje rezistentnega plevela v žitih

by Katarina Lah

Pleveli konkurirajo žitu za hrano, prostor, svetlobo in vodo. Največji vpliv na zmanjšanje pridelka imajo v času od vznika do konca razraščanja žit, zato je jesensko zatiranje odločilen ukrep za dosego optimalnega sklopa, uspešne prezimitve in visokega pridelka.

Jesensko izbiro termina narekuje sestav in številčnost plevelne flore.

Ukrep je nujen

 • pri zgodnjih setvah (dolga vegetacija) in/ali toplem vremenu po setvi, zaradi česar je razvoj plevela hiter in obsežen ter
 • v primeru masovne zapleveljenosti s travnim plevelom (srakoperec, lisičji rep, enoletna latovka), ker je zatiranje tega v kasnejših razvojnih fazah manj učinkovito.

 Zakaj uporabiti Fluent 500 SC

 • visoko učinkovito zatiranje navadnega srakoperca, njivskega lisičjega repa, enoletne latovke in kamilice v žitih,
 • edina rešitev za zatiranje odpornih biotipov navedenih trav,
 • možnost oblikovanja rastišču in zapleveljenosti prilagojenih herbicidnih kombinacij (odličen partner herbicidom za širokolisten plevel),
 • dolg čas uporabe v praksi (do konec razraščanja)

kar ga v žitorodnih področjih uvršča med vodilne herbicidne rešitve za jesensko zatiranje plevela.

Način delovanja in priporočila za uporabo

 • talni graminicid s selektivnim zatiranjem širokolistnega plevela v žitih
 • sprejem aktivne snovi skozi korenine in hipokotil (kalček), uporabljen po vzniku plevela delni sprejem skozi liste. Za optimalno delovanje potrebuje talno vlago. Drobno grudičasta struktura setvišča spodbuja enakomeren vznik, zato zvišuje učinkovitost zatiranja plevela.
 • Priporočeni odmerek do 0,4 L/ha; v kombinacijah 0,3 – 0,35 L/ha.
 • Čas uporabe: pred ali v času masovnega vznika plevela, ko so žita v fazi do šestega lista (BBCH 11-16)
 • V registriranem odmerku
  • Zelo dobro zatira: navadni srakoperec, njivski lisičji rep, enoletno latovko in kamilice
  • zadovoljivo zatira: navadno zvezdico in samonikle križnice
  • ne zatira: druge enoletne širokolistne plevele

Priporočena kombinacija za dosego največjega možnega herbicidnega učinka

Fluent 500 SC, 0.35 L/ha + Stomp Aqua, 1.0 L/ha ali Sharpen 1.5 L/ha

ker:

 • se pripravka odlično dopolnjujeta po načinu delovanja in času uporabe,
 • kombinacija zagotavlja vrhunsko delovanje na najpogostejšo plevelno floro (navadni srakoperec, lisičji rep, enoletna latovka, kamilice, jetičniki, smolenec, navadna zvezdica, samonikle križnice, mrtva kopriva,…)
 • jesensko zatiranje plevela omogoča optimalno prezimitev in razraščanje posevka spomladi.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe! Za uporabo so merodajna Navodila za uporabo.

 

Brošura - 3 koraki za zvišanje donosnosti pridelave žit - KLIK

by Katarina Lah

Popular Posts

Instagram

Sledi nam

Newsletter